Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (3/47) · 11:48

Bankovnictví 3: Frakční rezervní systém Frakční rezervní systém a kvantifikační efekt. Úvod do problematiky vytváření peněz.

Navazuje na Investiční nástroje.
Vraťme se k našemu značně zjednodušenému příkladu z předcházejícího videa a podívejme se, jestli ho můžeme použít na pochopení toho, co peníze vlastně jsou a jak se vytvářejí anebo najdeme lepší způsob. V původním příkladu jsem řekl, že mám nápad. Měl jsem všechny tyto farmáře, kteří na konci roku prodali všechna svá jablka - předpokládejme, že to byla hlavní úroda na našem ostrově. Za úrodu dostali každý rok - tedy spolu, všichni farmáři dohromady, vymyslím si číslo - dostali například 1000 zlatých mincí. Můžeme je nazvat taktéž tisíc zlatých anebo tisíc zlaťáků. Takže na konci roku mají všichni farmáři dohromady tisíc zlatých mincí. Doteď bylo zvykem, že farmáři mince schovali doma pod matraci nebo vykopali díru a vložili je do ní. Ale já jim řeknu, chlapci, to je škoda, protože vím o několika dobrých projektech jako je například výstavba zavlažovacích kanálů, výstavba továren, fabrik apod. Ale lidé, kteří je chtějí postavit, nemají peníze. Kdybych mohl nějakým způsobem sebrat tyto peníze a použít je na tyto projekty, mohli bychom nabýt bohatství. Měli bychom inovace. A náš koláč by se zvětšil. Co však musím udělat je založit banku. A udělám to přesně tak jako naposledy. Řekněme, že já sám mám 100 zlatých mincí. Budu se držet zlata, abych vám ukázal, jak se vytvářejí peníze, protože i když používáte zlato, také tam bude malý kvantifikační efekt. Někteří lidé si myslí, že se to stává jen u papírových peněz. Toto všechno je vedlejší účinek frakčního rezervního systému, který byl zásadní, jak jsem vám ukázal v předcházejících dvou videích. Pojďme však na samotný příklad. Mám 100 zlatých mincí a postavím tuto nádhernou budovu. Mám tedy nemovitost. Její hodnota je 100 zlatých. Je to moje aktivum. Aktiva mám na levé straně, pasiva na pravé straně. Potom řeknu farmářům, že své peníze nemají v bezpečí. Když se je uloží do mé banky jako depozita, dám jim na ně úrok, takže se zhodnotí. Tito farmáři řeknou, že to je super nápad, a uloží si všech svých 1000 zlatých mincí do mé banky. Takže mám tento závazek. Mám těchto tisíc zlatých mincí jako pasivum. Proč jsou moje pasivum? Protože nejsou moje, ale patří farmářům. A někdy v budoucnosti přijde okamžik, kdy za mnou přijdou a řeknou, že chtějí své zlaté mince zpět a já jim je budu muset vrátit. Proto jsou tyto zlaté mince mým závazkem, jsou moje pasivum. Ale zlaté mince jsou taktéž mým aktivem, že? Celý můj obchodní model spočívá v tom, že chci, aby tyto zlaté mince pracovaly. Takže to co udělám je, že dám část bokem. Tím jsem si vytvořil rezervy. Udělám tyto rezervy červenou barvou, protože jim brzy budu věnovat pozornost. Řekněme, že dám bokem 10%. Stranou dám 100 zlatých mincí. Udělám to pro případ, kdyby jakýkoliv z těchto farmářů zítra nebo příští týden přišel za mnou a řekl, že potřebuje své peníze zpět. Řekne, že můj syn potřebuje ostříhat, anebo potřebuje cokoliv jiného. Ale to je jedno, já dám prostě 100 zlatých mincí bokem, to budou mé rezervy. A zbytek - těchto 900 zlatých mincí - půjčím někomu jinému. Aby to bylo přehlednější, načrtnu to jinou barvou. Například zelenou. Půjčím 900 zlatých mincí. Stanou se mými aktivami. A zlato je najednou pryč. Vzal jsem si od farmářů zlato, tisíc zlatých mincí přišlo ke mně a nechal jsem si sto mincí. A teď ten zbytek půjčím někomu jinému, kdo má dobrý projekt. Normálně by banka půjčila tyto peníze více lidem. Ale pro zjednodušení předpokládejme, že je banka půjčí jedné osobě, která chce postavit zavlažovací kanály. Ta osoba anebo investor vezme tyto peníze a zaplatí skupině lidí, která možná doteď ještě nic nedělala, protože úroda jablek byla sklizena a prodána a oni jdou postavit zavlažovací kanály, takže příští rok bude větší část území ostrova moci být využita na pěstování jabloní a úroda jablek bude větší. Tvrdím, že je to vynikající investice, protože bude moci dozrát více jablek, anebo investor bude moci prodávat vodu farmářům. Investor by mi měl být schopen zaplatit úrok. Takže mu dám 900 zlatých mincí, aby postavil tyto kanály. 900 zlatých mincí tak půjde dělníkům. Investor (je mým dlužníkem) si půjčil zlato, aby mohl zaplatit dělníkům. 900 zlatých mincí šlo dělníkům za vykonanou práci. Když bude projekt zavlažovacích kanálů hotový a postavený, vznikne určitá skupina dělníků, kteří budou mít dohromady 900 zlatých mincí. A podívejme se, najednou jsou tito dělníci na tom téměř stejně jako farmáři. A taktéž řeknou, že zlato nechtějí dát pod polštář. A taktéž chtějí, aby se jim zúročilo. A mít je odložené doma není bezpečné. Předpokládejme, že má banka je jediná ve městě. Takže se vrátí do mé banky. A řeknou, jo, Salova banka, chci vložit moje peníze do tvé banky. Já řeknu, že super. Takže co udělám, vezmu těch 900 zlatých mincí a uložím je do mé banky. Nakreslím teď jejich vklad. Když je toto 1000, 900 by mohlo být tolik. Toto je vklad farmářů. To byly původní peníze. Teď jsem dostal 900 zlatých mincí od dělníků. Zkusím to nakreslit co nejlépe jak se to dá. Nechci jít cestou více bank, protože to mohu udělat i s jednou bankou. Možná to v některém z dalších videí udělám s více bankami, abych vám ukázal, že ne všechny vklady jdou na jedno místo. Ale princip je stejný. Nu, těchto 900 zlatých mincí se mi vrátilo ve formě vkladů nazpět do mé banky, abych na ně dával pozor. A jak jsem už povídal, nemusím tu držet všech 900 zlatých mincí. Opět je mohu někomu půjčit na užitečný projekt. Takže znova, tady si vytvořím rezervy, kdyby si chtěl některý z farmářů anebo dělníků vybrat hotovost. Takže je dám trochu nabok. Ze statistických údajů vím, že těch, kteří si budou chtít vybrat peníze nebude více než 10%. Takže těchto 10% dám bokem. Opět mám 10% rezerv. Bokem dám 90 zlatých mincí. A ty zbylé - načrtnu je jinou barvou - zbylých 810 zlatých mincí půjčím. Řekněme, že je půjčím nějakému podnikateli. Pamatujte si, získávám úrok za všechny tyto půjčky. Ale teď se nebudeme soustředit na úrok, ale na vytváření peněz. Půjčím peníze nějakému podnikateli, který chce postavit továrnu, továrnu na výrobu železných nástrojů. To nám všem pomůže být produktivnější, když budeme mít čím sbírat jablka, anebo vrtat kanály. Postavím továrnu. Takže ještě jednou, těchto 810 zlatých mincí se vyplatí stavebním dělníkům, kteří postaví továrnu. Nazvěme je stavaři. Jsou to lidé, kteří postavili továrnu. Ještě jednou, stavaři teď mají 810 zlatých mincí. A podobně jako v předcházejících případech si je nechtějí nechat doma. Sal má výhodnou nabídku a taktéž nám dá úrok. Stavaři vezmou těchto 810 zlatých mincí a uloží si je do mé banky. A já budu neustále opakovat tento proces, stále a stále dokola. Ale jak víte, nepůjde to donekonečna. Protože každým krokem budu mít o něco méně. Udělám vzorec na výpočet toho, kolik kroků budu moci udělat. Tady se zastavme, neboť máme málo času a též nemohu jít mimo tento prostor. Takže stavaři mi dali 810 zlatých mincí, ale já jsem už hodně peněz půjčil. Raději si těchto 810 mincí ponechám v rezervách. Takže je nepůjčím, přestože bych to mohl udělat. Mohu dát bokem 10% z nich, tedy 81 zlatých mincí a zbytek zase půjčit. Ale neudělám to. Ponechám si všech 810 zlatých mincí v rezervách. Toto je moje účetní rozvaha. Možná kdyby se tyto transakce vyskytly jednou, jednou do roka, tak tu máme obrázek, jak by vypadala účetní rozvaha Salovy banky. Toto jsou moje aktiva a toto jsou moje pasiva. A všimněme si, aktiva rovná se pasiva plus zisk. Toto je zisk. Toto jsou pasiva. Toto jsou vklady, které dlužím lidem. Z pohledu banky jsou vklady pasivy. Protože pro vkladatele jsou aktivy. A tady jsou moje aktiva. Některá z nich tvoří hotovost, to jsou ty ve fialové barvě. Těchto 810, těchto 90 a těchto 100 jsou zlaté mince, které mám v trezoru, takže jsou mými aktivy. A toto je úvěr, který jsem poskytl - toto a toto - jsou peníze (úvěr), které jsem někomu půjčil. Jsou to má aktiva, která dostanu zpět. Zvládli jsme to, udělali jsme účetní rozvahu. Má první otázka pro vás zní, kolik peněz se nachází ve vašem peněžním systému anebo ve vaší ekonomice? Vše závisí na tom, jak zadefinujeme peníze. Zkusíme udělat definici. Řekněme, že tuto definici označím jako m0. Bude nám říkat, kolik máme zlata? Anebo kolik zlata je v systému? Zkusme ho spočítat. Pamatujme si, že všechno zlato je uložené v mé bance. Takže stačí, abychom šli do této banky a spočítali, kolik je tam zlata. A bude tu 100 zlatých mincí, 90 zlatých mincí a 810 zlatých mincí. 810 plus 90 plus 100 se rovná 1000 zlatých mincí. Takže máme 1000 zlatých mincí. Dává to smysle, ne? Vždyť 1000 zlatých mincí jsme měli i na začátku. A nevytěžili jsme žádné nové zlato, ani jsme nepřeměnili magnezit na zlato, ani nic podobného. Máme jednoduše původních tisíc zlatých mincí. Není tu možnost, abychom vytvořili více zlata. Zlato se samo nemnožilo. Stále máme tisíc zlatých mincí. A jak můžeme vidět, je to nejužší definice peněžní zásoby. Zkusme vytvořit jinou definici. Nazvěme ji m1. Ajaj, čas nám rychle běží. Ta nám ukáže, kolik peněz se nachází na účtech podle lidí, kteří do banky vložili peníze. Farmáři si myslí, že mají v bance 1000 zlatých mincí. Dělníci si myslí, že 900. A stavaři si myslí, že mají 810. Když to spočítáme, 1000 plus 900 plus 810, to máme 1900 - dohromady 2710 zlatých mincí. Kdybyste šli ven a zeptali se každého obyvatele města, kolik peněz má na účtu anebo kolik peněz vložil do banky, a spočítali byste jejich odpovědi, dostali byste 2710 zlatých mincí. Tedy jestli jsem to správně spočítal. Toto je kvantifikační efekt anebo multiplikátor peněz. Toto se stane vždy, když máte frakční rezervní systém. Toto je přesně to, co lidé říkají, když mluví o peněžní zásobě. Závisí to na tom, jak se na to podíváme - a o tomto lidé mluví, když si povídají o tom, jak se vytváří peníze. Měli jsme tisíc zlatých mincí, ale díky kvantifikačnímu efektu si lidé myslí, že je v systému 2170 zlatých mincí. V dalším videu vám ukážu, zda je správné o tom takto uvažovat. Na shledanou.
video