Cenné papíry
Cenné papíry (14/36) · 15:34

Diskuse o poměru cena k zisku P/E Posouzení vzhledem k jiné firmě

Navazuje na Inflace.
... Víme, jak vypočítat poměr cena k zisku. Podívejme se, zda podle toho můžeme posoudit, zda je firma levná nebo drahá vzhledem k jiné firmě. Řekněme, že mám firmu A a firmu B. A vzájmu naší diskuse, jsou obě ve stejném odvětví. A to je důležité, protože cena k zisku je skutečně je víc relativní ohodnocení. Chcete porovnávat jablka s jablky. Je těžké provnávat jednu cenu k zisku jednoho odvětví k druhému. Hodně budeme v budoucnu mluvit o tom, proč to tak je a dostaneme se víc k odlišnostem. Ale řekněme, že jsou ve stejném odvětví. Možná jsou to softwarové firmy. Možná si můžu každou akcii firmy A koupit za, takže cena za akcii firmy A je 10 dolarů. Cena za akcii firmy B je 20 dolarů. Pamatujte si, že tahle samotná informace mi neříká, zda je A levná a B drahá. Naučili jsme se to v prvním videu. A tohle jsou jejich zisky v roce 2008. Firma A vydělala 1 dolar na akcii. Výnos na akcii 1 dolar. Tohle je výnos na akcii, ne celkový zisk. Pro zjištění celkového zisku, bychom vzali tohle číslo a vynásobili počtem akcií. A řekněme, že firma B vydělala 5 dolarů za akcii. Výnos na akcii 5 dolarů. Takže co jsou příslušné poměry cena k zisku? ... Firma A 10. Cena je 10 dolarů, zisk je 1 dolar, takže 10 dolarů děleno 1 dolarem je 10. Firma B, cena je 20 dolarů, zisk je 5 dolarů. 20 dolarů děleno 5 dolary jsou 4. Takže jen když se na to tady zběžně podíváte, vezmete cena k zisku...a trochu mimo, kdykoli někdo řekne poměr cena k zisku je 10 nebo cena k zisku firmy B jsou 4, to, na co byste se měli ptát je, jaký zisk používáte? Používáte historický zisk? Používáte zisk za posledních 12 měsíců? Používáte budoucí zisk? V tomhle případě používáme zisk loňského roku. Používáme zisk roku 2008. A to je klíčová věc. A budeme o tom mluvit trochu víc v tomhle videu, pokud budeme mít čas. Takže na základě zisku za rok 2008, cena k zisku za rok 2008 firmy A je 10. Cena k zisku za rok 2008 firmy B jsou 4. Za každý dolar zisku ročně, věříte-li, že zisky za rok 2008 jsou pravdivé, platíte 4 dolary. Za každý dolar zisku platíte 10 dolarů. Tak na základě toho, tohle vypadá levnější. ... Nízká cena k zisku naznačuje, že to je levnější. Za stejný zisk platíte nižší cenu. Za každý dolar zisku platíte 4 dolary. Za každý dolar zisku zde platíte 10 dolarů. Takže tohle vypadá levnější. A pokud bylo všechno stejné, pokud jsou skutečně tyhle firmy stejné z hlediska jejich kapitálové struktury, z hlediska množství dluhu, který mají, z hlediska tempa růstu, z hlediska jejich rizika, z hlediska trhů, na kterých operují, z hlediska toho, kdo jsou jejich zákazníci a jakou mají konkurenční výhodu. Pokud by všechny tyhle věci byly naprosto stejné, měli byste pravdu. Měli byste pravdu, že firma B je levnější. A všimněte si, že je to úplně naopak než podle zběžné ceny. Cena zde firmy B byla vyšší. Ale když se podíváte na poměr cena k zisku, říkáte firma B je levnější. Teď okamžitě byste měli vidět, že tohle je skutečný trh, kde vidíte dvě identické firmy..nebo si myslíte, že jsou identické...a jedna se obchoduje za nižší násobek nebo nižší násobek poměru cena k zisku než druhá. Měli byste být velmi nedůvěřivý. Je tu určitá šance, že jste první člověk, kdo si všiml tohoto rozporu a pak byste v tomhle případě měli jít a koupit firmu B. A pokud vás zajímá shortování, měli byste shortovat firmu A a mohli byste vydělat hodně peněz. Ale měli byste být velmi nedůvěřivý. Je to jako když dva ekonomové kráčí po ulici. A uvidí 20 dolarovou bankovku. A jeden ekonom říká, hele proč jsem tu 20 dolarovou bankovku nezvedl. A druhý říká, ne hlupáku, jak můžeš být ekonom? To samozřejmě nebyla 20 dolarová bankovka, protože jestli byla, někdo by ji zvedl už před námi. Trhy neumožňují, aby volné peníze jen tak seděly. A pokud jsou tyhle firmy opravdu identické, tenhle rozpor by byly volné peníze. A první, kdo to vidí, by začal kupovat firmu B a cena by rostla. A možná by lidé shortovali firmu A a cena by klesala. A to by se stalo velmi rychle na dnešních veřejných trzích. V určitém bodě, by byly poměry cena k zisku stejné pokud...a to je velké pokud...jsou tyhle firmy skutečně stejné z hlediska jejich potenciálu zisku a rizik a jejich růstu. Ale zeptám se vás. Řekněme, že nevíme, že jsou skutečně stejné. Proč by byl někdo ochoten platit poměr cena k zisku 10 za firmu A a zřekl by se nebo by možná nechtěl koupit firmu B, i když platí jen poměr cena k zisku 4. Proč by raději zapatili 10 dolarů za každý dolar zisku v roce 2008 na rozdíl od 4 dolarů za každý dolar zisku v roce 2008? Dotkli jsme se toho v minulém videu. Možná si myslí, že je firma A bezpečnější. Je to blíž bankovnímu účtu, že... firma B, by určitě vydělala 5 dolarů zisku, ale je to riskantní. Nevíte. Každý rok, možná jeden rok vydělá 5 dolarů a možná příští ztratí 5 dolarů. Firma A je více stabilní, to je jeden důvod. A druhý důvod je, že tohle je zisk jen za rok 2008. Ale zisk jednoho roku opravdu nezachytí, co se ve firmě děje. Firmě se mohlo skutečně dařit v daném roce, v příštím skutečně nedařit. Mohla se zmenšovat. Mohla růst. A to je důležitá věc. Při investování je vždy pokušení dívat se zpět. Vidět, co se stalo s akcií v minulosti. Nebo kolik firma vydělala v minulosti. Nebo jak rostla v minulosti. Ale tohle všechno je vedlejší. To už je v akcii. To se již stalo, jakékoli peníze se mohly vydělat, již byly vydělány. Vždycky se musíte dívat dopředu. Řekli jsme, že tohle je zisk za rok 2008. Ale zisk za rok 2009, obrázek bude vypadat trochu jinak. Nakreslím to. Tak řekněme, že EPS v roce 2009...tohle je A tohle je B... u A se očekává, že vydělá 2 dolary na akcii. A u B se očekává, že vydělá 4 dolary na akcii. Takže když vezmete poměr ceny k zisku v roce 2009, který je už částečně za námi, protože natáčím tohle video v srpnu 2009... takže známe polovinu roku. A druhá část tohohle čísla je svým způsobem projekce. Doufejme, že pečliví a inteligentní lidé vytvořili tenhle odhad. Častokrát uvidíte tohle jako odhad EPS za rok 2009. Tohle je nejlepší odhad. Ale zde cena k zisku za rok 2009 bude... uvidíme. Platím-li dnes 10 dolarů za 2 dolary zisku v roce 2009, cena k zisku firmy A je 5. Firmy B je to cena k zisku 20 děleno 4. To je také 5. Tak pozor. Když se nyní podíváte na zisky za rok 2009, vypadají celkem podobně. Ačkoli jste se koukali zpět na zisky za rok 2008, firma A vypadala drahá. Vyšší cena k zisku ve firmě B. Ale když se díváte na současné zisky, vypadají podobně. Otázka byla, proč by někdo chtěl platit víc za firmu A? Proč by kvůli tomu zvolili firmu A? Tahle analýza, o které jsem právě mluvil, říká, aha, na základě roku 2009 to vypadá neutrálně. Poměr cena k zisku je stejný. Za každý dolar zisku platíte 5 dolarů. Ale všimněte si trendu. V roce 2008 vydělali 1 dolar. V roce 2009 vydělali 2 dolary. A možná jsou nějaké odhady pro rok 2010. Nebo si možná můžete udělat vlastní odhad. Možná v roce 2010 lidé říkají firma A má skvělý produkt. Roste. Trh roste. Možná v roce 2010 vydělá firma A 2,50 dolarů. Poroste dalších 25% v roce 2010. Možná se její růst trochu zpomalí. Ale bude růst. Zatímco firmě B klesne zisk z 5 dolarů v roce 2008 na 4 dolary v roce 2009 a možná se trochu zmenší. Možná se zmenší na polovinu. Možná klesne na 2 dolary v roce 2010. Takže teď když uděláte cena k zisku v roce 2010... tohle je 18 měsíců od té doby, co bylo video uděláno...najednou vaše cena k zisku vztahující se k zisku v roce 2010 je pro firmu A 4. A 10 pro firmu B. Teď si vyměnily místa. Nyní vypadá firma B dražší vzhledem k zisku v roce 2010. A firma A vypadá úplně levně. A to je důležité si uvědomit. V současnosti, jste ochotni platit vyšší poměr cena k zisku, pokud firma roste. A platíte nižší poměr cena k zisku, pokud firma neroste. Takže růst je další důvod, proč jste ochotni platit vyšší poměr cena k zisku. Dobré cvičení, řekněme, že vidíte firmu. Někdy se někdo na firmu podívá. Firma C se obchoduje za 100 dolarů. A řekněme, že v roce 2009 lidé očekávají, že vydělá 1 dolar. Takže řada lidí hned vypočítá cenu k zisku na základě odhadovaného zisku v roce 2009. Pamatujte si, vždy je důležité vědět, co je E (zisk). Tohle je odhad na rok 2009. Řeknou, tohle je poměr cena k zisku 100. To je šílené. Nikdy bych to nezaplatil. To je drahá firma. A možná to budou i shortovat. Což může být příliš riskantní, pokud nejste opatrní. Ale můžete říct, ne, ještě to neshortujte. Zamyslete se. Tahle firma roste tak rychle, že na základě mých projekcí pronikla na tento trh. Mají duševní vlastnictví, kterému nemůže nikdo konkurovat. V roce 2010 očekávám, že tahle firma se každý rok zdvojnásobí. Očekávám, že 100% poroste každý rok další 3 roky. A někdo druhý říká, fajn. OK. Pokud se v roce 2010 zdvojnásobí, vydělají 2 dolary. To je stále cena k zisku na základě roku 2010... 100 děleno 2 je 500...říkáte si, to je stále drahé. To je stále daleko dražší než většina firem. Průměrný poměr cena k zisku na trhu právě teď je myslím 17 nebo 18. Proč bych platil 50 násobek zisku v roce 2010. Jsem skutečně napřed. Všichni víme, že pokud se díváte na videa o současné hodnotě, peníze v budoucnu, zisky v budoucnu mají nižší cenu než zisky dnes. Ale říkáte, ne tihle rostou tak rychle, že v roce 2011 vydělají 4 dolary. Pak najednou poměr cena k zisku začne vypadat trochu lépe. 25. A potom můžete říct nejenom tohle, ale jsem přesvědčen, že v roce 2012, proniknou na tenhle obrovský trh, vydělají 8 dolarů na akcii. Udrží si dvojnásobný zisk po celou dobu až do roku 2012. A nyní najednou obchodujete na 12,5 násobku. A potom pokud bude ten růst pokračovat...a tohle je důležitý bod...růst musí pokračovat. Nemůžete jen říct, když něco roste na 100% jeden rok, jsem ochoten zaplatit 100 násobek. Protože pokud to roste 100% jeden rok, potom to přestane růst, není žádný důvod, proč byste chtěli platit 50 násobek zisku za něco, co v budoucnu neporoste. Ale pokud to ročně bude 100% růst po dobu 5 let, pak to skutečně může vypadat zajímavě. Takže v roce 2013 vyděláte 16 dolarů. A potom se díváme na 6,25 cena k zisku, což je vysloveně levné. Takže diskuse, zda jste ochotni platit... když se podíváte na poměr cena k zisku je 100, řadě lidí se rozklepou kolena. Říkají, to je neuvěřitelně drahé. Trh je šílený. Proč by kdokoli platil 100 dolarů? A důvod, proč platí 100 dolarů, pokud nejsou spekulanti, a samozřejmě většina lidí na trhu jsou, je ten, že věří, že tahle firma roste velmi rychle... v tomhle případě 100% ročně. A aby si to ospravedlnili, musí firma růst takhle rychle mnoho a mnoho let. Takže v tomhle případě nejméně 5 nebo 6 let. Potom to najednou nevypadá šíleně. Za firmu, která roste 100% ročně 5 nebo 6 let, to je vlastně dobrý obchod. Roste 100% ročně po dobu 20 let, to je vlastně velmi dobrý obchod. Samozřejmě 6,25 cena k zisku je 20 násobek zisku roku 2013 není tak dobré jako cena k zisku roku 2010, protože zisk v budoucnu nemá stejnou hodnotu jako zisk dnes. A můžete se podívat na video o současné hodnotě. Berte neberte, 100% růst je daleko větší než kdy budou diskontní sazby. Je dobré nad tím takhle přemýšlet. Důvod proč jste ochotni platit vyšší cenu k zisku za růst a ještě více za růst, který bude pokračovat a který má podle vás velkou pravděpodobnost, že nastane. A další důvod je ten, že si myslíte, že tam je velmi malé riziko. A dotkli jsme se tohohle v prvním videu, kde jsme mluvili o bankovních účtech. A proč je někdo ochoten platit 50 cena k zisku vlastně za bankovní účet. A poslední bod...a dotknu se toho na konci tohohle videa. Je to trochu technické. Existuje obecné pravidlo, že pokud firma nic nedělá, je jen stabilní, bezpečná, neroste nebo neklesá, tak poctivá nebo levná cena k zisku je 10 násobek tohohle nebo loňského roku. 10 násobek zisku. A přemýšlíte, odkud se to vzalo? Proč to není 9 násobek zisku nebo 12 násobek zisku? A to je vlastně velmi dobrá otázka. Není skutečně žádný zřejmý důvod, proč to není 9 nebo 11 nebo 12. Je to prostě 10, protože to je pěkné kulaté číslo. A také pokud vezmete tok zisku. Vezmete-li firmu v roce 2009, 2010, 2011, 2012 a budete pokračovat a pokud měla tok zisku, řekněme, že každý rok vydělá 1 dolar. A pokud byste to zpětně diskontovali. A měli byste se podívat na videa o současné hodnotě, pokud vám tohle nedává smysl. Ale pokud současná hodnota... řekněme, že vydělají 1 dolar vždy v budoucnosti... a vy upravíte současnou hodnotu použitím diskontní sazby. Peníze roku 2009 mají hodnotu 1 dolar. Peníze v roce 2010 chcete diskontovat. Chcete to vydělit, použijeme 11% jako diskontní sazbu. A vlastně zhruba 10 nebo 11%. Je to trochu vaření z vody. Hodnota toho dolaru by byla 1 děleno 1,11. Jen jsem přidal sem 11%. Hodnota toho dolaru by byla 1 děleno 1,11 na druhou. Tenhle dolar by byl 1,11 na třetí. Pokud přidáte současnou hodnotu tohohle toku příjmu, dostanete zhruba 10 dolarů nebo 10 násobek toku zisku. Takže odtud to plyne. Místo, abyste dělali výpočet současné hodnoty všeho a stejně to zahrnuje velkou chybu, z hlediska odhadu zisku, lidé používají to obecné pravidlo. Ale samozřejmě pokud úroková míra klesá, potom tohle číslo klesá a mohli byste si ospravedlnit vyšší cenu k zisku, ale tomu se ještě nechci věnovat. Tak nashle u příštího videa.
video