Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (44/47) · 12:10

Čínská centrální banka nakupuje dluhopisy Čínská centrální banka nakupuje dluhopisy

Navazuje na Investiční nástroje.
Pojďme si zopakovat vše, co jsme probrali v několika předchozích videích a pak se posuneme dále. Řekněme, že realita je nyní taková a tohle není aktuální měnový kurz, ale jen používám tato čísla, protože jsou to pěkná, jednoduchá čísla. Měnový kurz je 10 juanů ku 1 dolaru. A nyní jsme v realitě, kde čínská vláda, Čínská centrální banka ho chce udržet stabilní, takže ho chce zablokovat. Chce tento měnový kurz zablokovat. Ale ve skutečnosti se více prodává do USA, více se vyváží z Číny do USA, než je tomu naopak. A to vede k této divné dynamice, kterou jsme se zaobírali v předchozích videích. Tady to je Čína a tady máme USA. A řekněme, že za tento měnový kurz máte zboží, které putuje z Činy do USA. Udělám to radši stejnou fialovou barvou. Tohle je čínské zboží, za které platíme americkými dolary a ty jsou posílány do Číny. Takže platíme v tomto časovém období. Řekněme je to rok. Do Číny je posláno 100 dolarů za zboží a tohle je opravdu jen shrnutí toho, co jsme už viděli v několika minulých videích. Řekněme, na druhé straně této rovnice nějaké zboží putuje z USA do Číny. Něco se exportuje, americké zboží je vyváženo a prodáno v Číně a za něj dostaneme juany, které se vracejí do USA. A samozřejmě, že ve skutečnosti zřídka tyto peníze plují na lodi přes Tichý oceán. Všechno se odehrává na bankovních účtech. Opravdové platby se uskutečňují na internetu a ne na nějakém fyzickém místě, ale tohle je dobrý způsob, jak si to představit. Americké zboží je prodáno do Číny a pak americký výrobce dostane juany. A řekněme, že za své zboží dostane 500 juanů. Pokud by všichni tito lidé směňovali a ve skutečnosti nevíte, jaká by byla rovnovážná cena, protože změny poptávky závisí na tom, jaká je cena v obou zemích, ale jestli bychom opravdu chtěli směnit těchto 100 dolarů, které čínský výrobce dostává v juanech v poměru 10:1, potřebovali byste - Budeme předpokládat, že tento poměr ceny k růstu je to, co přinejmenším čínská vláda chce. Potřebujete 1000 juanů, aby mohl směnit svých 100 dolarů při kurzu 10 juanů ku dolaru. A tento americký výrobce má pouze - udělám to jinou barvou a také bych měl dát do úvozovek potřebuje a ne juan. Tento americký výrobce má pouze 500 juanů, které smění za dolary a už jsme to viděli několikrát. Ale opravdu chci zdůraznit, jak by tyto měny kolísali. Poptávka po juanu je mnohem vyšší než jeho nabídka. A mohli bychom říct to stejné o dolaru, že poptávka po dolaru je mnohem nižší než nabídka dolarů. Při tomto měnovém kurzu, pokud uvažujeme poměr ceny k růstu, by toto bylo pouze 50 dolarů, na které chceme směnit, zatímco existuje skutečná nabídka 100 dolarů. Ale soustřeďme se pouze na juan. Potřebují 1000 juanů při tomto měnovém kurzu. Existuje pouze 1000 juanů, které můžou být směněny za dolary. Pokud by jsme měli plovoucí kurz, to by zvýšilo poptávku po juanu a pak by se toto číslo snížilo nebo by se také tohle číslo snížilo nebo tohle číslo zvýšilo. Mohli byste říci, že juan by se stal dražším, což znamená třeba 9 nebo 8 juanů ku dolaru, nebo by to mohlo být naopak. Za 10 juanů bychom dostali místo 1 dolaru 1,10 dolarů nebo 1,20 dolarů nebo 1,30 dolarů. Aby došlo k tomuto zablokování a tomuto poměru cena k růstu, v předchozím videu jsme viděli, že musela zasáhnout Čínská centrální banka. Pamatujete si, kde jsou přebytečné dolary? Jsou tady. Dovolte mi to vyjasnit. Máme tady 100 dolarů, které potřebujeme směnit na juany. A zde máme 500 juanů které chceme směnit na dolary. Čínská vláda chce těchto 100 dolarů směnit na 1000 juanů. Takže co udělá nebo udělají, je, že řeknou těch 50 dolarů z těchto 100 dolarů může být směněno na těchto 500 juanů. Tady nakreslím oboustrannou šipku. 50 dolarů jde americkému výrobci a 500 juanů jde čínskému výrobci místo těch 50 dolarů. Samozřejmě, že to není koordinované. Není to dohodnuté. Není to tak, že někdo řekne,vy dáte tyto peníze jim. V podstatě bude pouze 50 dolarů směněno na juany a zbylých 50 dolarů půjdu do Čínské centrální banky. Načrtnu zde Čínskou centrální banku a ti budou tisknout juany, dalších 500 juanů. A tohle se přesně stalo v minulém videu. Načrtl jsem to trošku jinak. Všechno, co ukazuji je pro nedostatek nabídky juanu, potřebovali dalších 1000 juanů, ale mají pouze 500 juanů ke směně. Aby tohle napravili, Čínská centrální banka vytiskne navíc čínskou měnu a nakoupí za ni dolary. Takže vlastně vysají přebytek dolarů, správně? Tady byl přebytek dolarů, aby dolar neoslabil. Vysávají tak přebytek dolarů, nabídka dolarů není tak vysoká a tím pádem dolar oslabuje a juan posiluje. A touto cestou Čína udržuje obchodní nerovnováhu. Mohli by nadále vyvážet více zboží než dovážejí. Jaký je důsledek? Viděli jsme toto. Za účelem udržet měnový poměr ceny k růstu, zatímco zde máme obchodní nerovnováhu, Čnská centrální banka pokračuje v tištění juanů a hromadí dolary. A jestli někdy přestanou hromadit dolary, není to tak, že by jen mohli zadržovat dolary, které mají a poměr ceny k růstu bude stejný. Jestli někdy přestanou hromadit dolary, poměr ceny k růstu se zhroutí. Musejí to dělat pořád. Musejí se aktivně podílet na trhu tím, že tisknou juany a kupují dolary. Dělají to každý den, aby udrželi poměr ceny k růstu. Ne každý den, možná někdy to nebude samo kolísat, ale pokud bude juan zdražovat, tak ho udrží tak, že budou kupovat dolary. Prostě jen hromadí více a více dolarů. A v tomto bodě to začíná být zajímavé. Co dělá Čínská centrální banka s touto hotovostí? Hotovost je v dnešní době bezcenná. Nezískáváte z ní žádný úrok. Jsou to jen papírky. Dovoluje vám to nakoupit si jiné věci, které vám mohou přinést nějaký příjem nebo hodnotu. Takže co Čínská centrální banka dělá, nedrží skutečné dolarové bankovky. Jde a snaží se nakoupit nejbezpěčnější aktiva denomivonaná v USA, která může . A další věc je, že se nestarají jen o bezpečnost - chtějí jen bezpečné aktivum. Chtějí jít do bezpečného aktiva denominovaného v dolarech, což znamená, že byste to koupili za dolary a pokud by to vyprodukovalo nějaký úrok, byl by v dolarech. A dělají to takto v obrovském měřítku, jedná se o stovky miliard dolarů. A jejich rezerva se pohybuje v bilionech dolarů, takže v opravdu obrovském měřítku. Nemůžou jen jít a nakupovat akcie nějaké náhodné společnosti, která nebude bezpečná, ale také by jen zvyšovali cenu do nekonečna, pokud by používali tak mnoho dolarů. Musí to být velmi likvidní aktivum, které má velmi rozvinutý trh, kde lidé obchodují v desítkách a stovkách miliard dolarů. A skutečně existuje jen jedno aktivum, které splňuje tyhle požadavky a to jsou americké dluhopisy. A tohle není jediná věc, kterou udělají, ale z velké části ano. Čínská centrální banka za přebytek dolarů nakoupí v podstatě americké dluhopisy. Tak se zbavuje dolarů. Ne úplně zbavuje, posílá dolary lidem, kteří mají americké dluhopisy a dostane za ně americké dluhopisy. Jen pro zopakování, vysvětlil jsem to v předchozích videích. Co jsou americké dluhopisy? Americké dluhopisy jsou půjčky federální vládě. Takhle bychom se na to měli dívat. Toto jsou půjčky americké vládě. Tyto obligace, tyto státní dluhopisy nebo tyto pokladniční poukázk, které dostávají, tyto certifikáty jsou ve skutečnosti dlužní úpisy od USA. Jsou to doslova dlužní úpisy od americké vlády a americká vláda bude platit úroky. V podstatě - jen abychom si vyjasnili, co se děje. Čína tiskne peníze a hromadí dolary. Používají tyto dolary buď na otevřeném trhu nebo přímo od amerického ministerstva financí a nakupují americké dluhopisy, což vlastně znamená, že půjčují tyto peníze americké vládě. Teď vám dám chvilku času, možná o tom chcete trochu popřemýšlet, než se podíváte na další video. Ale v tom dalším se budu snažit vyjasnit, co to vlastně znamená. Co se stane, jestliže někdo drží obrovské množství dolarů, pak jde a nakupuje dluhopisy a je ochotný půjčit peníze americké vládě? Přemýšlejte o tom. A zvláště se zamyslete nad tím, co se stane s úrokovými sazbami. A jaký vliv by tyto nízké úrokové sazby měli na zbytek americké ekonomiky a na americký státní dluh.
video