Cenné papíry
Cenné papíry (19/36) · 13:41

Záhada cena k zisku Situace kdy se zdá, že poměr cena k zisku nespravedlivě oceňuje aktivum

Navazuje na Inflace.
... Řekněme, že máme dva podnikatele. A oba mají zájem koupit pizzérii a případně ji změnit na veřejnou obchodní společnost. Porovnáme je. Nakreslím čáru, která oddělí prvního od druhého podnikatele. A vlastně nakoupí stejná aktiva. Koupí pizzérii s pecemi uvnitř. A stejnou částkou hotovosti v pokladně. Všechno co potřebují k provozování pizzérii a budou mít stejné umístění. Možná hned vedle sebe na stejné křižovatce. Nebo naproti přes ulici. Je to stejné aktivum. Nakreslím to. Nchci kreslit tuhle krabici. Tohle je aktivum. A stojí 100 000 dolarů. Zahrnuje to budovu. Zahrnuje to pec. Zahrnuje to místa, kde se mohou zákazníci posadit. Zahrnuje to dokonce hotovost potřebnou k provozování podnikání. Takže potřebujete nějakou hotovost na zaplacení prodejců, abyste mohli začít a na zaplacení věcí jako těsto. A mít nějaké peníze v pokladně. A mít trochu na bankovním účtu. Takovéhle věci. Všechno je to zahrnuto. Všechna aktiva potřebná k založení firmy, pizzérie. Tohle jsou aktiva. A oba koupili stejná aktiva. Zkopíruji to. ... Kupují stejná aktiva. První podnikatel je velmi konzervativní a celý život na tohle šetřil. Takže má vlastně 100 000 dolarů v hotovosti, aby si koupil pizzérii, takže ji rovnou koupí. Takže ji rovnou vlastní, takže veškerá aktiva v hodnotě 100 000 dolarů jsou vlastně jeho vlastní jmění. Zapíšu vlastní jmění jinou barvou. Tohle je všechno jeho vlastní jmění. Takže tohle je jeho vlastní jmění. Tenhle člověk je možná na začátku své kariéry nebo jen neumí moc šetřit. Nemá celých 100 000 dolarů. Ve skutečnosti má jen 10 000 dolarů v kapse. Ale je výřečný. Takže jde do místní banky a řekne: hele, mám skvělý nápad...napíšu to 10 000 dolarů vlastního jmění, to je kolik má... ale v bance řekne a pozve úředníka na oběd a řekne mu: mám skvělý nápad na pizzérii. A oni souhlasí a nedají mu jen 90 000 dolarů. Tenhle člověk je taky trochu ctižádostivý. Nemyslí jen na pizzérii. Ve jménu pizzérie si půjčí nějaké peníze a potom je možná investuje do akcií nebo tak něco. Dostane úžasnou nabídku půjčky. A je schopen si ve skutečnosti půjčit trochu víc, než kolik vlastně potřebuje. Potřebuje jen 90 000 dolarů, ale řekněme, že si půjčí 100 000 dolarů. Takže má dluh 100 000 dolarů. ... Takže má na hraní 110 000 dolarů. Koupí za 100 000 dolarů pizzérii. A potom mu zbývá 10 000 dolarů, se kterými si může dělat, co chce. A uloží to ve jménu pizzérie, na bankovní účet pizzérie. Protože musí ukázat bance, že to je pro pizzérii. Ale jeho skutečný záměr je možná hrát s tím ve jménu pizzérie a možná investovat do akcií nebo spekulovat s cenami bůčku nebo něco takového. Ale pro všechny záměry a účely je to hotovost. Takže jdou a začnou s pizzériemi. Koukneme se, co se stane. Podíváme se na ně během jednoho roku. Řekněme tržby. ... První rok jsou stejní. Oba mají tržby 100 000 dolarů. ... Jejich náklady na prodané zboží jsou zhruba 50% z toho. Takže 50 000 dolarů. Dám tam mínus, protože je to výdaj. Mínus 50 000 dolarů. Takže hrubý zisk obou je 50 000 dolarů. A potom jsou jejich SG&A náklady (prodejní, obecné a administrativní) stejné. Jestli jste viděli video o odpisech a amortizaci, to by vlastně mohlo zahrnovat odpisy některých fyzických aktiv, která koupili nebo možná amortizaci na práva k názvu Super Pizzeria. V obou případech. Možná jsou značky totožné. To je dalších 20 000 dolarů. Mínus 20 000 dolarů. Zatím vypadají úplně, úplně stejně. A to proto, že mají naprosto stejná aktiva. Jejich provozní zisk. ... 50 mínus 20 je 30 000 dolarů. A teď začneme vidět drobné rozdíly. A vracíme se k úplně prvnímu videu, které jsme viděli. Říká, že pokud máte stejné aktivum a je spravováno stejně, což v tomhle případě je, bude generovat stejnou částku provozního zisku. Ale když mluvím o aktivu, mluvím jen o provozních aktivech. Tenhle člověk má nějaká neprovozní aktiva, ačkoli je to oficálně část firmy. Nepotřebuje je provozovat. Je to hotovost nad rámec toho, co je třeba v pokladně. A můžeme mít nějakou hotovost tady v tomhle aktivu, které je potřeba v pokladně. A naučím vás více o pracovním kapitálu. Ale aby zaplatili prodejcům a podobně. Tohle je hotovost nad rámec toho, co je nutné. Tenhle člověk má nějakou hotovost jen k provozu podnikání. Nemá žádnou hotovost k hazardním hrám navíc. Teď přidáme zajímavý řádek. Neprovozní příjem. ... Tenhle člověk žádné nemá. Nehraje hazardní hry. Tenhle člověk si vede docela dobře s 10 000 dolary s hotovostí ke spekulaci. Vydělává z toho první rok řekněme 20%. Vydělává 2 000 dolarů. A potom máme úrokové výdaje. Tenhle člověk nemá dluh. Velmi rozvážné. Nemá úrok. Takže jeho příjem před zdaněním je 30 000 dolarů. Tenhle člověk má úrok. A řekněme, že na ten dluh 100 000 dolarů dostal skutečně dobrou nabídku. Řekněme, že si Fed myslel, že je systémově důležitý pro budoucnost našeho finančního systému. Takže mu dali úžasnou nabídku 2%, protože se bojí, že kdyby tahle pizzérie krachla, skolilo by to celý finanční systém. Takže 2% z dluhu 100 000 dolarů. To je 2 000 dolarů ročně. Takže mínus 2 000 dolarů. Udělám to trochu reálné. ... Řekněme, že je to 5%. ... Takže 5% z 10 000 dolarů je úrok 5 000 dolarů ročně. Tak to je jeho úrokový výdaj. Napíšu to. Tohle byl úrok. Tohle neprovozní příjem. Tohle byl provozní zisk. Jen musíte převést řádky. Takže jeho příjem před zdaněním je 30 plus 2 mínus 5, to je 27 000 dolarů. Oba platí 30% na daních. Takže tenhle člověk platí 10 000 dolarů. Vlastně 9 000 dolarů by bylo 30%. A tenhle člověk, 30% z 27. Uvidíme. Daně. 3, 6 000 plus... 8100. Mínus 8 100 dolarů. Je to správně. Jo. To je 9 000 dolarů. A potom když máte o 3 000 dolarů méně, měli byste mít o 9 000 dolarů méně. Jo, to je správně. A konečně jsme na řádku čistý příjem. ... Tenhle člověk vydělal 21 000 dolarů. Tenhle člověk vydělal...kolik to je? Je to čistý příjem 18 900 dolarů. A samozřejmě rozdíl jsou peníze, které museli utratit na daních. Na úrokových výdajích. Když vynecháte všechno finanční inženýrství, musel zaplatit 3 000 dolarů více na úroku, pokud vynecháte jeho zisk z jeho malých peněžních sázek, jeho vedlejších sázek. A tohle by mohl být daňový odpočet. Takže skutečný efekt bude 2 100 dolarů. Což je v podstatě 3 000 dolarů z 30% daňové sazby. Tak to už stačí. To není to, co jsem zde chtěl dělat. Nechci se příliš zaměřovat na daňové úspory z úroku. Co chci udělat je zaměřit se na ocenění a podívat se, zda poměr cena k zisku obstojí přezkoumání v situaci, kdy máte totožná aktiva ale velmi odlišné kapitálové struktury. Řekněme, že oba mají 10 000 akcií. Libovolně budu měnit barvy. 10 000. Takže EPS. Tenhle člověk vydělal v tomhle roce 21 000 dolarů. Děleno 10 000 akcii je 2,10 dolarů na akcii. Tenhle člověk 18 900 dolarů děleno 10 000 je 1,89 dolarů na akcii. A mohli bychom vymodelovat jejich výsledovky. A vlastně tenhle člověk, i když horní řádek, i když tržby rostly stejně a provozní zisk rostl stějně, protože kvůli jeho dluhu by ve skutečnosti rostl trochu rychleji. Udělám jiné video, jak to funguje s dluhem. Ale řekněme, že se na to někdo podívá a řekne, OK tohle je stejné podnikání. A když nic jiného tak, tenhle člověk roste trochu rychleji, protože má ten dluh, šťávu navíc od finančních úředníků z kapitálové struktury, kterou dostal. Takže si oba zaslouží nejméně cenu k zisku 10. Říkáte, oba si zaslouží cenu k zisku 10. Takže cena k zisku je 10. Řekli byste, jsem ochoten platit 21 dolarů tomuhle člověku. A jsem ochoten platit 18,90 dolarů tomuhle člověku. Jaký účinek to má na jejich ocenění nebo z hlediska jejich tržní kapitalizace? V případě tohohle člověka je tržní kapitalizace 21 dolarů krát 21 000 krát 10 000 akcií, což znamená, že připisujete...21 krát 10... říkáte, že vlastní jmění v téhle firmě má hodnotu 210 000 dolarů. V tomhle případě říkáte, že vlastní jmění v téhle firmě má hodnotu 189 000 dolarů. Takže tahle má trochu vyšší hodnotu, protože vydělává trochu více. Ačkoli to nechci komplikovat, ale můžete být ochotni platit tady vyšší násobek. Takže se děje něco velmi zajímavého. Použitím stejné ceny k zisku říkáme, že tržní hodnota tohohle vlastního jmění je 210 000 dolarů, zatímco tržní hodnota tohohle vlastního jmění je...kolik to bylo?... 189 000 dolarů. Něco tady nedává smysl. Tenhle člověk dal 100 000 a určitě to investovali. Takže nyní je trh ochoten říct, hele, víte co? Tohle je celkem výdělečný obchod, výnosnější než většina. Děláte dobré marže. A udělám v budoucnosti pár videí o maržích. Jsme ochotni říct, že tržní hodnota vašeho vlastního jmění je 210 000 dolarů. Což nepřímo znamená, že tržní hodnota tohohle aktiva je 210 000 dolarů. Říkají tohle má hodnotu 210 000 dolarů. To je proto, že tohle musí mít hodnotu 210 000 dolarů. Ale když se podíváte sem, tím, že cena k zisku je stejná, protože jsou to stejná podnikání. A možná tenhle člověk roste i rychleji, takže jsou možná konzervativní, když dají tomuhle člověku cenu k zisku 10. Dostali jste za tohle vlastní jmění tržní kapitalizaci 189 000 dolarů. A najednou, tenhle člověk dal jen 10 000 dolarů a lidé říkají tohle má hodnotu 189 000 dolarů? A pokud je tahle malá část 189 000 dolarů, potom co to tvrdí o jeho aktivu? Co to trvdí o hodnotě toho aktiva? Máte 189 000 dolarů jako hodnotu vlastního jmění. Hodnota dluhu je 100 000 dolarů. Takže trh říká, pravá strana rozvahy je kolik? Je to 189 000 dolarů plus 100 000 dolarů. To je 289 000 dolarů. A řekněme, že tahle hotovost je stále hotovost. Má hodnotu 10 000 dolarů. Takže když to odečtete, trh říká, tohle je 289 000 dolarů mínus těhle 10 000 dolarů je 279 000 dolarů. Takže něco je zde velmi bizarní. Že trh... jen proto, jak tenhle člověk kapitalizoval svojí firmu... kdyby jen odhadli zběžně cenu k zisku 10 u obou firem, je ochoten říct, že tohle aktivum má hodnotu 279 000 dolarů a tohle aktivum má hodnotu jen 210 000 dolarů, i když jsou to totožná aktiva. Už jsem strávil víc než dost času s tímhle videem, nechám vás o tom trochu přemýšlet. V příštím videu vám ukážu, že důvod, proč je tohle určitý druh selhání je ten, že poměr cena k zisku se rozpadne do určité míry, když začnete porovnávat věci s rozdílnou kapitálovou strukturou. A v příštím videu vám představím další způsoby porovnávání věcí s odlišnou kapitálovou strukturou nebo v podstatě jejich oddlužení. Když mluvíte o ceně k zisku nebo tržní kapitalizaci...když se podíváte na tržní kapitalizaci vypadala OK. Aha je to stejné podnikání. Tohle má trochu větší hodnotu, protože tohle má dluh. Ale pokud vytáhnete absolutní hodnotu aktiva, najednou zjistíte, že skutečně přeplácíte tohle aktivum. Takže o tom trochu přemýšlejte. Co je tady ta záhada? Co se stalo? A v příštím videu vám dám nějaké nástroje, jak to vlastně udělat správně.
video