Cenné papíry
Cenné papíry (16/36) · 10:17

Diskuse o ROA - 2. část Pokračování diskuse o výnosnosti aktiv.

Navazuje na Inflace.
... V minulém videu jsem mluvil o řadě způsobů, jak definovat výnosnost aktiv. Takhle se to uvádí v některých učebnicích a možná někteří profesoři to uvádí v hodinách financí: čistý zisk dělěno aktiva. Když se podíváte na Wikipedii, říkají je to čistý zisk plus úrok mínus daňové úspory z úroku. Všimněte si, že nepřidáváají všechny daně. Berou daně v úvahu, ale říkají, že z vašeho úroku nemáte žádný daňový odpočet. Takže se to stále promítá do daní. Tahle určitě ano a také úrok. A potom jsou tu další dvě. Jedna byla provozní zisk děleno aktiva, což je ta, kterou jsem uvedl v prvním videu. Je to skutečně svým způsobem zjednodušený předpoklad a dává vám podle mě představu, co je skutečně ROA. Jak dobrá je firma v provozování svých aktiv a vlastně získávání z nich návratnost. A potom trochu víc obecná definice by byla EBIT děleno aktiva. A mluvili jsme o tom, že EBIT je jen čistý zisk plus úrok plus daně. Nebo jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, že je to provozní zisk plus neprovozní zisk. Jakýkoli jiný druh zisku, který může firma mít z aktiv, která vlastní, která vlastně nejsou podstatná pro podnikání jako takové. Ale v poslední části videa jsem mluvil o tom, že máte tyhle definice, ale já je nepoužívám moc rád a potom už jsem neměl čas a řekl jse, že v tomhle videu řeknu, proč je nerad používám. Nejlepší zplsob bude příklad. Mám dvě firmy. ... Chci udělat silnější čáry. Mám jednu firmu zde. Řekněme, že mají stejné množství aktiv. To je jedna firma a tohle je druhá firma a kreslím levou stranu jejich rozvahy. Tohle jsou aktiva. ... Nyní řekněme, že mají stejné množství, mají 10 milionů dolarů aktiv. A řekněme, že tohle jsou současné ROA způsobem, kterým jsem je vypočítal. Tohle je váš EBIT dělěeno celková aktiva. Když je EBIT 10% z tohohle, znamená to, že tenhle člověk utrácí 10%, což by byl 1 milion dolarů EBITu. A ve světě, kde není neprovozní zisk, se na to můžete dívat jako na provozní zisk. Pamatujte si, EBIT je zisk před úrokem a daněmi. Vrátíme se zpátky k výsledovce, se kterou jsme začali. EBIT je zisk před úrokem a daněmi. Když přidáte úrok a daně, v podstatě se dostanete zpátky k provoznímu zisku, pokud tam není trochu neprovozní zisk. Takže to je způsob, jak přemýšlet o EBITu. Pro většinu fuknčních účelů, pokud mluvíte o např. finančním výkazu. Většina firem, které nedělají nic fantastického na neprovozní straně rozvahy, EBIT a provozní zisk jsou si docela blízko. V tomhle případě tenhle člověk generuje 1 milion dolarů EBITu. A řekněme, že tahle firma, firma B... označíme je firma A a tohle je firma B. Firma B získává výnosnost aktiv 15% EBITu, takže generuje 1,5 milionů dolarů EBITu ročně. Podívám-li se na levou stranu rozvahy... Nenakreslil jsem ještě pravou stranu...Řekl bych, že tenhle člověk je lepší manažer aktiv. Je lepší v extrahování hodnoty s daným množstvím kapitálu, které bylo do firmy vloženo. Takže to je proč mám rád definici EBIT děleno aktiva nebo provozní zisk děleno aktiva. Nyní se podíváme na situaci, kdy tenhle člověk má velmi mlaý dluh. ... Řekněme, že nemá dluh a má jen vlastní jmění, takže pravá strana rozvahy vypadá takhle. Řekněme, že nemá žádné významné závazky. ... Nemá významné závazky, takže tohle všechno je vlastní jmění. ... Takže když chcete zjistit zisk před zdaněním tohohle člověka, vezmete EBIT mínus...vlastně posunu okno o trochu dolů. Vezmete EBIT mínus úrok, abyste dostali před zdaněním. Takže kolik má před zdaněním? Zisk před zdaněním? Nemá žádný dluh, že? Nemá tedy žádný úrok. Jeho zisk před zdaněním nebo to můžete nazvat, což jěště nikdo neudělal, je EBT, což nechcete použít, protože to zní jako EBIT, ale zisk před daněmi. Nikdo nepoužívá EBT. Vždy se říká před zdaněním. Ale to by také byl 1 milion dolarů. A půjdete-li ještě dál a řeknete, tenhle člověk z nějakého důvodu, měl letos několik daňových dobropisů nebo měl loni nějaké ztráty, které byl schopen dát protiúčtem ke svým daním, takže letos také nemusí platit daně. Takže jeho zisk nebo čistý zisk je také 1 milion dolarů. To stačí. Tenhle člověk má výnosnost aktiv 10% EBITu, ale jeho zisk nebo čistý zisk je také 1 milion dolarů. Nyní řekněmě, že člověk tady má trochu víc dluhu v rozvaze. Je to podobné jako v prvním příkladu, který jsme dělali, takže to nakreslím. Má dluh 5 milionl dolarů. Ale částka není nutně ta nejdůležitější věc. Má dluh 5 milionů dolarů nebo závazky. Závazky mohou být i jiné věci. Může mít penzijní závazky nebo kdo ví, co ještě. Má dluh 5 milionů dolarů, ale důležité je, že má úrok. Každý rok, musí platit 500 000 dolarů úrok. Platí 10% úrok z dluhu. 10% z 5 milionů dolarů je 500 000 dolarů. Takže před zdaněním...nakreslím spodní část jeho rozvahy...jeho EBIT, zisk před úrokem a daněmi je 1,5 milionů dolarů, ale potom když chcete odečíst úrok, odečetli byste mínus 0,5 milionů dolarů, 500 000 dolarů a jeho zisk před zdaněním bude 1 milion dolarů. A nyní tenhle člověk...v podstatě akcionář před zaplacením daní...tohle je vlastní jmění. Má 5 milionů dolarů vlastního jmění. Tenhle člověk tady měl 10 milionů dolarů. A tohle je před zdaněním. Musí zaplatit 30%, jako jsme to udělali v předcházejícím příkladě. Musí zaplatit 30% daní. Takže jeho čistý zisk bude 700 000 dolarů, ne? Protože má 1 milion dolarů před zdaněním, musí zaplatit 300 000 dolarů na daních, takže má 700 000 dolarů čistý příjem. Teď se podíváme na to, co bychom mohli získat, pokud jde o ROA, pokud jsme použili tuhle definici, kterou najdete v některých učebnicích. U prvního člověka byl jeho čistý 1 milion dolarů a jeho aktiva 10 milionů dolarů. Takže podle téhle definice, firma A má ROA 10%. Podle téhle definice vydělal tenhle člověk 700 000 dolarů čistého zisku na úkor 10 milionů dolarů, takže kolik bude ROA? 700 000 dolarů děleno 10 je 7%. Takže když se zběžně podíváte na tahle čísla definovaná podle tohohle poměru zde, řeknete, aha, tenhle člověk, firma A má lepší výnosnost aktiv. Je lepší ve správě svých aktiv. A víte, že je to naprosto špatně. Firma A měla nižší EBIT výnosnost jeho aktiv. Dostával jen 10%. Tenhle člověk dostával 15%. Firma A byla jen lepší, protože jednak neměla žádný dluh a také byla letos lepší ve vyhýbání se placení daní. Takže když mluvíte o ROA, existují další poměry, které odrážejí, jak dobrá je firma ve financování svých aktiv a jak dobrá je firma v placení daní. účinně, což je další způsob, jak se vyhnout tolika daním, kolik je možné. Ale to je samostatný poměr. Výnosnost aktiv mi říká, co dělá firma s levou stranou rozvahy. A pokud použijete verzi s čistým ziskem, promítáte tam věci jako úrok a daně a zkreslujete obrázek. Neříkáte mi, která firma je lepší na základě výnosnosti svých aktiv ani kolik vlastně za aktiva platí. Tahle definice z Wikipedie...a je dobré je znát všechny, protože nechci, abyste se dívali na tyhle videa a říkali, aha, ne. Sal řekl, že je to provozní zisk děleno aktiva nebo EBIT děleno aktiva. Je dobré zná tyhle, takže to pro vás nejsou neznámé pojmy. Snažím se vám říct, že tahle definice je spíš skutečný intuitivní smysl toho, co firma dělá se svými aktivy, zatímco tyhle jsou učebnicové definice. Tahleta se snaží přidat úrok. Přidává úrok, takže jenom část úroku mezi touhle firmou a touhle firmou mezi nimi neudělá rozdíl. Ale tahle bere v úvahu, která firma je dobrá nebo špatná v placení daní. A uvědomil jsem si, že nemám čas. V příštím videu budu možná víc detailně mluvit o daňových úsporách z úroku, protože tohle je zajímavá představa. Myslím, že teď do toho trochu zabředávám, protože se chci vrátit k obecné úrovni a poskytnout vám ??? pohled na to, jak mlžete přemýšlet o investicích a cena k zisku a čímkoli dalším. Zaměřím se na to znovu v příštím videu. Na brzkou shledanou.
video