Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (29/47) · 3:11

Přehled operací na otevřeném trhu a kvantitativní uvolňování Základní rozdíl mezi tradičními operacemi na otevřeném trhu a kvantitativním uvolňováním

Navazuje na Investiční nástroje.
Když dělá Federální rezervní tradiční operace na otevřeném trhu, co dělá je, že Fed doslova tiskne peníze, které nemusí být nutně hotovost. Mohou to být elektronické peníze. A používá ty peníze k nákupu krátkodobých státních cenných papírů na otevřeném trhu. Proto se to nazývá operace na otevřeném trhu. Výměnou za to dostane státní cenné papíry. Pokladniční poukázky. Celý smysl tohohle je, zvýšit poptávku po pokladničních poukázkách a zvýšit tak cenu pokladničních poukázek a snížit úrokovou sazbu. Ale hlavní smysl je, že vezme tyhle vytištěné peníze a dá je do bankovního systému. Protože nakupuje pokladniční poukázky jen od lidí nebo od bank nebo od institucí a potom tito lidé vezmou hotovost, kterou právě dostali za tyhle pokladniční poukázky a uloží ji do bank. Půjdou a uloží to třeba do Banky 1, potom do Banky 2. A od té doby, co jsou v Bance 1 a Bance 2 peníze, nabídka peněz se zvyšuje. ... a také poptávka po rezervách roste. Tahle hotovost zde to jsou rezervy. Tohle jsou rezervy. Poptávka po rezervách klesá. Možná před tím, než tyto peníze vstoupily do systému, Bance 2 třeba docházely rezervy, ale nyní lidé uložili peníze do Banky 2, takže Banka 2 tolik nepotřebuje. Pokud nabídka peněz roste, poptávka po penězích klesá a mluvím zejména o rezervách. Mluvím zde o základních penězích, potom sazba za jednodenní půjčování mezi bankami bude klesat. Cena peněz půjde dolů. To je to, co je sazba Federálních fondů. Je to cílová sazba. Budu říkat sazba Federálních fondů. Je to cílová sazba, kterou Fed nastavuje pro jednodenní půjčování rezerv mezi bankami. To je sazba Federálních fondů a ta bude klesat a tak se Fed snaží nastavovat sazbu Federálních fondů. Nyní rychle přejdeme k situaci, ve které jsme nyní. A sazba Federálních fondů je skoro na nule. Ale Fed chce stále pumpovat peníze do ekonomiky a chce to dělat cílenějším způsobem. Nyní co dělá je, že stále tiskne peníze, ale používá ty peníze k nákupu jiných věcí. Může to být dlouhodobější dluh, může kupovat pokladniční poukázky s delší dobou splatnosti. Věci třeba jako 10 leté pokladniční poukázky nebo i delší než tohle. Nebo může dokonce kupovat naprosto odlišná aktiva. Může nakupovat cenné papíry kryté hypotékou. A smysl není jen zvýšit peněžní zásobu, smysl kvantitativního uvolňování je svým způsobem urovnat to, co se děje v určitých částech trhu. A tak když si myslí, že na trhu cenných papírů krytých hypotékami je blokáda, tak to je důvod, proč tam participují. Tohle tady je kvantitativní uvolňování.
video