Cenné papíry
Cenné papíry (31/36) · 9:01

Úvod do dluhopisů Co znamená koupit dluhopis

Navazuje na Inflace.
.... hraje hudba Úvod do dluhopisů V tomto videu bych chtěl, abyste získali obecnou představu, co je dluhopis a proč je firma může vůbec v první řadě vydávat. A velmi obecně dluhopis je v podstatě pro někoho způsob, jak se podílet na úvěrování firmy, takže jste částečný věřitel. ... A abych to zkonkretizoval, představte si nějaký typ firmy, která má 10 milionů dolarů v aktivech. Takže tohle jsou ta aktiva. ... A má 10 milionů dolarů v aktivech. A řekněme, jen pro zjednodušení, že nemá žádné závazky. Takže celá hodnota, všech 10 milionů dolarů je to, co vlastní vlastnící nebo vlastní jmění, tohle je vlastní jmění. Tohle je 10 milionů dolarů vlastního jmění. A pokud bysme měli, řekněme, milion akcií. Napíšu to. Máme-li milion akcií a pokud věříme číslu 10 milionů dolarů tak to znamená, že každá akcie má hodnotu 10 dolarů za akcii. Nyní řekneme, že tahle firma si vede skutečně dobře a chce expandovat. Chce navýšit svá aktiva o 5 milionů dolarů, aby si mohla koupit za 5 milionů dolarů továrnu. Takže chce...tady to nakreslím... chce dalších 5 milionů dolarů v aktivech, které potřebuje, aby postavila továrnu nebo v zásadě továrnu za 5 milionů dolarů. A otázka je, jak to financuje? Jeden způsob je, že mohou emitovat víc kmenových akcií. Pokud jsou schopni dostat cenu 10 dolarů za akcii, mohou vydat dalších 500 000 akcií za 10 dolarů za akcii. A to by v podstatě vytvořilo 5 milionů dolarů. Takže tohle je scénář jedna. Vydají 500 000 akcií za 10 dolarů za akcii. Nyní máme 1,5 milionů akcií. Takže noví vlastníci jim dali souhrnně 5 milionů dolarů. Takže vlastní jmění vzroste o 5 milionů dolarů. Nyní máme 1,5 milionů akcií. Takže tohle nyní bude 1,5 milionů akcií ne 1 milion. A tyhle nové peníze od těchto nových akcionářů půjdou na stranu aktiv a potom je vlastně použijeme k nákupu továrny. Co jsem teď popsal, je v podstatě emise kmenových akcií nebo financování prostřednictvím vlastního kapitálu nebo vydáním akcií. Nyní druhý způsob, jak to udělat, je půjčit si peníze. Překreslím tuhle firmu. Nechám to tady, abychom ty dvě mohli porovnat. Takže ještě jednou máme 10 milionů dolarů aktiv. ... Máme pro začátek 10 milionů dolarů vlastního jmění. ... A místo vydávání akcií, aby jsme získali 5 milionů dolarů, si půjčíme peníze. Takže v zásadě emitujeme dluh. Mohli bychom jít do banky a říct, hele banko, můžu si půjčit 5 milionů dolarů? Takže bychom měli 5 milionů dolarů v závazcích. Byl by to dluh. Dluh 5 milionů dolarů. A banka by nám dala 5 milionů dolarů hotovosti, které bychom potom mohli použít na nákup továrny. Takže v obou situacích strana aktiv naší rozvahy vypadá identicky nebo aktiva firmy jsou identická. Měli jsme 10 milionů dolarů aktiv a nyní máme továrnu. Ale v první situaci jsem byl schopen navýšit peníze zvýšením počtu akcionářů, zvýšením počtu lidí, se kterými si dělím zisky této firmy. V této situaci jsem byl schopen navýšit peníze vypůjčením. Takže lidé, od kterých si tyhle peníze půjčuji... tohle jsou půjčené peníze... nedostanou část zisků téhle firmy. Oni dostanou zaplacený úrok ze svých peněz, které nám půjčují předtím, než z toho tihle lidé budou mít vůbec nějaký zisk. Ve skutečnosti se ten úrok považuje za výdaj. Takže tihle lidé dostanou úrok. A i když by si tahle firma vedla skvěle a stala by se velmi, velmi ziskovou, tihle lidé by dostali jen jejich úrok. Podobně pokud by si firma vedla skuečně špatně a tihle lidé trpěli, do té doby než firma nezbankrotuje, tihle lidé budou stále dostávat svůj úrok. Takže budou méně ohrožení. Nedostanou takovou odměnu jako noví držitelé kapitálu, ale také nepodstupují takové riziko. Tohle je přímý dluh. A můžete takový dostat od jakékoli banky, pokud jsou ochotni. Pokud by řekli, aha jste velmi spolehlivá firma, jsme ochotni vám půjčit 5 milionů dolarů. Ale řekněme, že žádná banka nechce individuálně přijmout dané riziko. Takže řeknete, hele proč místo půjčení 5 milionů dolarů od jedné entity, proč si to nepůjčím od 5 000 entit? Takže co mohu udělat místo půjčení si od jedné entity, mohu vydat tyhle certifikáty. Mohu vydat dluhopisy. A to je téma tohoto videa. Takže vydám tyhle certifikáty. Mají nominální hodnotu 1 000 dolarů. Tohle je moje nominální hodnota. Nebo někdy uslyšíte pojem paritní hodnota. ... A řeknu, jaký úrok bych z toho platil. Takže řekněme, že mám 10% roční kupon. A i když tohle je úrok, budu v zásadě platit ročně 100 dolarů. Nazývá se to kupon, protože když byly dluhopisy poprvé vydány, na samotném dluhopisu byly tyhle malé kupony, které vlastník certifikátu mohl odtrhnout nebo odstřihnout jeden z těchto kuponů a potom jít k osobě, která si půjčuje nebo entitě, která si půjčuje peníze a dostat svou skutečnou úrokovou platbu. Takže to je proč se to ve skutečnosti jmenuje kupony, ale již u toho ty kupony nejsou. A má to datum splatnosti. Datum, kdy já vám nejen splatím úrok, ale splatím celou jistinu, celkovou nominální hodnotu. Takže řekněme, že splatnost jsou 2 roky. Takže v téhle situaci, s cílem navýšit o 5 milionů dolarů, vydám 5 000 těhle, protože 5 000 krát 1 000 je 5 milionů. ... Takže kdybyste chtěli půjčit téhle firmě 1 000 dolarů, aby mohli expandovat. A pokud si myslíte, že 10% je dobrá úroková míra a je to spolehlivá firma, koupili byste v zásadě jeden z těchto dluhopisů. Možná byste ho koupili za 1 000 dolarů. A když koupíte tenhle dluhopis za 1 000 dolarů, půjčujete vlastně firmě těch 1 000 dolarů. A pokud to uděláte 5 000 krát nebo když se to stane 5 000 krát mezi skupinou různých lidí, tahle firma bude schopna navýšit svých 5 milionů dolarů. Teď, aby bylo jasno, jak fungují skutečné platby. Kupony se splácejí pololetně. Nakreslím tady malou časovou osu. A tohle bývá případ v USA a v západní Evropě. Pokud je tohle dnes, tohle je za 6 měsíců. Tohle je za 12 měsíců nebo rok. Tohle je za 18 měsíců. A tohle je za 24 měsíců. A dojdu jen ke 24 měsícům, protože jsem řekl, že tenhle dluhopis má splatnost za 24 měsíců. Takže pokud držíte tenhle dluhopis, co dostanete? Budou vám platit 10% ročně, takže 100 dolarů za rok. Ale ve skutečnosti platí tenhle kupon pololetně. Takže dostanete 100 dolarů ročně, ale dostanete z toho půlku každých 6 měsíců. Dostanete 50 dolarů po 6 měsících. Dostanete 50 dolarů za 12 měsíců nebo za dalších 6 měsíců dostanete dalších 50 dolarů. Dostanete posledních 50 dolarů. A také vám zaplatí zpět původní částku půjčky. Také vám zaplatí 1 000 dolarů. Takže poslední platba bude kupon 50 dolarů plus 1 000 dolarů. A tak budete v podstatě dostávat tenhle 10% roční úrok. Teď, když to firma udělá, budou muset pravděpodobně vydat nějaký nový dluhopis, protože najednou musí platit všem těmhle lidem tuhle obrovskou paušální částku peněz, pokud ji nebudou schopni vydělat z nové továrny. A můžeme o tom mluvit v budoucím videu. .... ....
video