Cenné papíry
Cenné papíry (28/36) · 14:05

Kapitola 11: Konkurs restrukturalizace Kapitola 11: Restrukturalizace prostřednictvím konkursu

Navazuje na Inflace.
V posledním videu jsme mluvili o scénáři, kde firma z nějakého důvodu nemohla splácet svým věřitelům. Řekněme, že tohle tady jsou věřitelé. Tohle je dluh nebo závazky. Nemůže platit svým věřitelům. Šla do konkursu a bylo určeno, že tato aktiva, která měla tady, že nemělo smysl je provozovat jako firmu. A potom vlastně konkursní soud rozhodl ji zlikvidovat. A dozvěděli jsme se, že věřitelé jsou ve skutečnosti nadřazeni akcionářům. A že dostanou zaplaceno jako první. A pokud by tam nebyl dostatek peněz zaplatit všem věřitelům, potom by akcionáři nedostali nic. A to se nazývalo kapitola 7. Teď se zaměřujeme na firemní svět. Třeba brzy uděláme osobní. To je kapitola 7 likvidace. To bylo poslední video. A v tom případě a to je myslím, co si většina lidí spojuje s tím, když řeknete, že firma zbankrotovala. Že jen tak zmizela. Že lidé jen řeknou, OK, tahle aktiva nedávají žádný smysl. Nemohou platit těmto lidem. Přejdou do vlastnictví soudů a pak dojde k likvidaci aktiv. Ale to vyvolává zřejmou otázku, co když mají tato aktiva nějakou hodnotu? Co když prodám internetovou stránku na prodej ponožek a ponožky se stanou více populární. A jediný problém je ten, že nemohu platit celý úrok, který z dluhu dlužím. Správně? Třeba z nějakého důvodu jsem si vzal skutečně šílenou půjčku s variabilní sazbou. Nebo z nějakého důvodu musím splatit nějaké půjčky, protože jsem zkazil...a budu mluvit o smlouvách a podobných věcech. Smlouvy je vlastně řada pravidel, kdy věřitelé říkají. Koukej, jste dobří, ale když se něco z těchto x, y nebo z věcí stane, můžeme vás dát do konkursu. A můžeme vás donutit zbankrotovat. Takže možná proto jsem v konkursu. Ale je stanoveno, že tahle aktiva mají větší hodnotu jako provozní entita než když je zlikvidujete. Dobrý příklad může být, nevím, automobilka. Správně? Pojďme skutečně vzít tenhle příklad automobilky, protože to je pro nás velmi charakteristické, alespoň to bylo... slyšel jsem daleko méně o finančních injekcí v automobilovém odvětví, ale to bylo velmi charakteristické na konci minulého roku. Tak řekněme, že jsou to automobilky a pozemek a kdo ví co ještě. A pokud jsme věřitelé a dojde k bankrotu. Řekněme, že tohle generuje hotovost. A v budoucím videu vás naučím, jak poznáte, co je hotovost genrovaná aktivy. A potom musíte odečíst hotovost, která musí být použita k zaplacení věřitelům, protože platíte úrok a potom, co zbývá na vlastní jmění. A ukážu vám na výsledovce, jak to udělat . Ale řekněme, že tohle generuje hodně hotovosti. Správně? Generuje to dost hotovosti, ale tihle lidé spolknou úrok. Správně? Takže část hotovosti dostanou věřitelé jako úrok. A řekněme, že z jakéhokoli důvodu, buď úrokové míry vzrostly nebo mají špatné čtvrtletí nebo špatný rok a negenerují dostatek hotovosti, řekněme, že nemohou vyplatit jednoho z věřitelů. A tenhle věřitel řekne, hele, nemůžete splatit mojí úrokovou splátku nebo nemůžete splatit jistinu. Pošlu vás do konkursu. Správně? Pošlu vás do konkursu. Takže to skončí konkursem. A v této situaci si okamžitě uvědomíme, že nemá smysl uzavřít tohle aktivum. Pokud bychom zavřeli továrnu a propustili zaměstnance, nedostaneme za tahle aktiva nic. Protože pozemek je v části státu, kde není žádný zřejmý kupec. A prázdná automobilka je docela bezvýznamná, zejména když ostatní v odvětví nemají chuť si od vás továrnu koupit. Takže se všichni rozhodnou, že je v jejich nejlepším zájmu, nechat to běžet. Takže se stane to, že dlužník si ponechá v držení aktiva. Takže můžete na dlužníka hledět jako na akcionáře a vedení firmy. Takže si ponechají aktiva. A ve skutečnosti, protože tito lidé nemají dostatek hotovosti zaplatit svým věřitelům, vezmou si novou půjčku, která se nazývá postinsolvenční půjčka. A tahke nová půjčka je nejnadřazenější. Nazývá se to postinsolvenční financování. Je to vlastně dobrý obchod, ačkoli se stal v poslední době vzácným. Je to skvělý obchod, protože jste na vrcholu žebříčku. Jste nadřazenější než ti nejvíce nadřazení. A nazývá se to postinsolvenční financování. Postinsolvenční financování. A co to firmě poskytuje je nějaká zásoba hotovosti, takže může pokračovat, takže je možné ji udržet v chodu. Takže je to vlastně dluh. Je to velmi nadřazený typ dluhu. A stane se to, když firma vstoupí do konkursu. Správně? A konkurs, o kterém budeme mluvit, je kapitola 11. Kapitola 11 restrukturalizace. A v kapitole 11 restrukturalizace, stále provozujete firmu. Můžete něco udělat na levé straně rovnice. Můžete odprodat nějaká aktiva atd., ale to nebudeme probírat. Většina z toho, co uděláte, je přeorganizujete tuhle stranu rozvahy. A to je proč pravděpodobně...každá aerolinka má nějaké, dostali se mnohkrát do konkursu, ale stále existují. Neznamená to, že když jdete do konkursu, firma jen tak zmizí. Aktiva přetrvají a všechno tohle se přeorganizuje na téhle straně. A častokrát, kdy jde někdo do kapitoly 11, dostanou se z toho a znovu se vrátí, nazývá se to kapitola 22 a potom kapitola 33. Myslím, že máte představu. Takže co se stane v kapitole 11? Aktiva... vlastně se stanou součástí převzetí konkursním soudem a najmou nějaké investice. Dostanou postinsolvenční financování, takže má firma nějakou hotovost k provozu, zaplatí účty a zaplatí zaměstnancům a tak dále. Firma funguje dál jako vždycky, takže může platit svým dodavatelům a normálně fungovat. A potom si všichni tihle lidé najmou právníky. A ti začnou vyjednávat jeden s druhým. A vlastně tam bude banka spojená s konkursním soudem, jejíž funkce je... a to vše je součást vyjednávání...tohle ohodnotit. A často třeba tenhle dlužník tady najme jednu banku. Tenhle dlužník najme jednu banku. Možná vedení najme jinou banku. A každý přijde s konkursními plány. Ale konkursní plány jsou obvykle jeden nebo více druhů. Vlastně jen říkají, potřebujeme ohodnotit tahle aktiva, ne? Neprodáváme to. Takže nedostaneme hotovost. Najmeme nějaké bankéře. A uděláme o tom mnoho videí v budoucnu. A ti řeknou...na základě vyhlídek téhle firmy, jak rychle roste nebo jak rychle neroste nebo kolik hotovosti ročně generuje... přiřadí tomu hodnotu. Tak řekněme, že tenhle člověk nahoře najme bankéře. A tenhle bankéř řekne... řekněme, že tohle byla původně stejná situace. Tohle bylo 10 milionů dolarů. Tyhle závazky byly 6 milionů dolarů. A původní vlastní jmění byly 4 miliony dolarů. Správně? A řekněme, že tihle bankéři ohodnotili podnikání. Dělají detailní modely. Berou to v kontextu současného makro prostředí. A říkají, víte co? Myslím, že tahle firma má ve skutečnosti hodnotu jen 5 milionů dolarů. A s tím, že to má hodnotu 5 milionů a myslíme si, že se to může udržet... má to hodnotu jen 5 milionů dolarů a av žádném případě nemůže splatit úrok 6 milionového dluhu. Správně? Nemá dostatek hotovosti generovat dluh 6 milionů dolarů. Myslíme, že si to může dovolit dluh 2 miliony dolarů. Správně? Takže co se stane, nová firma... A to je jen plán. A když máte plán, pak každý o něm musí hlasovat a existuje pravidlo, které se nazývá "cram down"... a koukneme se na to detailně... ale plán říká, víte co? Aktiva mají hodnotu 5 milionů dolarů. Myslím, že jsem používal čtverec. Zpět. Tenhle plán říká, tahle aktiva mají hodnotu 5 milionů dolarů. A firma může zvládnout dluh jen 2 miliony dolarů ne dluh 6 milionů dolarů. Takže nyní může zvládnout dluh 2 miliony dolarů a potom zbydou 3 miliony dolarů vlastního jmění. Správně? A nazvu to nové vlastní jmění. Protože se to někdy může plést. Takže na chvilku... a chci, abyste o tom přemýšleli... co je motivací každého? Motivací tohohle člověka je ohodnotit firmu na co nejméně, ne? Protože pak dostane z firmy víc. Myslím, že vám to bude za chvilku jasné. Motivací tohohle člověka je, ne tahle firma má velkou hodnotu. Takže všichni z vás dostanou zaplaceno a mně zůstane, co zbylo. A pravděpodobně se ptáte, co dostanete za to, že to nezlikvidujete? A odpověď jsou nové akcie firmy. Takže co se stane, že tyhle nové akcie... řekněme, že tenhle plán byl schválen. Tenhle plán. V téhle situaci, tihle lidé jsou nejvíce nadřazeni, správně? Řekněme, že tam byl seniorní dluh 2 miliony dolarů. Napíšu to jinou barvou. Jsou tam 2 miliony dolarů seniorního dluhu. Takže co udělají je, že vlastně dostanou 2 miliony dolarů nového dluhu. Jsou nejnadřazenější. A potom zbytek 4 miliony ti co jsou méně nadřazeni... zkusím to vybarvit. Vím, že je těžké to přečíst...tihle další lidé 4 miliony dolarů místo, aby dostali nějakou hotovost nebo nějaké dluhopisy za to, že se jim dlužili peníze, dostanou nové akcie. Dostanou 3 miliony dolarů nových akcií. Zkusím to tam přikreslit. Takže tyhle 3 miliony dolarů nového vlastního jmění dostanou tihle lidé. A tenhle nezajištěný člověk tady dole nedostane tolik vlastního jmění. Bude trochu poškozen. A původním akcionářům klesnou akcie na 0. Nedostanou nic. Takže ti staří akcionáři firmy jsou zničeni. Jsou na nule. A v podstatě věřitelé se stanou novými akcionáři firmy. Často, když jde firma do konkursu, uvidíte, ale je stále reorganizována, často uvidíte, jak někteří lidé začínají skupovat dluh nebo tyhle dluhopisy, protože se chtějí stát novými akcionáři. Když se tahle firma dostane z bankrotu... řekněme, že tohle je, jak se dostane z bankrotu... chtějí tihle lidé být noví akcionáři. Protože obvykle, když to ohodnítte, trochu to chcete podhodnotit. Vím, že jsem tenhle obrázek trochu přečmáral. Ale tihle věřitelé, zejména seniorní věřitelé, chtějí být v bezpečí. Chtějí říct, víte co? Už nám tahle firma ublížila. Už neplatí náš dluh. Chceme stanovit co nejnižší možnou hodnotu téhle firmy... v tomhle případě 5 milionů dolarů.... takže jsme si jisti. Doufejme, že firma skončí s hodnotou znovu 10 milionů dolarů, v tom případě vydělají tihle lidé jako loupežníci, ne? Pokud měla firma skutečně hodnotu 10 milionů dolarů, ale konkursní soud ji ohodnotil na 5 milionů dolarů, tito lidé dostanou všechny akcie firmy. Tihle lidé byli zničeni i přesto, že firma nějakou hodnotu měla. Takže řekněme, že firma vystoupí z konkursu jako tady, ale ve skutečnosti se ukáže, že tam bylo 10 milionů dolarů. Pak o rok později se začne firmě znovu dařit. A řekněme, že někdo může firmu znovu ohodnotit na 10 milionů dolarů. Nyní má dluh jen 2 miliony dolarů. A nyní máte 8 milionů dolarů vlastního jmění. Takže tihle lidé, možná se jim předtím dlužily 2 nebo 3 miliony dolarů a dostali 3 miliony dolarů nového vlastního jmění, na tom vydělali jako loupežníci. Protože teď najednou může mít vlastní jmění velkou hodnotu. Není to vždy ten případ. Ale je to pohled z hlediska věřitelů. Akcionáři, dokážete si představit, nechtějí skončit bez ničeho. Najmou si vlastní bankéře. A jejich bankéři, pravděpodobně předloží plán, který říká ne, ne, ne. Tahle firma má hodnotu nejméně 8 milionů dolarů. Takže 8 milionů dolarů. A myslíme si, že zvládne dluh 4 miliony dolarů. Takže budou chtít takový scénář, kde si myslí, že má firma hodnotu 8 milionů dolarů. Může zvládnout dluh v hodnotě 4 miliony dolarů. A tak má vlastní jmění v hodnotě 4 miliony dolarů. A samozřejmě prvních 6 milionů dolarů hodnoty... takže dluh 4 miliony dolarů a potom 2 miliony dolarů vlastního jmění půjde věřitelům, ne? Protože se jim dlužilo na začátku 6 milionů dolarů. A potom co zbývá, což je v podstatě... tohle jsou 2 miliony dolarů vlastního jmění a potom budete mít 2 miliony dolarů vlastního jmění tady... tohle jsou 2 miliony dolarů nového vlastního jmění, ne? Tyhle nové akcie firmy dostanou staří akcionáři firmy. To je to, co akcionáři chtějí. Vím, že se to trochu plete, ale všechno to skončí ohodnocením atkiv, jakmile vystoupíte z konkursu. Říkáte, generuje to hotovost, má to nějakou hodnotu. A potom vyplatíte lidi podle nadřazenosti. A nejprve je vyplatíte. Řeknete OK, stále dlužím nějaké peníze. Ale tahle firma nemůže podporovat dluh 6 milionů dolarů. Teď může podporovat 2 miliony dolarů. A cokoli zbývá, lidem je zaplaceno vlastně akciemi, novými akciemi firmy. Ne starými akciemi. Takže staré akcie budou 0. Takže si dokážete představit svět, kde zkrachuje GM. Nyní jsou akcie GM 0. Staré GM je 0. Ale aktiva jsou stále v provozu a to je proč někteří lidé trochu matou v téhle celé diskusi o bankrotu v automobilovém průmyslu. Používají zastrašovací taktiku, když říkají, pokud zkrachuje GM, potom tahle aktiva zmizí. Ne, budou pokračovat v provozu. Pokud má smysl je provozovat, budou se provozovat. Jediní lidé, kteří o hodně přijdou jsou staří akcionáři. A potom někteří z těch nezajištěných, nejvíce podřízené úrovně dluhu, přijdou pravděpodobně o nějaké peníze. Ale pokud mají aktiva hodnotu, aby byla v provozu, bude se pokračovat v provozu. A pokud lidé, pokud bude mít smysl je zaměstnávat, budou pokračovat v práci. Uvidíme se v příštím videu.
video