Cenné papíry
Cenné papíry (20/36) · 17:29

Hodnota podniku Řešení záhady cena k zisku pohledem na jinou metodu ocenění (hodnota podniku)

Navazuje na Inflace.
... Ve videu záhada cena k zisku jsme narazili na situaci, kde dva různí podnikatelé koupili identické aktivum, v tomhle případě to byla pizzérie, ale každý to financoval jiným způsobem. Tenhle člověk byl trochu víc konzervativní. Zaplatil za to přímo. Všechna aktiva byla jeho vlastní jmění. Neměl dluh. Zatímco tenhle člověk si vypůjčil nějaké peníze a dokonce měl i nějaká neprovozní aktiva. Takže si vzal dluh. Za každý 1 dolar, který vložil, si půjčil 10 dolarů z banky, aby koupil aktiva, která mu přinesou užitek. A viděli jsme, když jsme dělali finanční výkazy...jejich tržby, náklady na zboží...všechno až k řádku provozní zisk bylo stejné. A to dává smysl, protože, pokud si pamatujete první video úvod do výsledovky, provozní zisk skutečně udává, kolik generují provozní aktiva. Takže v tomhle případě to je to, co generuje tahle růžová část. Můžete také posuzovat podnik. Kolik generuje podnik. A všechno pod provozním řádkem, všechno po řádkem provozní zisk buď pochází z neprovozních aktiv, to by byl případ neprovozních příjmů. A podnikatel napravo nějaké měl. Měl v tomhle případě neprovozní zisk 2 000 dolarů ročně. Zatímco tenhle člověk žádný neměl. A potom máte výdaje související s úrokem. Spravně? V tomhle případě měl tenhle podnikatel 5% z 100 000 dolarů, takže 5 000 dolarů ročně. A potom když máte tyhle rozdíly v kapitálové struktuře změní to, co je váš čistý příjem. A jejich čisté příjmy jsou trochu odlišné. Ale co jsme viděli, když jsme použili stejný poměr cena k zisku a měli stejný počet akcií... nezměnil jsem tady mnoho proměnných, jen jsem změnil, jak platili za aktivum. Ale pokud použijete stejný poměr cena k zisku na oba toky příjmů obou firem, dostali jste něco, co bylo rozumně vědomé. A skutečně tady není žádný trik. Protože není šílené stanovit stejný poměr cena k zisku. A pokud to zkusíte, pokud o trochu vzroste tržba tohohle člověka, ale když vlastně vzrostou tržby obou o stejnou částku nebo jejich hrubé zisky o stejnou částku nebo když oboum vzroste provozní zisk o stejnou částku, vlastně uvidíte, že výnosy na akcii tohohle člověka rostou rychleji. Takže podle toho může někdo říct, aha, kvůli dluhu jsem možná ochoten zaplatit dokonce vyšší násobek. Takže není šílené platit stejný násobek za oba tyhle lidi. Ale na konci minulého videa jsme viděli, že když použijete řekněme 10 násobek nebo jakýkoli násobek na oba příjmové toky, dostanete situaci, která na první pohled nevypadá šíleně. OK, tržní kapitalizace tohohle člověka je 210 000 dolarů, pokud použijete 10 násobek na jejich příjmový tok, zatímco tržní kapitalizace tohohle člověka je 189 000 dolarů, pokud použijete 10 násobek na jejich příjmový tok. Správně? 10 krát 18,9 tisíc je 189 000. 10 krát 21 tisíc je 210 000. Ale co byla ta záhada, co nás skutečně vedlo k tomu si to myslet, jak celý tenhle příjmový tok tady nebo tohle vlastní jmění nebo tenhle příjmový tok má hodnotu 210 a tenhle hodnotu 189, když tenhle člověk na začátku vložil jen 10 000 dolarů a tenhle člověk vložil 100 000? Vložil 10 krát víc. Takže když platíte 210 000 dolarů za tohle aktivum, za tohle vlastní jmění, vlastně říkáte, že tohle aktivum má hodnotu 210 000 dolarů. Ale když říkáte, že tohle vlastní jmění má hodnotu 189 000 dolarů, tak to je to, co je tržní kapitalizace. Je to hodnota vlastního jmění. Pak nepřímo říkáte, že tohle aktivum, že všechna tahle aktiva mají hodnotu téhle tržní kapitalizace plus tenhle dluh, ne? To je 289 000 dolarů. A potom kdybyste chtěli hodnotu tohohle provozního aktiva, odečetli byste tady tu hotovost. Takže byste dostali nějakých 279 000 dolarů. Takže když použijete stejnou cenu k zisku na tyhla podobné podniky, dostanete v podstatě situaci, kde přeplácíte za tohle akitvum ve srovnání s tímhle, i když jsou totožná. Takže nám vyvstala otázka: Co děláme? Co jiného můžeme použít než poměr cena k zisku? A o tom je tohle video. Stručná odpověď je, že musíte použít něco jiného. Poměr cena k zisku je dobrý a rychlý způsob porovnání dvou firem vzhledem k jejich růstu nebo vzhledem k odvětví. Ale ztrácí řadu informací vzhledem k tomu, jak jsou firmy kapitalizovány. V minulém videu jste viděli, že jak kapitalizujete a když říkám kapitalizujete myslím tím, jak platíte za aktiva. Pokud máte velký dluh versus velké vlastní jmění, co se skutečně stane na řádku příjem je velmi, velmi odlišné. A tak ztratíte všechny tyhle informace. Takže pokud chcete ty informace zachytit, když se podíváte na cenu akcie, musíte zjistit, kolik vlastně platíte za podnikání firmy, za hodnotu podniku. Takže když mluvím o podniku nebo hodnotě podniku, mluvím o provozních aktivech. ... Trochu se to zkomplikuje, pokud mluvíte o finanční společnosti jako banka nebo pojišťovna. Ale pokud mluvíme o továrně, podnikání jsou v podstatě aktiva. Hodnota podniku je hodnota aktiv, která umožňují firmě podnikat. Takže jakékoli továrny...no v tomhle případě je to pizzérie, takže pece, budova, místa, kde lidé ve skutečnosti konzumují jídlo a dokonce pokladny jsou nutné k provozování podniku. Hodnota podniku by neměla zahrnovat hotovost, která je přebytečná, která není nutná k provozování podniku. Což vyvolává otázku, jak vypočítáte hodnotu podniku? Můžete jít zpět a říct, OK při dané ceně, kolik platím za hodnotu podniku? Řekněme, že tohle je akcie, třeba firma A nebo tahle, řekněme, že tahle akcie se obchoduje za 20 dolarů. Tohle je současná cena, za kterou ji můžete koupit. Tohle je požadovaná cena na trhu 20 dolarů. Zatímco tahle je řekněme 10 dolarů. Tahle je za 10 dolarů. Takže na první pohled byste mohli udělat rychlý poměr cena k zisku. A řeknete OK, za 20 dolarů dostávám 2,10 dolarů zisku ročně za předpokladu, že to neroste nebo tak něco. Takže moje cena k zisku je zhruba, nevím, nemám u sebe kalkulačku, ale 20 dolarů děleno 2,10 dolarů bude 9,něco. Správně? Zatímco u tohohle člověka dostávám za 10 dolarů 1,89 dolarů zisku ročně. Kolik je 100 děleno 18? Je to 5 nebo 6krát. Bude 5,něco. 6 krát 18 je 60 něco....Jo, bude to 5, něco, něco. Takže když se na to zběžně podíváte, řeknete ty jo tenhle poměr cena k zisku je levnější. Možná bych to měl koupit. Ale viděli jsme v minulém videu, že cena k zisku není správná poměrná oceňovací metoda, když jsou dvě různé firmy kapitalizovány velmi odlišně. Takže co uděláte, místo abyste z toho vycouvali, je, že, zjistíte, co tyto ceny naznačují o hodnotě podniku. Takže co 20 dolarů naznačuje o hodnotě podniku a co naznačuje 10 dolarů. A jak to spočítáte? Nejprve si řeknete kolik je tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace. Cena krát počet akcií. Jestli si pamatujete, měli jsme 10 000 akcií. V tomhle případě 20 dolarů krát 10 000 akcií naznačujeznamená tržní kapitalizaci 200 000 dolarů. V tomhle případě máme 10 dolarů krát 10 000 akcií, takže to znamená tržní kapitalizaci 100 000 dolarů. Nyní si pamatujte, tržní kapitalizace je jen to, co zbývá. Překreslím tyhle dva diagramy, cítím, že... ... Takže u tohohle podnikatele máte aktiva a nemáte dluh. Takže aktiva jsou zcela reprezentována vlastním jměním. Pokud je tržní kapitalizace 200 000 dolarů, vlastně říkáte, že tahle aktiva, tahle provozní aktiva mají hodnotu 200 000 dolarů. V tomhle případě při ceně 20 dolarů víme, že hodnota podniku, tržní hodnota podniku, jakou hodnotu má podnik podle trhu, provozní aktiva mají hodnotu 200 000 dolarů. Teď v tomhle případě, pamatujte si trh říká, že vlastní jmění má hodnotu 100 000 dolarů. Nakreslím to. Trh říká, že vlastní jmění má hodnotu 100 000 dolarů. Ale tahle firma má samozřejmě hodně dluhů. Má další dluh 100 000 dolarů. Vlastně to nakreslím trochu jinak. .... Tak jo. V téhle situaci trh říká, že tržní kapitalizace je 100 000 dolarů. Aby to bylo proporcionální, nakreslím to takhle. ... Opravdu použiji tohle. 100 000 dolarů, tohle je vlastní jmění nebo tržní kapitalizace nebo tržní hodnota vlastního jmění. To je to, co je tržní kapitalizace. Je to cena krát počet akcií. A potom tu je dluh. Jestli si to dobře pamatuji, byl tam dluh 100 000 dolarů. Vezmeme dluh 100 000 dolarů. 100 000 dolarů. A co to říká o aktivech? Vlastní jmění plus dluh nebo závazky jsou 200 000 dolarů. Takže to říká, že všechna aktiva mají hodnotu 200 000 dolarů. Tahle všechna aktiva jsou 200 000 dolarů. Ale co potřebujeme udělat, je zjistit hodnotu podniku. Ne jen všech aktiv. Takže jestli si to pamatujeme, byla tam nějaká aktiva, která byla provozní a některá byla neprovozní. Měli jsme 10 000 dolarů v hotovosti. Máme hotovost 10 000 dolarů. Takže když se tahle akcie obchoduje za 10 dolarů znamená to tržní kapitalizaci 100 000 dolarů. Znamená to, že závazky plus vlastní jmění je 200 000 dolarů. Takže všechna aktiva jsou 200 000 dolarů. Ale když bychom měli odečíst hotovost nebo neprovozní aktiva, která nejsou nutná k provozování podniku, dostaneme hodnotu podniku 190 000 dolarů. Takže v tonhle případě říkáme, že hodnota podniku je 190 000 dolarů. V tomhle případě, když se podíváte na cenu k zisku, řeknete ty jo, tohle je o půlku dražší než tohle. To je skvělý obchod, koupím to. A podařilo se mi vymyslet ta čísla tak vyrovnaná, že hodnota podniku je jenom o 5% levnější. Tady to vypadá o 50% levnější. Tady to vypadá o 5% levnější. Takže to může být trochu vědomé. Ke zjištění hodnoty podniku vezmete a tohle bude vzorec, který uvidíte v řadě knihách. Hodnota podniku se rovná tržní kapitalizaci plus dluh mínus hotovost. A můžete říct, když se snažím něco ohodnotit, proč bych měl přidat dluh zpět? Dluh je záporná věc. Neměl by můj podnik mít kvůli dluhu nižší hodnotu? A proč odečítám hotovost? Protože hotovost je kladná věc, něměla by mému podniku hodnotu přidat? A důvod proč nejprve odečtete hotovost a skutečně by to měla být jen hotovost, která není spojena s podnikáním. A uvidíte, že řada lidí to dělá různými způsoby. Někteří lidé odečtou veškerou hotovost s tím, že firma nepotřebuje žádnou hotovost. Ale skutečná myšlenka za tím je, že se to snaží zachytit aktiva, která skutečně generují zisky podniku. A zisky podniku jsou provozní zisky. A důvod proč přidáváte dluh je, přemýšlejte o tom takhle. Kdybyste chtěli vykoupit tuhle firmu. Řekněme, že od téhle firmy byste si chtěli koupit aktiva za tržní cenu. Jak byste to udělali? Kolik byste museli zaplatit? Museli byste mít možná 200 000 dolarů. Kdybyste měli 200 000 dolarů, mohli byste vyplatit tyhle lidi. Mohli byste jim zaplatit 100 000 dolarů a vlastnit je. A potom byste mohli vyplatit banku a zaplatit jim 100 000 dolarů. Takže kdybyste zaplatili 200 000 dolarů, vlastnili byste všechno tohle. Správně? Tohle všechno by bylo vaše vlastní jmění. A potom byste dostali zpět 10 000 dolarů, kdybyste si chtěli vzít hotovost, ne? Takže byste vlastně zaplatili 200 000 dolarů, což je tržní kapitalizace plus dluh. To je to, co byste museli udělat, abyste mohli vykoupit tyhle akcionáře firmy. A potom byste dostali zpět hotovost. Museli byste zaplatit čistého 190 000 dolarů, abyste vlastnili tenhle podnik. Doufám, že to dává trochu víc smysl, proč je hodnota podniku popsána tímto způsobem. Nyní jedna věc, kterou můžete říct je, OK Sale, zjistil jsi, jak vypočítat hodnotu podniku z ceny akcie. Ale co když na to půjdu opačně. Jak zjistím, jaká by měla být hodnota podniku a jak zjistím, jaká by měla být cena akcie? No jedna metoda a jsou dvě metody. Nejčastější metoda, která se používá, je EBITDA. EBITDA. Nebudu se tím teď zabývat, protože je to pro vás nový pojem, ale znamená to zisk před úrokem, daněmi, odpisy a amortizací. A lidé sledují něco, co se nazývá poměr hodnoty podniku k EBITDA. A bude o tom příští video. Ale chci popřemýšlet, kolik jsou skutečné zisky z podnikání? No, to je provozní zisk. Tohle je provozní zisk, ne? A potom můžete použít násobek tohohle na základě toho, za kolik se obchodují ostatní firmy nebo jak rychle to roste. Řekněme, že v tomhle případě říkáme, že obě generují 30 000 dolarů provozního zisku ročně. Řekněme, že chci použít 5 násobek jejich provozních zisků. Takže chci říct, že hodnota podniku k provoznímu zisku, což si upřímně myslím, je lepší metoda než hodnota podniku k EBITDA...a EBITDA budu rozebírat v příštím videu...myslím, že pro tohle odvětví by to mělo být 5. Mělo by to být 6. 6krát je dobrý násobek. V obou těhle případech byl provozní zisk 30 000 dolarů. Takže to znamená, že hodnota podniku by měla být 30 000 dolarů krát 6, což se rovná 180 000 dolarů. Takže u prvního člověka, když je hodnota podniku 180 000, když říkám, že tahle věc tady, tržní hodnota by měla být 180 000 dolarů, pak naznačuji, že vlastní jmění by mělo mít hodnotu 180 000 dolarů. A je zde 10 000 akcií. V podstatě bych vzal tuhle hodnotu podniku a řekl bych, tohle všechno je vlastní jmění, není tam hotovost, není tam dluh, takže tohle všechno je vlastní jmění. Takže bych to vydělil akciemi. Řekl bych, že tržní kapitalizace u prvního člověka by měla být 180 000 dolarů. Takže cena za akcii, cena, kterou bych byl ochoten zaplatit je 18 dolarů. Protože to mělo 10 000 akcií. 18 dolarů. Teď si vezmeme situaci druhého člověka. Shodli jsme se, že v obou situacích by měla být jejich hodnota podniku 180 000 dolarů. Ale v případě tohohle člověka kolik jsou aktiva? Aktiva jsou podnikání, 180 000 dolarů plus 10 000 dolarů, Plus 10 000 dolarů, ne? Tahle levá strana je 190 000 dolarů. A pak když chcete odečíst, zjistit tržní kapitalizaci, vzali byste celé tohle a potom byste odečetli dluh, abyste dostali tržní kapitalizaci. Správně? A potom by vám zůstal tenhle kousek tady. Tenhle tady, ne? Právě jste zjišťovali celou tuhle vzdálenost, odečítali tuhle vzdálenost. Takže v podstatě byste řekli, že tržní kapitalizace se rovná hodnotě podniku plus hotovost mínus dluh. A je dobré si nakreslit rozvahy, pokud vás to kdykoli zmátne. Mínus dluh. Takže tržní kapitalizace se rovná 190 000 dolarů mínus 100 000 dolarů, to se rovná 90 000 dolarů. A kdybyste to vydělili 10 000 akciemi, řekli byste, jsem ochoten zaplatit 9 dolarů za akcii. Takže když věříte, že hodnota podniku těchto pizzérií je totožná a obě mají hodnotu 180 000 dolarů, měli byste být ochotni zaplatit 18 dolarů za firmu A. A pokud je to pro vás rovnocenné, měli byste zaplatit 9 dolarů za firmu B. A nyní pokud jste trochu víc agresivní, mohl by se vám líbit ten dluh, mohlo by se vám líbit, jak firma B roste, atd. Možná byste chtěli zaplatit příplatek za ten dluh nebo možná ne, protože to také zvyšuje vaše riziko. Protože být to zvýšilo váš potenciální zisk nebo vaši potenciální ztrátu. V každém případě jsem vám chtěl představit hodnotu. V příštím videu vám představím EBITDA. ...
video