Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (6/47) · 11:02

Bankovnictví 6: Bankovky a šeky Víc o tom, jak mohou být používány bankovky a šeky.

Navazuje na Investiční nástroje.
Pojďme prozkoumat teorii používání něčeho jiného než skutečného fyzického zlato jako jednotku směny. Nakreslím rozvahu. Tentokrát ji nakreslím úhlednější. Postavil jsem budovu, moji banku, můj trezor, jakkoli to chcete nazvat. A k výstvabě jsem použil 100 kousků zlata. Tohle je rozvaha mé banky - Salova banka. Tohle je 100 kousků zlata. Když říkám 100 kousků zlata, je tohle vlastní jmění. Doufejme, že to už teď znáte. Ale není to tak, že těch 100 zlatých kousků už nikde není. Vzal jsem 100 kousků zlata, zaplatil stavitelům za moji banku, která vypadá jako trezor, jako chrám a třeba žijí někde jinde a vzali si to zlato s sebou. Říkám, že mám budovu v hodnotě 100 kousků zlata. Možná, kdybych ji prodával, někdo by mi za ni dal 100 kousků zlata. A to je proč říkám, že mám vlastní jmění v hodnotě 100 kousků zlata. Každopádně tohle není smysl videa. Jdu, řeknu všem, hele můžete si nechat své peníze v bezpečí pro vaše zlato, v bezpečí u mne. Řekněme, že, nevím, občan A řekne, no tohle vypadá jako dobrá banka a Sale, celý svůj život si žil v téhle vesnici a já věřím tobě i tvým předkům. Uložím u tebe 500 kousků zlata. Tohle se stane aktivem banky. 500 kousků zlata. Snažím se to nakreslit tak úhledně, jak jen to je možné. Trochu jsem to rozšířil, ale myslím, že máte představu. Šířka by neměla vadit. Výška svým způsobem představuje kvantitu. Tenhle člověk, třeba je to můj strýc, uloží do mé banky 500 kousků zlata, protože tenhle trezor, který jsem postavil vypadá bezpečnější. A já řeknu, chcete to všechno na svém běžném účtu, pane, nebo chcete zpátky nějakou hotovost? A on řekne, potřebuji nějakou hotovost ke každodenním obchodům a k nákupu, víte, zásoby jídla, atd. Proč nedáš ekvivalent 400 na můj běžný účet. Nakreslím to. Nejprve udělám cashback (výběr hotovosti na pokladně při platbě kartou). Řekněme, že udělám první 100 cashback. Potom zde mám závazek 100. 100 kousků zlata je ekvivalent nesplacených směnek. N.O. nesplacené směnky. A třeba mu dám za to pět dvacek, jak to dělá většina bankomatů. Ale nechci to moc zamotávat. Pamatujte si, tohle je můj fiktivní svět. Tohle ještě nejsou nutně dolary. Tohle jsou bankovky Salovy banky, které říkají, že kdokoli mi přinese jednu z těchto dvacek, dostane 20 kousků zlata. To je vše, co to říká. Podepsal jsem se a není snadné je zfalšovat, protože nechci, aby někdo jiný tiskl tyhle směnky a potom by ke mně přišel a dostal by mé kousky zlata. Chci, aby se mi vrátili jen ty, které jsem vytiskl. Každopádně ten vkladatel dostane směnky za 100 kousků zlata a to je to, co jsem tady nakreslil a ten zbytek zůstane na jeho běžném účtu. Běžný účet. Tohle je pro mě závazek, ne? Protože kdykoli může ten běžný účet vybrat a dostane zpět 400 kousků zlata. 400 kousků zlata na běžný účet občana A. Běžný vklad občana A. Existuje řada způsobů, jak to můžete napsat, ale tohle je pro mne závazek. Tohle jsou má aktiva. Stačí. Někdo jiný, kdo důvěřuje občanu A, nazvěme ho osoba B řekne, jestliže je to dobré pro A, je to dobré pro B. Vložím své peníze také do této banky a chci stejný typ transakce jako A. Ačkoli možná nemají tolik peněz. Řekněme, že mají, nevím, mají 200 kousků zlata. Nakreslím to nejprve na levou stranu. 200 kousků zlata od osoby B. To vypadá jako zhruba 200. A chtějí polovinu z toho v hotovosti a polovinu jako běžný vklad na účet. Udělám to takhle. Polovina bude 100 kousků zlata na účet B. A potom mu také dáme nějakou hotovost, což jsou vlastně směnky banky v našem současném světě. A řekněme, že to chce všechno v desítkách. Dáme mu ekvivalent 100 kousků zlata, nesplacené směnky a dám mu a řekněme, že to má rád v jednotkách. Nevím. Má rád tíhu peněz nebo musí, nevím, co dělá s dolarovými bankovkami. Ale 100 krát bankovka v hodnotě 1 kousku zlata. Dám mu jich 100. Stačí. Nyní trochu prozkoumáme, jaké transakce mohou nastat u A a B. Řekněme, že A potřebuje od B koupit jablko. Nakreslím to tady nahoře. Nechci plýtvat místem. Vlastně to nakreslím sem dolů. Mám osobu A a mám osobu B. B má jablko. Tohle je můj obrázek jablka. A osoba A to chce a zeptá se osoby B, kolik stojí jablko? A osoba B řekne, jablko stojí dva kousky zlata. Osoba A řekne, to je trochu dost, mám hlad, dám vám za něj 2 kousky zlata, ale víte, co vám řeknu, existuje ta nová věc, jmenuje se banka a já nemám kousky zlata a myslím, že víte, o čem to celé je. Místo toho vám dám tyhle kousky papíru, kde banka říká, že mohu kdykoli přijít a směnit je za kousky zlata. Osoba B řekne, to je fér, velmi dobře znám tenhle koncept. Osoba A dá osobě B... osoba A má... třeba něco z toho nejsou dvacky, třeba něco z toho jsou 2 dolarové bankovky. Řekněme, že to byly 1 dolarové bankovky. Směnka na jeden kousek zlata... ve skutečnosti to uděláme... protože má 5 dvacek, dá mu směnku na 20 kousků zlata. Měl bych to nakreslit zeleně, protože tou barvou jsem původně nakreslil ty směnky na 20 kousků zlata... jendu z nich. Dá jednu z nich osobě B. B dá osobě A jablko a také mu dá 18 1 dolarových bankovek, které dostal. 1 dolarová bankovka. Tohle jsou ty směnky, které dostala osoba B. Dá 18 1 dolarových bankovek, takže krát 18. Ve skutečnosti 2 1dolarové bankovyk si vyměnily ruce a bylo směněno jablko. A je tady hezkých pár věcí. Zaprvé, žádné zlato nezměnilo majitele. Zlato je těžké a nechcete s sebou tahat kupu zlata. Jste schopni udělat velmi přesnou výměnu v této situaci. Můžete si představit svět, kde má zlato 20 násobnou hodnotu než vaše nejmenší jednotka směny, kterou chcete. Bylo by velmi nepraktické muset rozbíjet malé zlaté mince. V tomhle případě naše nejmenší jednotka směny je 1 dolarová zlatá bankovka nebo jak ji chcete nazvat. Ale dokážete si představit, že to můžete rozlámat, tahle banka může vydat směnky, které jsou čtvrtina kousku zlata nebo osmina kousku zlata. A to je daleko jednodušší než skutečně rozřezávat kousky zlata a potom je muset dávat zpátky dohromady. A samozřejmě tyhle směnky potom mohou měnit majitele podle potřeb hosopodářství, podle toho, jak funguje a banka se nemusí o nic starat a zlato se nemusí stěhovat. Každý je šťastný. Řekněme, že osoba B si ve skutečnosti chce koupit něco velkého od osoby A. Osoba B si chce koupit... osoba A je bohatší, takže řekněme, že osoba A si kupuje něco od B. B je stavitel domů. Nakreslím to modře. B je stavitel domů. A osoba A chce, aby mu postavil dům. Řekne, zaplatím vám 200 kousků zlata, když mi postavíte dům. To je velká spousta peněz. Nechci s tím chodit. Co kdybych vám vypsal šek? A osoba B řekne, co to je šek? Šek je, řekne osoba A, že vám vypíšu směnku a ta vlastně instruuje banku převést tu částku kousků zlata mým jménem na vaše jméno. A osoba B řekne, to zní dost rozumně. Takže osoba B dá osobě A dům, týdny pracuje na stavbě domu. A osoba A vypíše osobě B šek. A nyní se dostáváme do úvodu k šekům a šek bude vypadat nějak takhle. Osoba A to vyplní, bude tam jméno A a říká to 200 kousků zlata prosím a potom to A podepíše a A tam dá pravděpodobně datum. 10, nevím, 2008 a potom to dá B a B to může vzít zpět do této banky. A banka udělá převod. Všechno, co banka musí udělat, je vzít 200 kousků zlata odtud a dát je sem. Tohle je skutečně všechno, co banka musí udělat. Nyní 400 kousků zlata na jméno A, vezme jen 200 z těchto a dá je na jméno B. Tohle je B nový podíl, který bude 100 plus 200, to je 300 kousků zlata. A podíl A se scvrknul a je to jen tahle část tady. Ale všimněte si, že banka nemusela dělat nic kromě trochu papírování. 200 kousků zlata. A to bylo užitečné, protože jste si nemuseli směňovat hotovost. Mluvili jsme o tom, že je nebezpečné držet zlato doma, protože ho samozřejmě může někdo ukrást. Také je to nepraktické, protože hodně váží, je těžké ho rozbít a nosit ho s sebou, pokud ho potřebujete hodně. Ale hotovost je stejná věc, tyhle bankovní směnky jsou také nebezpečné, protože je někdo může ukrást a nikdo nemá přehled, kdo má směnky které banky, takže stále jsou něco, co se dá ukrást. Ale šek byl pěkný. Protože zaprvé můžete vypsat velmi vysokou částku a také, jen pokud děláme ověřovací právo, osoba A může vypsat šek. Nění to tak, že kdokoli může v ideálním světě, ukrást šekovou knížku A a podepsat to za něj. Protože, doufejme, má tahle banka záznam podpisu A a dokáže rozeznat, když A vypíše špatný šek. Nebo to třeba dokonce zkontrolují s A, pokud je něco trochu podezřelého. Každopádně tohle je úvod k bankovkám a šekům. V příštím videu budu mluvit o tom, jak můžeme použít všechny tyhle teorie pro skutečné půjčování peněz bez toho, aníž bychom rozdělovali zlato. Uvidíme se v příštím videu.
video