Cenné papíry
Cenné papíry (17/36) · 7:45

Amortizace Úvod do amortizace

Navazuje na Inflace.
... Ve videu o odpisech jsme viděli, že pokud firma měla koupit nějaké vybavení pro svou továrnu, řekněme na začátku roku 2007. Na základě hotovosti, kterou utratili, může vzniknout pokušení říct, OK v roce 2007 jsme měli výdaj za vybavení. EQ výdaj. ... A mohli jen napsat, řekněme, že vybavení stálo 50 000 dolarů. Tak by jen dali výdaj 50 000 dolarů do roku 2007. Napíšu to jako záporné číslo jen proto, že si chci pamatovat, že je to výdaj, ačkoli normální lidé to napíšou jako pozitivní výdaj, ale já vždycky rád uvádím náklad jako záporný, abych věděl, že se to bude od mého zisku odečítat. Takže by dali výdaj v hotovosti sem do roku 2007. A potom v budoucích letech, by možná... 2008, 2009, 2010... neměli výdaj, možná až do doby než by museli nahradit stroj nebo koupit nový. A viděli jsme, že je to jeden způsob účtování věcí, ale skutečně neodráží realitu podnikání. Fakt, že tenhle stroj tady, který stál 50 000 dolarů, se používá na... v tomhle příkladu, ve videu o odpisech, se používal dva roky. Řekněme, že v tomhle příkladu se používá 4 roky. Takže co udělají je, že místo aby jen zaúčtovali náklad na stroj, kdy stroj byl koupen podle rozvahy na začátku roku 2007, řeknou, nyní máme aktivum, které se jmenuje stroj. Nazvu to S jako stroj. Tohle je 50 000 dolarů tady v tomhle bodě, právě když jsme koupili stroj. Pamatujte si, že rozvahy jsou jen snímky v čase. A potom místo, aby měli výdaj na vybavení, místo aby měli tenhle výdaj, budou mít odpisy vybavení. ... A rozdíl zde je, že místo, aby říkali, že celý výdaj byl ten stroj jen v prvním období, říkají ne, používáme část stroje v tomhle období. A řekněme, že uděláme lineární odpis, což znamená, že odepíšeme aktivum rovnoměrně po dobu jeho životnosti. V tomhle případě předpokládáme čtyřletou životnost. Nakreslím to. Takže aktivum by lineárně mělo klesnout na nulu během 4 let. Takže v prvním roce bude náš výdaj kolik? 12 000 dolarů. Vydělíte-li 50 000 dolarů 4, je to 12 500 dolarů. Bude to mínus 12 500 dolarů každý rok, odpis a zaúčtujeme to do rozvahy. Protože si pamatujte, výsledovky vám jen říkají, jak jste se dostali od jedné rozvahy ke druhé. Takže výdaje snižují hodnotu vašich aktiv. Například v téhle na začátku období před výsledovkou roku 2007 mělo aktivum hodnotu 50 000 dolarů. Odepsali jsme z toho 12 500 dolarů, takže v tomhle bodě, rozvaha na konci roku 2007 nebo na začátku roku 2008, řekneme, že náš stroj má nižší hodnotu o 12 500 dolarů, takže 47 500 dolarů. A na konci roku 2008, na začátku roku 2009, naše rozvaha v aktivech, stroji, pokud nám poskytli tyhle detaily, bude o 12 500 dolarů méně než tohle. Takže kolik to je? 37 500 dolarů. Takže potom je stroj 25 000 dolarů. A potom zaúčtujeme dalších 12 500 dolarů. Říká, že stroj má hodnotu 12 500 dolarů. A na konci roku 2010 říká, že stroj nemá žádnou hodnotu. A pokud udělám náš odpisový rozvrh správně nebo pokud je životnost tohohle stroje opravdu 4 roky, potom je čas koupit nový další stroj a začít s tímhle znovu. Tohle všechno je souhrn videa o odpisech. Amortizace je úplně stejná, ale zabývá se nehmotnými aktivy. Co je nehmotné? Něco co nemůžete vidět, dotknout se, cítit, sníst. Samozřejmě, že se strojem nemůžete dělat všechny tyhle věci, ale můžete si na něj alespoň sáhnout a snad ho cítit a ochutnat. Takže s nehmotným aktivem nemůžeme dělat žádnou z těchto věcí, ale je to úplně stejný pojem. Například, řekněme, že máme nějakou firmu na věci. Napíšu roky: 2007, 2008, 2009 a 2010. A řekněme, že kdybychom to udělali jen z pohledu hotovosti, řekněme, že jsme museli koupit patent, abychom mohli věci vyrábět. Mohli jsme říct, aha musíme koupit patentový výdaj. Museli jsme koupit patent od nějakého vynikajícího vynálezce. Mohli jsme říct, víte co? Patent stojí 4 000 dolarů. Takže jsme to tam mohli zařadit, i když životnost patentu může být 4 roky. A tak to neodráží fakt, že ten patent stále používáme v těhle letech. Tenhle příjem je neobvykle nízký, zatímco tyhle jsou neobvykle vysoké. Neodráží to fakt, že používáte tenhle patent, kterému zbývají 4 roky. Takže místo, abyste udělali tohle, uděláte to, že na začátku období řeknete, získali jsme patent, aktivum, které má hodnotu 4 000 dolarů. A potom každý rok po dobu životnosti patentu budeme amortizovat čtvrtinu vzhledem k tomu, že má čtyřletou životnost. Takže to bude amortizace patentu. A existuje celá řada nehmotných aktiv, které můžete amortizovat. A amortizovat skutečně znamená rozložit náklad tohoto aktiva, stejně jako odpisovat bylo rozložení nákladu fyzického aktiva. Takže amortizace patentu by byla 1 000 dolarů v tomhle roce, 1 000 dolarů v tomhle roce, 1 000 dolarů v tomhle roce a 1 000 dolarů v tomhle roce. A potom náš snímek nebo naše rozvaha na konci roku 2007 bude mít na straně aktiv patent, který má nyní hodnotu 3 000 dolarů. A na konci roku 2008, bude mít patent, který má hodnotu 2 000 dolarů. Konec roku 2009...myslím, že to chápete... budete mít patent v hodnotě 1 000 dolarů. A na konci roku 2010, pravděpodobně proto, že patent nyní vypršel a kdokoli může jít a vyrábět cokoli podle toho vynálezu, který byl patentován,bez toho, aby měl patent. Řekněme, že patent je bezcenný. A velmi významná věc je, pokud byste byli farmaceutická firma a kupovali byste patent na nějaké léky, kterému zbývají 4 roky, takže byste mohli mít exluzivní práva na vývoj léku. A v tomhle bodě by najednou každý mohl vyvíjet ten lék, takže patent je bezcenný. Takže rozvaha se skutečně snaží zachytit, jakou hodnotu má aktivum v dané době. A v tuhle dobu má váš patent hodnotu jen 1 000 dolarů, protože jste zaplatili 4 000 dolarů za 4 roky a nyní vám zbývá již jen rok. Ale tohle všechno je amortizace. Nic světoborného. ... Skutečně podle mě je to velmi podobné odpisům. Odpis je hmotný. Amortizace je nehmotná. Mohou to být patenty, mohou to být licence. Mohou to být poplatky spojené s financováním. Řekněme, že máte nějaký dluh, který jste převzali od firmy a dluh bude trvat 10 let. Museli jste zaplatit jednorázovou paušální částku bance. No, tahle jednorázová paušální částka by pravděpodobně měla být rozložena po celou životnost dluhu, takže byste amortizovali tento výdaj po dobu jeho životnosti. Tak nashledanou v příštím videu. ...
video