Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (7/47) · 8:29

Bankovnictví 7: poskytování úvěrů bez rozdávání zlata Jak mohou banky poskytovat úvěry, aniž by kdy rozdali zlato.

Navazuje na Investiční nástroje.
Vítejte zpět. A předem bych se chtěl omluvit, protože jsem vlastně právě teď v hotelu, protože moje žena je na lékařské konferenci a já používám svůj laptop s nějakou ad hoc konfigurací. Nemusí to znít tak dobře jako normálně. Ale zkusme pokračovat v učení. Začneme tím, čím začínám každé video. Ale možná to tentokrát udělám trochu jinak. Chci otevřít banku. Použiji 300 kousků zlata, 100 k tomu, abych vpodstatě banku postavil. Tohle je můj trezor. Skutečná fyzická konstrukce stála 100 zlatých kousků. A pro začátek budu tuhle banku financovat 200 kousky zlata. Ano, chcete ukázat lidem, jak vypadá zlato v trezoru, aby získali představu. Moje počáteční vlastní jmění je 300 kousků zlata. Tohle je moje vlastní jmění nebo cokoli moji investoři zpočátku investovali do mé banky. A stějně jako u všech ostatních příkladů začnu s vklady. Obyvatelé mi důvěřují. Obyvatel A přijde a dá mi... Udělám obyvatele A zelenou. Přijde a dá mi svých 100 kousků zlata. Tohle je všechno zlato. A tohle je moje aktivum v mém trezoru. A potom tohle je pro mne vyrovnávací závazek.... ačkoli tohle by bylo pro mne aktivum... je to běžný účet. Účet pro osobu A. A může proti němu vypisovat šeky. A víme, jak to může být použito jako skutečné oběživo nebo k zaplacení plateb. A potom přijde osoba B. Je trochu bohatší, dá 200 kousků zlata. A chce polovinu z toho na běžný účet. A druhou polovinu chce vpodstatě v hotovosti nebo v bankovkách, jak jsme se učili. Tohle je účet B. Účet obyvatele B. A potom polovinu z toho chce ve formě bankovek. Tenhle závazek budou nesplacené bankovky za 100 kousků zlata. Tohle tady je 100. Tohle je 100. A vytisknu nějaké bankovky. Třeba chce 5 dvacek. Dám mu 5 krát... každá z bankovek může vypadat nějak takhle hodnota 20 kousků zlata, obrázek pěkného zakladatele banky, dole podepíšu Salovu banku. Dám mu to a potom to on může použít k obchodování s lidmi, kteří třeba neradi zanechávají papírovou stopu. Nebo k nákupu novin nebo k čemukoli, co potřebuje. Ale může je použít a komukoli je dát, pokud mají jednu z těchto bankovek v hodnotě 20 kousků zlata, mohou přijít zpět do Salovy banky a vlastně si nechat vyplatit 20 kousků zlata. Je to něco jako běžný účet, ale nevíte, kdo k tomu vlastně má práva v jakýkoli okamžik. Každopádně dělali jsme to v pár minulých videích a ukázali jsme si, jak můžete měnit ruce a jak, když někdo vypíše šek, řekněme mezi A a B... jen měníte to, co se stalo v účetních knihách a zlato nikdy nemusí opustit banku. Ale zamyslíme se nad tím, co se děje teď, kdy vlastně někomu začneme půjčovat peníze. Starý příklad... má-li někdo projekt, který vyžaduje, řekněme, 300 kousků zlata, ve skutečnosti bychom mu dali 300 kousků zlata. Vybrali bychom to z trezorů. Použili by těchto 300 kousků zlata k najmutí lidí nebo k nákupu materiálu, který potřebují, aby udělali svůj projekt a potom by to tito lidé mohli znovu vložit do banky a ten proces by pokračoval. Nyní uděláme to, že se pokusíme zamyslet se nad tím, jak to můžeme udělat, aniž by banka musela vydat zlato. Zaprvé je to jen otázka bezpečnosti a potom zlato není jednoduchá věc, se kterou se obchoduje. Když chce někdo prodat něco v hodnotě poloviny kousku zlata, rozříznou ho? Když chce někdo prodat něco v hodnotě 1 000 kousků zlata, existuje tu bezpečnostní riziko a hodně to váží. Co můžeme udělat? Řekněme, že podnikatel, měli jsme A, B. Takže řekněme podnikatel C má nápad. Znovu je to zavlažovací příkop. A potřebuje 300 kousků zlata. Co uděláme je, že mu půjčíme 300 kousků zlata. Mám aktivum úvěr 300 kousků zlata podnikateli C. A místo abych to ve skutečnosti vyčlenil ze svých aktiv a potom čekal, až to třeba jeho dělníci znovu uloží, mohu jen vytvořit běžný účet pro prodnikatele C. Ve skutečnosti to může být částečně běžný účet, částečně hotovost. Co můžu udělat, je třeba 100 z toho bude na běžný účet. 100. Je to účet pro C, je to běžný účet. A dalších 200 můžu dát víc neproplacených bankovek. Tohle je 200 neproplacených bankovek. Třeba udělám 20, možná to chce v desítkách... 20krát. A dám mu svazek těhle věci, které jsme vytiskl ze Salovy banky. A třeba to může použít při vyplácení svých dělníků. A když dělníci později, nechtějí mít jen tyhle kousky papírů, mohou přijít zpět do Salovy banky a dostat výměnou za to zlato. A potom řekněme, že přijde další podnikatel a chce postavit továrnu. Potřebuje 100 kousků zlata. Můžu udělat... potřebuje 100 kousků zlata. Mám úvěr 100. To je moje aktivum. Úvěr podnikateli D. A potom pro něj můžu vytvořit běžný účet. Tohle je účet pro D. A vím, co si myslíte. Vypadá to, že vydělávám peníze z ničeho. Jen zvyšuji obě strany, levou a pravou stranu rozvahy při každém novém úvěru. A když nad tím přemýšlíte, tohle není tak odlišné od toho, když jsme vydávali zlato. Na zlato jsme museli čekat, než se vrátí do banky. Tohle je vlastně způsob, jak držet zlato zde a jen používáme běžné účty a tyto bankovky jako způsob obchodování místo zlata samotného. Například, řekněme, že tento podnikatel D chce postavit továrnu. Osoba A je osoba, která ve skutečnosti staví továrnu. Máme osobu D a osobu A. Osoba D může osobě A vypsat šek. Může vypsat 100, víte, jak vypadá šek. Podepíše to. Osoba D řekne, že je to na továrnu. Vypíše tady 100 a vypíše to slovy. Jakkoli šek vypadá, je to jen něco, co ukazuje, že to musí být autorizované. Takže když to A vezme zpět do banky, banka věří, že to opravdu vypsal D ve své šekové knížce oproti tomu, že to A nějak zfalšoval. A na oplátku A postaví D továrnu. A potom A vezme tenhle šek, který dostal od D, zpátky do banky. Banka řekne, OK, D vybere všechny své peníze ze svého účtu a musíme to převést A. Tohle můžu posunout dolů nebo to mohu jen změnit na barvu A. Myslím, že to chápete. Všech těchto 100 kousků zlata jsou A. A ještě jednou nemuseli jsme nic měnit. Nebo jsme se nemuseli zabývat žádným zlatem. Přirozená otázka je, jak daleko může tenhle proces pokračovat? Může banka jen pokračovat poskytováním úvěrů a běžných účtů do nekonečna a vlastně inkasovat rozdíl v úroku, mezi úrokem, který dostane z úvěru a úrokem, který dá na běžný účet? Ne. Protože pak banka na sebe bere libovolné množství rizika a existují pravidla, ačkoli si myslím, že banka by to udělala do určité míry sama od sebe, ale existují pravidla, která se nazývají povinné miminální rezervy. Ty nám říkají, kolik může banka půjčit vzhledem ke svým skutečným rezervám. V tomto případě jsou to rezervy zlata. Vlastně ještě lepší definice... kolik běžných účtů a bankovek může vydat vzhledem ke svým rezervám. A v příštím videu... smysl tohoto videa bylo vám ukázat, jak může dojít k tomuto procesu úvěru, aniž by zlato opustilo banku. V příštím videu, budeme mluvit a o povinných minimálních rezervách a proč jsou povinné minimální rezervy to, co jsou a co se stane v extrémních situacích. Uvidíme se v příštím videu.
video