Cenné papíry
Cenné papíry (15/36) · 10:31

Diskuse o ROA - 1.část O různých způsobech, jak měřit výnosnost aktiv

Navazuje na Inflace.
... Jeden z diváků upozornil ne nesprávně, že jedna definice výnosnosti aktiv...takže tohle celé video bude o výnosnosti aktiv...že jedna definice výnosnosti aktiv a když si to vyhledáte některé finanční stránky nebo dokonce některé finanční učebnice, vám řeknou, že to je čistý zisk k celkovým aktivům. Což je něco jiného, než jsem vám řekl já. A jiný zdroj, konkrétně Wikipedia, vám řekne, že to je vlastně...tohle je jedna definice výnosnosti aktiv. Jiná definice je čistý zisk. Zkrátím to na ČZ. Čistý zisk plus úrok. Takže vám přidávají zpět váš úrok. A odečítají daňové úspory kvůli úroku. A můžeme udělat celé video o daňových úsporách z úroku. A kdy má větší smysl získat peníze na dluh versus vlastní jmění, kvůli nákladu jako je úrok. Ale to také zvyšuje vaší šanci na bankrot, čím víc dluhu máte. Mohli bychom o tom udělat celou sérii videí. Ale daňové úspory z úroku děleno aktiva. Tohle je definice podle Wikipedie. A potom ta úplně první definice, kterou jsem vám řekl. Byl provozní zisk k aktivům. A potom v tomhle videu přidám ještě jednu definici, protože si myslím, že má cenu o tom hovořit. A myslím, že to je určité obecné téma ve financích, že existují všechny ty vzorce. A lidé se je učí nazpaměť. Ale během toho ztratíte mnoho poznání. A také je důležité si uvědomit, že existuje mnoho způsobů, jak definovat naprosto stejné výrazy. Takže lidé mohou sebevědomě říct, že ROA je tohle. A víte co? Nikdy není špatné se jich zeptat, co myslí ROA. A myslím, že budete překvapeni kolik lidí nebude schopno vysvětlit, co myslí ROA. Ale potom ta poslední, pokud na to budu mít čas, nazveme ji EBIT. Vím, že to vypadá jako divné slovo. EBIT děleno aktiva. Ale jen aybste věděli, co je EBIT. EBIT je zisk před úrokem a zdaněním. Takže je to to samé jako čistý zisk plus úrok plus daně. Takže je to takový ROA před zdaněním děleno aktiva. Tohle jsou různé věci. A už můžete říct, počkejte, když vezmu čistý zisk... pojďme o tom vlastně chvilku mluvit. Porovnáme EBIT s provozním ziskem. Můžete hned říct, pokud jsem vzal čistý zisk... Pamatujte si, EBIT je jen zkratka pro zisk před úrokem a zdaněním. Uvidíme. Je-li náš zisk 350 000 dolarů. A přidali jsme daně a úrok. Přidáme daně, dostaneme se k před zdaněním. A přidáme úrok, alespoň v tomhle případě, dostaneme se k číslu provozního zisku. Můžete říct, proč je místo toho jiný pojem EBIT, proč lidé nepoužívají vždycky provozní zisk? A důvod proč je zde jiný pojem, je ten, že někdy můžete mít neprovozní zisk. Řekněme, že z 10 milionů dolarů aktiv... a v prvním příkladu jsem se tomu nevěnoval, protože jsem to opravdu nechtěl komplikovat, ale teď to trochu zkomplikuji. Řekněme, že z 10 milionů dolarů aktiv je 9 milionů dolarů provozních aktiv. To je podnikání To jsou věci, které jsou třeba ke generování provozního zisku. A potom jste měli další milion dolarů aktiv z těch 10 milionů dolarů, které firma skutečně nepotřebuje k provozu. Prostě je má. Možná spekulují s cenami ropy. Nebo jen něco hedgují. Nebo mají jen úžasně plný bankovní účet. Tahle aktiva mohou generovat neprovozní zisk. Tady můžete mít řádek pro úrokový zisk nebo investiční zisk. Napíšu to. Investiční zisk. A potom může mít firma nějaké peníze tady. Může vydělat 10 000 dolarů investičního zisku. A samozřejmě to patří sem. Potom to bude 510 000 dolarů. Daně budou 153 000 dolarů. A čistý zisk je 357 000 dolarů. Protože máme 30% daňovou sazbu. A to dává smysl, ne? Přidal jsem navíc 10 000 dolarů zisku. A nakonec to zdaníte 30%, takže by to mělo být 7 000 dolarů více zisku. To dává smysl. 357 000 dolarů. Ale tohle je rozdíl mezi provozním ziskem a EBIT. EBIT by v tomhle případě byl provozní zisk plus tenhle investiční zisk. Takže EBIT v tomhle případě, přidal jsem jen investiční zisk, by byl 1 010 000 dolarů, zatímco provozní zisk by byl 1 milion dolarů. Nechtěl jsem se tím zabývat v prvním videu a to je, proč jsem řekl provozní zisk děleno aktiva. Ale pokud skutečně zvážíte všechna aktiva a pokud předpokládáte, že jsou nějaká aktiva, která nejsou provozní. Která se nepoužívají k výrobě věci nebo k prodeji věcí nebo k odbytu věcí nebo nepomáhají řediteli dělat jeho nebo její práci. Tak potom cokoli tohle generuje je skutečně neprovozní zisk. A EBIT to odráží. Takže EBIT na to jde z mého pohledu pozpátku. Začíná čistým ziskem. A potom přidává daně a úrok. Zatímco s provozním ziskem začínáte na horním řádku a jdete dolů. Ale obecně pokud vezmete EBIT a odečtete neprovozní zisk, dostanete se zpět k operačnímu zisku. Takže to je EBIT. Takže už si dokážete představit, že EBIT a způsob jakým jsem ho na začátku definoval, operační zisk děleno aktiva. Existují způsoby, jak vyjádřit, než vezmete v úvahu daně, co pro vás dělají vaše aktiva. Takže znovu, pokud je tohle rozvaha, tohle jsou aktiva a tady vaše závazky. Dluh může být jeden z nich. Ale obecně to mohou být další věci. Můžete dlužit peníze jiným prodejcům nebo cokoli jiného. Potom máte vlastní jmění. Je důležité, kdykoli mluvíte o jakémkoli z těchto poměrů. V jakém kontextu? Chcete úspěšně složit CFA zkoušku nebo se snažíte ohromit vašeho profesora MBA? Nebo se to snažíte pochopit, aby jste se stal lepším investorem? A pokud jste investor, pravděpodobně budete chtít udělat to poslední ze tří jmenovaných. ROA, výnosnost aktiv vám říká, jak dobrá je firma v získávání výnosnosti tady odsud, ano? Nezajímá mě, kolik za to zaplatili, zda-li mají dluh. Nechci přemýšlet nad tím, zda jsou dobří v získání nízkého úroku. Nechci přemýšlet nad tím, zda jejich finanční ředitel je dobrý v získání lepší úrokové míry než jiný finanční ředitel. Nebo jsou lepší ve vyhýbání se daním než jiné firmy. Všechno co mě zajímá jsou aktiva, která mají, jak dobří jsou v zapojení aktiv do práce. A jaký druh výnosnosti mohou získat. Takže pokud to vypočítám použitím EBIT děleno aktiva nebo provozní zisk děleno aktiva, pokud použiji jedno z toho pro výpočet ROA a firma A má ROA 10% a firma B má ROA 15%, potom řeknu, víte co? Nezajímá mě, zda člověk z B je lepší v získání nízké úrokové míry. Nebo v získání nějakého druhu osvobození od daně od státu. Nebo udělá něco fantastického s tím, kde drží své pobočky. Chci jen vědět, které vedení je lepší v získání výnosnosti z těchto aktiv. A tyhle výpočty vám to řeknou. Protože vám to říká, buď kolik provozního zisku odsud bylo generováno, nebo vám může říct, kolik EBITu. V tomhle případě může EBIT poskytnout víc informací. Protože část zisku mohla být generována z neprovozních aktiv. Možná firma drží nějaké akcie nebo drží nějaké zlato nebo něco podobného. Nebo drží nějaké termínové smlouvy pro zabezpečení se proti riziku s ropou nebo cizí měny nebo něco takového. Takže obecně, pokud chcete vědět, co si myslím, že je nejlepší ROA, řekl bych, že EBIT k aktivům, což je velmi blízké k provoznímu zisku k aktivům. A nyní říkáte, no Sale, proč jsou tu ty ostatní věci? A proč je nemáš tolik rád? No, čistý zisk k aktivům, důvod, proč tahle definice existuje je ten, že zaprvé čistý zisk ovlivňuje věci, o kterých jsem upřímně nechtěl moc přemýšlet. Ale když mluvíte o výnosnosti, co dostanete z aktiv, stále z nich budete platit daně. A když si uděláte nějaké financování, budete platit z nich platit nějaký úrok. Takže to je důvod, proč se to uvádí. Kde vlastně vezmou jen poslední řádek. Když lidé mluví o horním řádku a posledním řádku, nyní víte odkud pocházejí ta slova. Horní řádek je zisk. Je to horní řádek výsledovky. A váš poslední řádek, to je poslední řádek výsledovky. Odtud ta slova pochází. Takže tahle jedna definice to vezme a vydělí celkovými aktivy. Ale důvod proč to nemám rád je, že tahle definice neodděluje, že jedna firma může být lepší ve vyhýbání se nebo placení daní. A jiná firma může být lepší v získávání lepšího financování od banky. A na tom nezáleží. Starám se o aktiva. Zajímá mě jen levá strana rozvahy. Zatímco tahle bere v úvahu některé faktory na téhle straně rozvahy. Například, řekněme, že máme dvě identické firmy. Tohle by mohl být zajímavý příklad. Máte jednu firmu... Vlastně jsem si uvědomil, že už nemám čas. Budu v tomhle příkladu pokračovat v příštím videu a vysvětlím trochu daňové úspory z dluhu nebo úroku. Uvidíme se v příštím videu.
video