Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (28/47) · 9:15

Více o kvantitativním uvolňování (a úvěrovém uvolňování) Porozumění rozdílu mezi kvantitativním uvolňováním v Japonsku a USA

Navazuje na Investiční nástroje.
Abychom lépe pochopili kvantitativní uvolňování v americkém kontextu zejména v kontextu, o kterém mluví Ben Bernanke, chtěl bych přečíst část z projevu, který Ben Bernanke přednesl na London School of Economics 13. ledna 2009. Tohle bylo krátce po tom, co došlo k šílenství s finanční krizí, která stále pokračovala. A on říká. "Náš přístup, který může být popsán jako úvěrové uvolňování se v jednom ohledu podobá kvantitativnímu uvolňování." Říká, že to není docela kavntitativní uvolňování, ačkoli ve skutečnosti je. Zahrnuje rozšíření rozvahy centrální banky. Pro pochopení toho, o čem mluví, centrální banka má závazky a aktiva jako společnost a závazky plus vlastní jmění se musí shodovat s aktivy. Jen pro zjednodušení máme jen aktiva a závazky, které se rovnají. Řekněme, že tohle tady je rozvaha centrální banky. Tohle jsou jejich běžná aktiva a řekněme, že tohle tady jsou jejich závazky a potom tohle je jejich vlastní jmění, ačkoli vlastní jmění Federální rezervní je trochu divné. Není to jako tradiční vlastní jmění, kde dostávají všechny přebytečné zisky, všechny přebytečné zisky jdou ve skutečnosti vládě USA. Ale když Fed tiskne peníze, co doslova dělají je, že vytvářejí vyrovnávací závazky a aktiva. Když tisknou peníze, doslova říkají, že právě tady tisknou peníze. Tohle jsou peníze, které tisknou. Tohle je budou doslova bankovky Federální rezervní, které se vytvářejí. Tohle jsou bankovky, což jsou vlastně dolarové bankovky. Tohle jsou dolarové bankovky, které jsou vytištěné buď fyzicky nebo elektronicky. A potom mají vyrovnávací závazek, což jsou jen nesplacené bankovky, které doslova říkají, že tohle jsou bankovky, které jsme vytvořili. Nesplacené bankovky jsou druhá strana rozvahy. Pro analýzu vyjádření, když říká úvěrové uvolňování se v jednom ohledu podobá kvantitativnímu uvolňování, zahrnuje rozšíření rozvahy centrální banky. Tohle je rozšíření rozvahy centrální banky. Což je v podstatě stejná věc jako tištění peněz. A Federální banka dostane tyhle bankovky do oběhu tím, že na trhu nakoupí aktiva. Tradičně, když se Fed více zaměřuje na krákodobé úrokové sazby, sazby za jednodenní půjčování mezi bankami, použije tyhle k nákupu krátkodobého dluhu, což zvyšuje množství oběživa, množství dolarů a tak sníží úrokovou sazbu za to, že lidé kupují a prodávají dolary nebo bych měl říct půjčují dolary, ne kupují a prodávají. Půjčování dolarů, jednodenní sazba bank klesne, protože existuje více dolarů, cena za půjčování klesne. To normálně Fed zajímá. A říkají, podívejte, kvantitativní uvolňování je jen myšlenka rozšíření rozvahy. Čteme dál. "V režimu čistě kvantitativního uvolňování se kvalita zaměřuje na množství bankovních rezerv, což jsou závazky centrální banky. Složení úvěrů a cenných papírů na straně aktiv rozvahy centrální banky je nahodilé." Říká, že při tradičním kvantitativním uvolňování centrální banka řekne, podívejte, starám se o tištění peněz. ... Jejich závazky podle toho vzrostou. Tohle zde jsou znovu nesplacené bankovky, a jejich výše je proporční k tomu, kolik peněz tisknou. Třeba tohle je další bilion dolarů, které tisknou. Ale Federální rezervní říká, že v tradičním kvantitativním uvolňování se všechny centrální banky starají o tištění peněz a dostávají je do oběhu a skutečně je nezajímá, na co se tyhle peníze používají. Kdykoli dostanou tyhle peníze do oběhu, nakoupí aktiva, obvykle pokladniční poukázky. A potom dokonce řekl, "Ačkoli politika japonské centrální banky..." srovnává to s tím, co Japonsko udělalo, když čelilo deflační krizi. "Ačkoli politický přístup japonské centrální banky během období kvantitativního uvolňování byl docela mnohostranný, celkový postoj jejich politiky byl odhadován především z hlediska cílů pro bankovní rezervy." Vy říkáte, Japonci se snažili bojovat s deflační bankovní krizí, drželi vytištěné peníze, takže zvyšovali stranu závazků své rozvahy, drželi vytištěné peníze a používali tyto peníze na řadu věcí. Používali ty peníze k nákupu řady aktiv, ale zaměření jejich intervence bylo jen kolik vytiskli? Opravdu se nestarali, skutečně neřešili, kam ty peníze šly. Skutečně se nesnažili změnit, co se stalo na trzích, na kterých participovali. Přečteme si dál, co říká Fed. "Na rozdíl od toho přístup Federální rezervní k úvěrovému uvolňování se zaměřuje na směs úvěrů a cenných papírů, které drží a jak tohle složení aktiv ovlivňuje úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky." Co říká je, že mechanicky děláme stejnou věc, jako dělalo Japonsko, zvyšujeme naši rozvahu, což je analogické k tištění peněz. A také nakupujeme řadu věcí jako Japonsko. Japonsko mělo mnohostranný přístup, tak dostávali peníze do oběhu, ale co Bernanke říká je, že náš přístup není zaměřen jen na množství hotovosti, které tiskneme. Zaměřujeme se, kam tu hotovost dáváme, jak můžeme tuhle hotovost, kterou jsme vytiskli, použít k poskytnutí likvidity, ke zjednodušení věcí v určitých částech ekonomiky. Abychom porozuměli tomu, co říká, nakreslím tady výnosovou křivku. Nakreslím tady výnosovou křivku, na vodorovné ose je doba trvání a tohle je výnos a nakreslím výnosovou křivku pro pokladniční poukázky. Řekněme, že krátkodobé jednodenní půjčování, uděláme výnosovou křivku pro pokladniční poukázky, třeba vypadá nějak takhle. Krátkodobé úrokové sazby jsou již zatraceně blízko k nule a třeba tohle je něco, nevím jaké %, třeba tohle jsou 4% nebo tak něco. Není to přesné, ale dá vám to představu. Tohle je výnosová křivka pokladničních poukázek. Také můžete mít výnosovu křivku pro jiný druh dluhu. Třeba máte AAA korporátní dluh, velmi bezpečný korporátní dluh, vnímaný jako bezpečný korporátní dluh, ale není tak bezpečný jako pokladniční poukázky USA. Třeba výnosová křivka může vypadat nějak takhle a tenhle rozdíl pro jakoukoli dobu trvání... tohle je třeba 10 let, tohle tady je dluh na 10 let. Tenhle rozdíl mezi AAA korporátním dluhem a pokladniční poukázkou to je výnosový rozptyl. A možná je Fed schopen prostřednictvím intervence... za prvé jsou schopni tisknout peníze, normálně nakupují krátkodobý dluh, třeba začnou kupovat dlouhodobější dluh a možná to pomůže dostat výnosovou křivku pro delší dluhopisy trochu dolů. Pomůže ji snížit. Ale třeba AAA korporátní dluhy nereagují, možná ten rozptyl nezůstane konstantní, třeba se ten rozptyl rozšíří. Stejná věc pro ostatní typy dluhu. Tohle jsou vysoce hodnocené cenné papíry kryté hypotékou, možná mají trochu vyšší úrokovou sazbu. A ještě jednou i když úrokové sazby pokladničních poukázek klesají, zatímco stále intervenují kvůli všemu šílenství, které se v ekonomice děje, rozptyl mezi pokladničními poukázkami a AAA cennými papíry krytými hypotékou nebo rozptyl mezi pokaldničními poukázkami a AAA korporátním dluhem se rozšiřuje. Nebo jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, že úrokové míry pokladničních poukázek klesají, zatímco tyhle věci to nenásledují. Co Ben Bernanke říká, podívejte, provádíme kvantitativní uvolňování, tiskneme peníze a používáme ty peníze k nákupu věcí v ekonomice a zvyšujeme množství hotovosti, která je v ekonomice. Ale našim cílem není zvýšit množství rezerv nebo zvýšení množství hotovost, protože to opravdu nemění chování bank. Co uděláme je, že nakoupíme věci jako vysoce hodnocené cenné papíry kryté hypotékou nebo věci jako cenný papír, AAA korporátní dluh, aby tyto věci, úrok z těchto věcí klesal. Samozřejmě pokud je někdo ochoten zaplatit víc za určité množství dluhu a prošel jsem tohle v jiném videu, možná to není tak zřejmé, potom úrokové sazby z toho budou klesat. A co dělají, co Bernanke říká, že se stará více o to, co se děje na straně aktiv rozvahy Fedu, protože to bere ty dolary, které vytiskli a jde a nakupuje další věci. A sem chce dát nějaké cenné papíry kryté hypotékou, chce sem dát nějaký AAA korporátní dluh. A možná také dělá nějaké dlouhodobé dluhopisy nebo něco takového.
video