Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (30/47) · 2:47

Další video o kvantitativním uvolňování Více o kvantitativním uvolňování nebo úvěrovém uvolňování

Navazuje na Investiční nástroje.
Řekněme, že ekonomika USA jde do recese nebo třeba ještě horší než recese a vy jste předseda Federální rezervní a něco s tím potřebujete udělat. První věc, kterou byste udělali je, že byste snížili sazbu Federálních fondů a to je sazba, za kterou si banky půjčují mezi sebou na jeden den. A způsob, jakým byste to snížili, když to banky neudělají sami poté, co řeknete, že to chcete snížit, je, že byste ako Federální rezervní tiskli peníze. A použili byste je k nákupu krátkodobých státních cenných papírů a ty peníze by se dostaly jako vklady do bank, takže poptávka po rezervách... protože to je to, co tyhle věci jsou, poptávka po rezervách by klesala a nabídka rostla a sazba Federálních fondů by měla klesnout. Ale co se stane, když v tom budete pokračovat? Budete pokračovat ve snižování sazby Federálních fondů až bude sazba za jednodenní půjčování zhruba 0%, co uděláte potom? Pokud ekonomika vypadá, že jde stále trochu do vývrtky? Můžete stále tisknout peníze, ale použití těchto peněz k nákupu krátkodobého dluhu nepomůže, protože už nebudete snižovat krátkodobou jednodenní mezibankovní úrokovou sazbu. Můžete jít a nakoupit jiné věci a mohou to být pokladniční poukázky s delší splatností nebo to mohou být jiné druhy cenných papírů, mohou to být cenné papíry kryté hypotékami, můžete nakoupit komerční dluh. A tenhle nápad s tištěním peněz ne jen pro cílovou úrokovou sazbu, ale v podstatě pro dostání peněz do oběhu a možná ovlivnění dalších částí trhu se nazývá kvantitativní uvolňování. A podle Bernankeho... ačkoli to je přesně to, co dělá. Tiskne peníze k nákupu dalších věcí, potom co Fed tradičně dělá, když se stará o jednodenní sazbu za půjčování, nazývá to ne nutně kvantitativní uvolňování ale úvěrové uvolňování. A podle něj i když to mechanicky jsou stejné věci, říká. Podívejte, tisknu tyhle peníze ne jen proto, abych tiskl peníze a dával je do oběhu. Tisknu peníze, abych mohl nakupovat určitá aktiva, tam kde to vypadá, že může být nějaká blokáda na úvěrovém trhu. Protože jen tištěním peněz a nakupováním vládních cenných papírů možná úroková sazba z vládního dluhu klesne, ale třeba kvůli panice nebo krizi se úrok nebo ceny těchto věcí nebudou chovat správně. Aby došlo k napravení tohoto úvěrového uvolňování podle Bernankeho se musí jít a nakupovat tento druh aktiva.
video