Cenné papíry
Cenné papíry (29/36) · 3:51

Zředění akcie Proč se hodnota akcie nezředí, pokud je vydáno více akcií při sekundární nabídce

Navazuje na Inflace.
Řekněme, že tady máme firmu, která má přesně 4 akcie jen pro zjednodušení. Samozřejmě, že jen velmi málo firem má jen čtyři akcie, ale tohle zjednoduší výklad. A řekněme, že každá z těchto akcií je obchodována na trhu nebo myslím, že můžeme říct při poslední transkaci, kdy se obchodovalo s těmito akciemi se obchodovaly za 2 dolary za akcii. Takže trh říká, každá z těchto akcií má hodnotu 2 dolary. Jsou tu celkem 4 akcie. A předpokládáme, že tahle firma nemá závazky, takže akcionáři plně vlastní aktiva. Takže jsou to 4 akcie krát 2 dolary. Trh říká, že aktiva téhle firmy mají hodnotu přesně 8 dolarů. 8 dolarů právě tady. Hodnota aktiv, tržní hodnota aktiv je stejná jako tržní kapitalizace v tomhle případě, protože nemáme závazky. Nyní chci přemýšlet o tom, co se stane, pokud chce firma navýšit množství peněz? Řekněme, že chtějí vydat víc akcií a prodat je, aby získali peníze na nákup továrny nebo něčeho. Takže doslova udělají, představenstvo jim doslova schválí vytvořit dvě další akcie, takže nyní mají celkem 6 akcií a potom firma najme investičního bankéře a udělají sekundární nabídku na veřejných trzích a prodají tyhle další akcie. A jsou schopni je prodat, řekněme pro zjednodušení, za 2 dolary za akcii. Normálně pokud zvýšíte trochu nabídku, nedostanete přesně to, co byla předchozí tržní hodnota, ale dostanete zhruba 2 dolary za akcii pro zjednodušení. A prodejem 2 akcií vytvořili... za 2 dolary za akcii je firma schopna získat další 4 dolary. Takže důvod proč dělám tohle cvičení je, abych se zeptal. Došlo ke zředění? A jsou různé způsoby, jak o tom přemýšlet. Pokud se zamyslíte nad zředěním, můžete si představit, že pokud máte sladký sirup a přidáte do něj vodu, bude méně sladký. Každá trocha vody, každá kapka vody má v sobě méně cukru. Zředili jste to. A je tady analogie. Nyní má stejná firma více akcií. A to je pravda. Pokud jste vlastnili tuhle akcii před nabídkou akcií, vlastnili jste 25% firmy. Po nabídce akcií jste vlastnili 1/16. Ne 1/16, 1/6. Potom vlastníte 1/6 nebo zrhuba 16%. Takže to vypadá, že procento firmy, které jste vlastnili, se zředilo a do určité míry je to pravda. Ale někdy má zředění jiný význam. Protože se používá více akcií pro vlastnictví stejné firmy, mají možná tyhle akcie menší hodnotu. A to je jedna z věci, kterou chci rozebrat. Dojde ke zředění procenta, které vlastníte, ale nedojde ke zředění v hodnotě akcií. Protože předtím, pokud jste měli 4 akcie reprezentující něco, co má hodnotu 8 dolarů. Nyní máte 6 akcií reprezentující něco, co je 12 dolarů. Protože firma tyhle akcie nejen vydala, ale dostala za ně i něco na oplátku. Dostala 4 dolary hotovosti. Nemůžete zpochybnit hodnotu 4 dolarů. 4 dolary mají hodnotu 4 dolarů. Takže teď mají aktiva firmy hodnotu 12 dolarů. Máte aktiva za 12 dolárů, žádné závazky, 6 akcií, 12 dolarů děleno 6 akciemi jsou stále 2 dolary za akcii. Takže hodnota akcie nebyla zředěna, jen procento firmy, které vlastníte.
video