Cenné papíry
Cenné papíry (18/36) · 12:33

Odpis Odpis a kapitálové aktivum

Navazuje na Inflace.
... Máme tady firmu. Řekněme, že je to zase továrna nebo firma vyrábějící věci. A co udělám je to, že napíšu její výsledovku za daný počet let. V prvním videu téhle série jsme udělali jen jeden snímek výsledovky. Myslím, že to byl rok 2008. Ale tady se podíváme na výsledovku během několika let a v tomhle případě, jen předpokládám, že mají stabilní příjmovou základnu, že každý rok si vydělají velmi stabilní zisk. Nyní náklady na zboží, rozdělím tuhle dobu, protože jsou zde dva komponenty nákladů na zboží, takže zde jen udělám kategorii náklady na zboží. NNPZ (COGS), ale to znamená jen Náklady Na Prodané Zboží, ale někdy uslyšíte naše NNPZ (COGS) byly tolik nebo naše NNPZ (COGS) byly tolik. Náklady na prodané zboží. To jsou variabilní náklady. A tohle video není o variabilních versus fixních nákladech, ale možná se o tom něco naučíte. Tohle jsou variabilní náklady a jsou to doslova skutečné náklady na výrobu těch věcí. Takže pokud jsou věci vyrobené z nerezavějící oceli, náklad na nákup nerezavějící oceli a možná účet za elektřinu na její roztavení a přetvoření nebo jak se pracuje s nerezavějící ocelí. Takže variabilní náklady v každém roce... a předpokládám, že ceny nerezavějící oceli se nemění... jsou 100 000 dolarů. Mínus 100 000 dolarů každý rok. A vlastně, řekněme, že to také zahrnuje náklady na zaměstnance. Mají lidi s hodinovou mzdou, kteří vyrábějí tyhle věci z nerezavějící oceli, takže to zahrnuje všechno. A potom fixní náklady budou v zásadě nákady továrny. A řekněme, že v podstatě musí postavit novou továrnu každé dva roky, nebo že musí dělat zásadní opravy továrny každé dva roky. Takže opravy továrny. Protože to je součást nákladů na sestavení věcí, protože pokud budete vyrábět věci v tempu 1 milion dolarů ročně, vaše továrna musí být přestavěna nebo předělána každé dva roky. Takže to jsou fixní náklady. Přestavba továrny. ... A většinou to uvidíte, kldyž se podíváte na výsledovku skutečné firmy, nebudou rozdělovat variabilní a fixní náklady v rámci nákladů na prodané zboží jako tady, protože je ve skutečnosti chtějí skrýt před řadou svých konkurentů. Nechtějí, aby jejich konkurenti věděli příliš jaká je jejich struktura nákladů. Potenciálně by to mohlo být použito proti nim nebo možná nechtějí, aby to věděli jejich zákazníci. To je jedno, přestavba továrny. Takže způsob, který jsem právě popsal, jeden způsob, jak to vyúčtovat, je když přestavujete továrnu, v podstatě to jen označíte jako výdaj. Takže přestavba továrny stojí 500 000 dolarů. Je to mínus 500 000 dolarů. Ale dělají to každé dva roky. Dělali jste to v roce 2005. Nemuseli to dělat v roce 2006, potom to můžou udělat v roce 2007. Nemusí to dělat v roce 2008. To stačí. A potom máme jejich hrubý zisk. ... Tady je to 1 milion dolarů mínus 600 000 dolarů. Je to 400 000 dolarů, potom to je 900 000 dolarů, potom to je 400 000 dolarů, potom to je 900 000 dolarů. A řekněme, že jejich SG&A...SG&A jsou prodejní, obecné a administrativní výdaje. Pro teď vynechám marketing. Tohle jsou SG&A dalších 500 000 dolarů každý rok. Takže mínus 500 000 dolarů. A to se nikdy nezmění. 500 000 dolarů každý rok. Mínus 500 000 dolarů. A tak jejich provozní zisk, částka zisku před zdaněním, ale víte, že nebereme v úvahu ani financování, takže tohle je jejich provozní zisk nebo jejich EBIT. Takže provozní zisk. A tenhle rok to je mínus 100 000 dolarů. Tady je to také mínus 100 000 dolarů. Ale potom v těhle letech vydělávali peníze. Je to 400 000 dolarů a 400 000 dolarů. A potom bychom mohli vzít tohle. Řekněme, že nemají úrokové výdaje. Nemají žádné úrokové výdaje, protože to není smyslem tohohle videa. A potom bude jejich zisk před zdaněním stejný jako provozní zisk, takže mínus 100 000 dolarů, mínus 100 000 dolarů, 400 000 dolarů...vyznačím dobré roky zeleně... 400 000 dolarů. A potom, řekněme, že jsou v Karibiku a nemusí platit daně. Protože to není smysl tohohle, ale můžete uplatnit nějakou daňovou sazbu a zjistit jaký je jejich čistý zisk. Smysl tohohle je, i když je jejich podnikání velmi stabilní, každý rok dělají úplně stejnou věc, když se podíváme na zisk před zdaněním nebo operační zisk nebo když ho zdaníme, nebo i na čistý zisk, vidíme velké výkyvy v podnikání, protože jeden rok ztratili 100 000 dolárů. Díváte-li se na jejich podnikání, říkáte si, co to je za hrůzu. Ale další rok vydělali 400 000 dolarů a potom ztratili 100 000 dolarů. A říkáte si, jéé jak je to možné? Že máte tak klidné, stabilní podnikání, které vytváří náklady na prodané zboží každý rok a mají naprosto stejné množství zisku? Jak je možné, že jejich skutečný zisk má takové výkyvy? A myslím, že to víte, protože máte každý druhý rok přestavbu továrny, kde musí utratit 500 000 dolarů, aby v podstatě přestavěli svou továrnu, protože všechno to opotřebení, ke kterému došlo v posledních dvou letech. Otázka je, zda je tohle dobrý způsob, jak to vyúčtovat, tam kde máte...myslím, že můžete říct... koupit nové vybavení. Řekněme, že za těhle 500 000 dolarů koupíme nové tvarovací nástroje z nerezavějící oceli, takže je dobrý nápad je vyúčtovat v období, kdy jsme je pořídili. Protože to neznamená, že ty nástroje používáte v téhle a téhle době. Používáte nástroje po celou dobu. Takže odpověď je, no není to dobrý nápad. Protože celý smysl účtování je poskytnout tomu, kdo čte v tomhle případě výsledovku, co možná nejpřesnější obrázek aktuálního stavu podnikání. A tohle podle mého názoru není přesný obrázek, kde to tvoří tyhle obrovské výkyvy a vyvolává dojem nestálého podnikání, i když je to velmi, velmi stabilní podnikání. Takže co uděláte, místo abyste jen říkali, musel jsem koupit zařízení v hodnotě 500 000 dolarů v roce 2005, doslova jsem sem dal výdaj 500 000 dolarů a už to nemusím dělat v roce 2006, takže nemám výdaj. Musel jsem to udělat v roce 2007, dal jsem tam výdaj. Místo toho, abyste dělali tohle...nakreslím sem dolů rozvahu... takže rozvaha nakreslím obě strany rozvahy. ... Tohle je strana aktiv rozvahy. A jen aby vás to nezmátlo, existuje vždy strana závazků v rozvaze. Takže v roce 2007, možná předtím než jsem utratil 500 000 dolarů, než jsem to udělal, jsem měl 500 000 dolarů v hotovosti zde. Napíšu to. Mám hotovost. Napíšu sem H. Hotovost 500 000 dolarů. A místo toho abych jen použil tenhle výdaj, a v budoucnosti se trochu detailněji podíváme na to, jak zaúčtovávat věci a jak vlastně připisujete na vrub a ve prospěch, ale je jednodušší cesta, jak o tom přemýšlet místo použití těchto 500 000 dolarů jako výdaj, jen přesuneme těchto 500 000 dolarů k nákupu aktiva. Takže použijete-li hotovost k nákupu aktiva a toto aktivum má životnost delší než tahle doba, kapitalizujete vlastně výdaj nebo v podstatě vytváříte aktivum v rozvaze. Takže místo těchto 500 000 dolarů jako mizejícího výdaje, řeknete ne, nyní mám... nazveme to V jako výrobní nástroje. Mám výrobní nástroje v hodnotě 500 000 dolarů a potom bude ta hotovost pryč. Takže vaše aktiva se vlastně nezmění, absolutní hodnota aktiv. Změní se jen 500 000 dolarů z hotovosti na nové výrobní nástroje. A takhle to může být na začátku. Řekněme 1. 1. 2007. A říkáte, že budete tyhle výrobní nástroje používat. Jsou použitelné dva roky. Takže co děláte je, že ty nástroje znehodnocujete. Takže o tom přemýšlejte místo přestavby továrny můžete říct výrobní nástroj. Místo přestavba to nazvu odpis. ... Nevím, zda to můžete přečíst. ... Vlastně to rozloží náklady 500 000 dolarů na rok. Říkáte, měl jsem 500 000 dolarovou část kapitálového vybavení a je použitelné dva roky. Takže jsem v prvním roce použil půlku. Takže místo, abych dal 500 000 dolarů sem, odpis je mínus 250 000 dolarů. Rovněž v tomhle roce, neodešla žádná hotovost, ale moje vybavení trochu zestárlo, takže jsem použil další půlku. Je to 250 000 dolarů. A potom je moje vybavení bezcenné. Tohle je 1. 1. 2005. Mám tenhle nástroj v hodnotě 500 000 dolarů. Potom 1. 1. 2006 použiji polovinu nástroje. Takže tahle rozvaha... zkopíroval jsem ta čísla, ale to je 2006. Přecházím z 2005 do 2006. Takže nyní jsem použil polovinu. Takže podle účetnictví, tohle vybavení již nemá hodnotu 500 000 dolarů. Nyní má hodnotu 250 000 dolarů. Víte, to možná může dávat smysl. Možná kdybych to chtěl prodat na otevřeném trhu, někdo by mohl říct, víte co? Jsem ochoten zaplatit jen 250 000 dolarů, protože jste to používal již rok a zbývá jen jeden rok životnosti, takže pro mě to má hodnotu 250 000 dolarů. A potom zbylých 250 000 dolarů je v podstatě výdaj nazvaný odpis, což je právě zde. Každý rok vám tohle aktivum v rozvaze klesne o 250 000 dolarů. Tady na začátku tohohle roku má aktivum hodnotu 500 000 dolarů. Napíšu to. Takže to je hodnota aktiva. Napíšu to oranžovou. Tady, řekněme, že jste to udělali na začátku roku, mělo aktivum hodnotu 500 000 dolarů. Nyní má hodnotu 250 000 dolarů. Nyní má aktivum nulovou hodnotu, ale na začátku tohohle roku koupíte nové aktivum v hodnotě 500 000 dolarů. Potom má zase hodnotu 250 000 dolarů. A tohle je pravděpodobně rozvláčný způsob jak říct, že způsob jakým to účtujete je ten, že rozložíte náklad v průběhu času, v průběhu jeho životnosti a tohle rozložení se nazývá odpis majetku. V tomhle videu už nemám moc času a zahrnu to do příštího, ale možná jste slyšeli slovo amortizace. Amortizace je rozložení nehmotných nákladů během určité doby. Například, odpis, tohle bylo výrobní vybavení, a zestárlo tím, jak jsem je používal, takže jsem rozložil jeho náklad. To je to, co dělá odpisy. A to přesně odráží, co se skutečně děje v podnikání. Není to tak, že zde nemám žádný náklad. Měl jsem náklad. Spotřeboval jsem aktivum. Proto to, zapíšu sem. Amortizace je naprosto stejná věc jako odpis, ale používá se u věcí, které nejsou vybavení. Používá se u... udělám to v příštím videu...ale řekněme, že jsem měl jeden velký výdaj, musel jsem zaplatit pár bankovních poplatků, ale prospěch z těchto poplatků bude během nějaké doby. Potom budu tyhle poplatky amortizovat. Udělám to v příštím videu. Doufám, že vám tohle přišlo trochu užitečné. ...
video