Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (27/47) · 4:15

Kvantitativní uvolňování Přehled o kvantitativním uvolňování

Navazuje na Investiční nástroje.
V normální době v ekonomii se Fed snaží kontrolovat množství ekonomických aktivit, které se objevují tím, že nastavuje cílovou sazbu Federálních fondů, sazbu Fed fondů. A tohle je sazba, o které se mluví ve zprávách a je to vlastně cílová sazba, za kterou chce Fed, aby si banky půjčovaly peníze, půjčovaly hotovost jedna druhé na jednodenní bázi. A již jsme v minulém videu viděli, pokud se Fedu sazba, za kterou si mezi sebou půjčují, nelíbí a pokud ani oznámení sazby Federálních fondů nepřiměje banky říct, hele Fed zasáhne, pokud si nebudeme půjčovat navzájem za tuhle sazbu. Fed skutečně může zasáhnout. Může provádět operace na otevřeném trhu a nakupovat obyvkle státní cenné papíry na trhu a to způsobí, že vzroste množství hotovosti, která je v oběhu, Což sníží poptávku po hotovosti, zvýší nabídku a mělo by to snížit úrokovou sazbu. A Fed se obvykle stará o to, aby dostal úrokovou sazbu do určitého pásma, okolo určitého cíle. A pokladniční poukázky, které Fed normálně nakupuje jsou krákodobé pokladniční poukázky. A to proto, že je to méně riskantní a někdy to dokonce dělají na základě dočasné dohody. Řeknou, podívejte, koupíme to od vás teď jen pokud budete souhlasit s nákupem k nějakému budoucímu datu za určitou cenu. A nazývá se to dohoda o zpětném odkupu. Udělám o tom celé video. Ale celý smysl operací na otevřeném trhu je nastavit tuhle sazbu za jednodenní půjčování. Ale obyvkle se zabývají krátkodobým státním dluhem, protože je to bezpečnější. Vystavuje to Fed menšímu riziku s úrokovou sazbou. Ale dokážete si představit, co se stane, když bude Fed pokračovat ve snižování úrokových sazeb, aby naplnil pumpu, aby se svým způsobem pokusil stimulovat ekonomiku. Bude pokračovat ve snižování sazby Federálních fondů ze 4% na 3%, na 2%, třeba až dokonce na 0%. A celou dobu to dělá tištěním peněz a nákupem krátkodobých cenných papírů USA. A třeba v tomhle bodě vypadá výnosová křivka takto. Ale třeba to nestačí. Třeba se ekonomika stále naplňuje. Třeba lidé i nadále nedostávají hypoteční úvěry. Nyní už Fed nemůže provádět své tradiční operace na otevřeném trhu a již to více nebude zaměřené jen na sazbu Federálních fondů, protože ta již skutečně nemůže klesat, již je na nule. Krátkodobé, jednodenní půjčování mezi bankami je již nula. Ale když chce Fed nalít více hotovosti, může nyní nakupovat různé druhy cenných papírů. Může nakoupit státní cenné papíry místo krátkodobých státních cenných papírů, třeba to mohou být dlouhodobé státní cenné papíry. Třeba ty, co jsou splatné za rok, za 5 let, za 10 let. A byl by zde dvojí smysl. Jeden je nalít hotovost do systému, vytisknout hotovost a dát ji sem, takže je zde pro lidi, aby investovali a pro provoz bankovního systému. Ale může to být výlučně pro další kontrolu výnosové křivky, takže náklady na půjčování za delší dluh klesají a výnosová křivka vypadá nějak takhle. Protože pokud je to nakupování pokladničních poukázek s delší splatností, sníží to výnos. Nebo mohou dokonce začít nakupovat věci jiné než pokladniční poukázky. Třeba budou nakupovat cenné papíry kryté hypotékou, takže to trochu uvolní trh s hypotékami, bude trochu více likvidní. A tyhle netradiční druhy intervence, kde se Fed již neobává o cílovou sazbu, protože cílová sazba je již na nule, kde Fed nenakupuje krátkodobý dluh, ale snaží se nakupovat dlouhodobější dluh, věci dál ve směru výnosové křivky a třeba věci, které pro začátek nejsou státní cenné papíry, třeba začínají nakupovat korporátní dluh, třeba začínají nakupovat cenné papíry kryté hypotékami, tohle se nazývá kvantitativní uvolňování. Existují dva elementy, které to odlišují od tradičních operací Fedu na otevřeném trhu. Již nejsou znepokojeni sazbou Federálních fondů, protože ta je již na nule. Další věc je, že nakupují věci dále ve směru výnosové křivky, takže se snaží kontrolovat samotnou výnosovou křivku a nakupují méně tradiční cenné papíry s cílem, aby tyto trhy byly trochu více funkční.
video