Cenné papíry
Cenné papíry (12/36) · 10:14

Výnosy a výnosy z akcie a jak se týkají výsledovky a rozvahy

Navazuje na Inflace.
... V minulém videu jsme se trochu naučili, jak by měla vypadat výsledovka pro úplně jednoduchou firmu, která prodává věci. V tomhle videu bych chtěl kruh uzavřít a podívat se, jak se to vztahuje k tomu, o čem jsme mluvili v prvním videu, pokud jde o cenu za akcii. V tomhle případě budeme mluvit o výnosech z akcie. A potom také jaký vztah má výsledovka k rozvaze. A řekl jse, že to udělám v minulém videu, ale potom jsem si uvědomil, že už nemám čas. A jen malý, rychlý přehled a pravděpodobně jste to video viděli. Pro případ, že ne, příjmy jsou doslova věci, které jsem prodal. Řekněme, že to bylo za rok 2008. Prodal jsem věci v hodnotě 3 miliony dolarů. Náklady na prodané zboží, to jsou jen náklady na prodané zboží. Řekněme, že jsem prodal 3 miliony věcí za 1 dolar. Výroba těhle 3 milionů věcí za 1 dolar, mě stála možná 0,30 dolaru za kus nebo 0,33 dolaru za kus. Takže jsem měl celkové výdaje nebo celkové náklady na prodané zboží 1 milion dolarů. A tak zisk jen z prodeje, v tomhle případě, který jsem si vymyslel, věcí v hodnotě 3 miliony dolarů byl 2 miliony dolarů. Ale mám i jiné výdaje. Nemohu si to jen tak strčit do kapsy. Mám marketingové, prodejní, obecné a administrativní. A zůstal mi 1 milion dolarů. A to je provozní zisk, který moje firma vyrobila. Ale ještě nejsem hotov. V minulém videu jsme se naučili, že jsem firmu úplně nevlastnil. Měl jsem nějaký dluh. V tomhle případě je hodnota dluhu 5 milionů dolarů. Musím platit nějaký úrok. Byl tam úrok 10%. Takže zaplatíte úrok. Zůstane vám 500 000 dolarů příjmu před zdaněním. A samozřejmě musíte zaplatit státu. A můžeme diskutovat, zda jim platíme příliš mnoho nebo příliš málo. Ale poskytují mi ochranu, že ostatní země nemohou přijít a rozbombardovat mé továrny. A poskytují mi, doufejme vzdělanou pracovní sílu a pěkné silnice a infrastrukturu a elektřinu. Takže kdo ví? Tohle je, za co pravděpodobně platím. Zůstane mi čistý příjem 350 000 dolarů. Když lidé mluví o výnosech firmy. Tohle je to, o čem mluví. Čistý příjem je také výnos. ... Když někdo řekne, Google vydělal 4 miliardy dolarů za poslední čtvrtletí... a čtvrtletí znamená čtvrtletí v roce, doba 3 měsíce. Normálně je to březen, červen, září a prosinec. Každý čtvrtý v roce. Doslova říkají, že Google vydělal miliardy dolarů čistého příjmu. ... V prvním videu, když jsme začínali tuhle sérii, jsme mluvili o tom, jak mají různé firmy odlišný počet akcií. Takže si vymyslíme počet akcií téhle firmy. Řekněme, že tahle firma má, napíšu to fialovou. Tahle firma má 1 milion akcií. ... Pravděpodobně jste slyšeli nejen pojem výnosy, pravděpodobně jste také slyšeli pojem výnosy z akcie. Takže co udělají je, že jen vezmou vaše výnosy a vydělí je početm akcií. A máte výnos z akcie. nebo EPS. Někdy lidé řeknou, že EPS téhle firmy v roce 2008 bylo a v tomhle případě vezmete 350 000 dolarů, vaše celkové výnosy děleno počtem akcií, které máte. A to je kolik? To je výnos z akcie 0,35 dolaru za akcii. Než dojdu od ceny k výnosům a k tomu všemu, chci spojit tyhle tečky mezi výsledovkou a rozvahou. V tomto období jsem vydělal 350 000 dolarů. Takže o výsledovce můžete přemýšlet tak, že nám říká co se stane mezi jednotlivými snímky rozvahy. Řekněme, že 31. prosince 2007 by rozvaha firmy vypadala takto. Nakreslím to. Použiji čtverec. Měla 10 milionů dolarů aktiv. ... Měla 5 milionů dolarů dluh. Můžete se na to dívat jako na závazky, kde dluh je jedním z nich. Řekněme, že to je všechno. 5 milionů dolarů závazků. Takže vlastní jmění akcionářů nebo skoro můžete říct účetní hodnota vlastního jmění firmy je 5 milionů dolarů. 5 milionů dolarů vlastní jmění. ... A abychom to trochu provázali s tím, co jsme dělali v prvním videu, když máme milion akcií, účetní hodnota vlastního jmění je 5 milionů dolarů. Takže když řekneme účetní hodnota akcie bude tohle číslo děleno milionem akcií, které mám. Takže 5 milionů dolarů děleno 1 milionem je 5 dolarů. To je účetní hodnota akcie. Pamatujte si, že je rozdíl mezi účetní hodnotou a tržní hodnotou. Akcie téhle firmy se 31. prosince 2007 mohla obchodovat za 10 dolarů, za 7 dolarů, za 1 dolar. To by byla tržní hodnota akcie. Tohle je účetní hodnota akcie. A účetní hodnota vlastně říká, když vezmete účetní hodnou aktiv...a mluvil jsem o tom trochu v minulém videu...ale když řeknete, no zaplatili jsme 10 milionů dolarů a to je jakou to má hodnotu. Podrobně se zaměřím na to, jak hodnotíte takové druhy věcí. Vyřadíte závazky, to je jakou hodnotu mají aktiva podle účetních. Tržní hodnota by mohla být jiná. Ale dobře. Nechci se v tom moc rýpat. Ale teď během doby, v průběhu roku 2008, teď je rok 2008. Zbytek roku 2008. A na konci nám zbývá, řekněme 1.1. 2009 nebo můžeme říct 31. 12. 2008. To je jedno. Jeden den nebo druhý den. Stejně jsou to svátky. Máme pěknou rozvahu. Ale co se tu stalo? Během roku jsme vydělali nějaké peníze. Nebudu teď zabíhat do hotovostního a akruálního účetnictví. Případně se k tomu dostaneme. Chci vám ukázat podstatu toho, co se děje. Letos jsme vydělali 350 000 dolarů. Naše aktiva vzrostla o 350 000 dolarů. Mohla vzrůst o 350 000 dolarů v hotovosti. Mohla vzrůst jen tím, že vám někdo řekl, že vám dluží 350 000 dolarů. To jsou pohledávky. Udělám celé video, pravděpodobně celou sérii videí o pohledávkách. Je to aktivum, které říká, někdo mi dluží tyhle peníze. V každém případě o tom přemýšlejte, naše aktiva by vzrostla o takové množství peněz během roku. Takže nyní, naše nová rozvaha na konci roku 2008...2008 skončil. Nakreslím rok 2008. Rok 2008, na konci kterého trochu naše aktiva vzrostla. Naše aktiva jsou nyní 10 350 000 dolarů. Napíšu to v tisících. Tohle je 10 350 tisíc dolarů. Je to stejné jako 10,35 milionů dolarů. Uvidíme. Všechno, co jsme udělali je, že jsme zaplatili úrok z dluhu v tomhle příkladu. Jen jsme zaplatili úrok. A jen abyste věděli, většina podnikových dluhopisů skutečně takhle funguje. Později budeme mluvit o amortizačních plánech a jak můžete splatit dluh. Ale na rozdíl od hypoték, řada podnikových dluhopisů jen platí úrok. Takže stále máme stejnou částku dluhu. Nesplatili jsme jistinu dluhu. Takže stále máme dluh 5 milionů dolarů. A co zbývá na vlastní jmění? Všechny naše výdělky, protože náš dluh zůstal stejný. Všechny naše výnosy vlastně spadly do vlastního jmění. Máme 5 350 000 dolarů vlastního jmění. Takže o tom přemýšlím tak a vy byste o tom měli přemýšlet pravděpodobně stejně, že výnosy firmy... v tomhle případě 350 000 dolarů za rok nebo 0,35 dolaru za akcii. Vlastně vám říkají, co se stalo mezi dvěma rozvahami. Částka, o kterou tohle číslo vzroste. Částka, o kterou vzroste naše vlastní jmění, jsou výnosy. Tohle je 350 000 dolarů výnosů. ... A je zde něco, čeho bych se chtěl dotknout. Protože v minulém videu jsem trochu mluvil o výnosnosti aktiv, kde jsme vzali provozní zisk a vydělili jsme to aktivy. Měli jsme 10% výnosnost aktiv. A můžete říct, proč by nemohla aktiva vzrůst o tuhle částku? A důvod proč nevzrostou o tuhle částku je, že jsme vlastně skončili placením daní z něčeho tady. I když jsme neměli dluh, stejně bychom museli platit daně. Tahle čára by zmizela. Takže někdy, když lidé mluví o výnosnosti aktiv, což jsem dělal v minulém videu...bylo by zajímavé říct, že to je výnosnost aktiv před zdaněním nebo po zdanění. V tomhle příkladu, který jsem dělal v minulém videu, to byla výnosnost aktiv před zdaněním. Ale už dost. ... Rozvahy jsou jen snímky v čase. Jsou trochu jako váš bankovní účet. Jakou máte hodnotu v daném okamžiku? A výsledovky vám říkají, jak jste se dostali od jedné rozvahy k další rozvaze. Později se naučíme, že výkaz cash flow vlastně srovnává výsledovku s tím, co se děje s vaším aktuálním hotovostním účtem nebo jak se věci skutečně mění v rámci rozvahy. Ale to uděláme později. Ale začali jsme v tomhle videu mluvit o tom, co je levné. Co je drahé. Otázka je, jak určíte, když nemůžete usuzovat podle skutečné dolarové ceny...brečí mi dítě. Asi bych k němu měl běžet. Udělám to hned. Uvědomil jsem si, že už jsem na 10 minutách. Na shledanou v příštím videu.
video