Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (8/47) · 10:49

Bankovnictví 8: sazba minimálních rezerv Jak povinné minimální rezervy omezují kolik může banka půjčovat.

Navazuje na Investiční nástroje.
V minulém videu jsem dal příklad banky, kterou používám. A v tomto příkladu na rozdíl od rozdávání zlata na úvěry a k použití na projekty, kdy je zlato znovu uloženo a pak znovu půjčeno... V tomhle příkladu jsmě dělali to, že banka pokaždé když poskytla úvěr, jen poskytla úvěr, který vytvořil aktivum a to mělo odpovídající závazek. Kde závazek byl buď běžný účet, který mohl podnikatel používat nebo bankovky, což je v podstatě hotovost, kterou může podnikatel použít k zaplacení dělníků nebo k nákupu pozemku nebo na cokoli jiného, co potřebuje. Zřejmá otázka byla, kolikrát to banka může udělat? Kdy to skončí? Může banka jen zvyšovat levou a pravou stranu rozvahy? A k odpovědi na tuto otázku si představíme myšlenku sazby minimálních rezerv. Jen udělám malou rekapitulaci, abych si byl jistý, že jasně rozumíme této rozvaze. Trochu víc ty věci označím, protože někdy předpokládám příliš mnoho. Pamatujte si, tohle jsou aktiva. Aktiva jsou všechno tohle. Udělám zde tlustou čáru. Všechno tohle jsou aktiva této banky včetně téhle budovy, dole je trezor. A potom závazky. Udělám to červeně. Líbí se mi tahle červená barva. Ale tohle jsou závazky červenou barvou, které teď vybarvuji. A vlastní jmění, kdokoli banku vlastní, ať jsou to akcionáři nebo třeba je to vlastněno jednotlivcem. Třeba to vlastním já... je to, co zbývá. Udělám to pěknou neutrální barvou. Tohle je vlastní jmění. Otázka je, kolikrát může banka... udělám tohle, všechno tohle jsou závazky... Otázka je kolikrát může banka pokračovat v poskytování dalších úvěrů a zvyšování svých aktiv a závazků? Pamatujte si, pokaždé, když poskytne úvěr jako tady, poskytla úvěr v hodnotě 100 kousků zlata osobě D a místo, aby dala D 100 kousků zlata odtud, jen vytvořila pro D běžný účet, který později D zaplatilo A a to je, proč je to tady označené A. Označím znovu jinou věc, protože zlato má jinou barvu, tak abyste zlato viděli. Tahle část aktiv je zlato. Označím velmi zřetelně, že tohle všechno tady je zlato. Třeba to trochu vybarvím. Tohle všechno je zlato, 500 kousků zlata. Představíme si koncept sazby minimálních rezerv. Trochu se zamyslíme nad tím, co je vlastně rezerva. Rezerva je něco, co držíte stranou, protože to jednoho dne budete potřebovat. A v této situaci všechny tyhle závazky, ať jsou to tyhle neproplacené bankovky v tomto příkladě nebo tyhle běžné účty, tyhle vklady na požádání... tohle jsou všechno závazky, kdy se někdo může kdykoli vrátit do banky a říct, hele chci teď z jakéhokoli důvodu své zlato. Třeba odjíždím z města. Třeba té bance již nevěřím. Z jakéhokoli důvodu... třeba si chci nechat udělat nějaké šperky. Z jakéhokoli důvodu chce osoba své zlato zpět. Tohle jsou vklady na požádání. Tyhle běžné účty jsou vklady na požádání a tyhle směnky jsou věci, které lze kdykoli směnit za zlato. A trochu jsme o tom mluvili předtím, když jsme začali celou diskusi o bankovnictví. Ale musíte nechat stranou trochu zlata pro případ, že by někdo chtěl své zlato zpět. Tuhle část zlata musíte nechat stranou jako rezervu v poměru k celkovému množství požadavků na zlato, které máte, to je sazba minimálních rezerv. A v této situaci, v tomto světě, který jsme vytvořili, hodnota zásoby rezerv je zlato. Později se dostaneme z tohoto zlatého systému a potom se hodnota zásoby rezerv vlastně změní na hotovost. Ale nyní a myslím, že je vlastně jednodušší chápat pojem zlata, zůstaneme u zlata. Sazba minimálních rezerv této banky je částka aktiv, která je zlato, nikde tuhle formální definici neuvidíte, protože většina lidí nyní opustila zlatý standard. Ale je to částka aktiv, která je zlato, vydělená celkovým, nechci říct celkovými závazky, protože banka může poskytovat úvěry, které nejsou úvěry splatné na požádání. Všechno na straně závazků jsou teď úvěry splatné na požádání, což znamená, že kdokoli má ten závazek, se může kdykoli vrátit a směnit ho za zlato. Ale banka si může vzít jen řádný úvěr, a řádný úvěr nemusí být na požádání. Řádný úvěr může být úvěr, který banka nemusí splatit 10 let, proto není důvod, aby banka musela dávat stranou nějaké zlato, které vyplatí zpět. Naše definice nebudou celkové závazky, ale celkové závazky na požádání. Co budou celkové závazky na požádání? Budou to v tomto případě veškeré bankovky a bankovky jsou také něco...později opustíme svět, kde každá banka vydává bankovky, ale jen jsem vám chtěl představit historický kontext, jak bankovky vznikly. Veškeré bankovky a účty na požádání, na požádání nebo běžné účty. Podívejme se na to, co to je pro banku, kterou zde máme. Celková aktiva zlata jsou 500 a co jsou naše celkové účty na požádání? 100 plus 100 plus 100 100, 200, 300, 400...600 a myslím, že tady je dalších 100...700. Právě jsem zjistil, že celkové závazky na požádání jsou 700 a aktiva zlata v této bance jsou 500. Nyní sazba minimálních rezerv této banky je docela vysoká...5/7. Nevím, kolik je 5/7. Počítám to z hlavy, je to asi 62%. 7 se vejde do 50.... ne, ne 7 se vejde do 50 7 krát. je to asi 71%. Správně. 7 krát 7 je 49... 71%. To je sazba minimálních rezerv. A to co drží banky od vydávání dalších aktiv a dluhů, aby rozšířili svou rozvahu je požadavek na povinné minimální rezervy. Nyní je v USA... ačkoli nejsme ve zlatém standardu, ale v tomto světě si to dokážete představit. Naši bankovní regulátoři mohou říct, že vaše sazba minimálních rezerv pro účty na požádání, tedy částka zlata, kterou si musíte dát stranou pro běžné účty... nazveme to povinné minimální rezervy. Změním barvy, abych zmírnil monotónnost. Povinná minimální rezerva. Mohou říct, že povinná minimální rezerva se rovná, řekněme, že jsou opatrní, chtějí to udělat 20%. V USA to je teď 10%, ačkoli rezervní komodita už není zlato. Řekněme, že vaše minimální povinné rezervy jsou 20%. Což znamená, že v jakémkoli momentu více než 20% těchto lidí nepožaduje své peníze zpět, banka bude mít likviditu. Banka bude schopna splnit své sliby. Protože všichni tito lidé si myslí, že v daném okamžiku mohou jít do banky a dostanou své zlato. Proto, aby tento systém fungoval, musí zde být důvěra a aby byla důvěra, banka musí být spolehlivá, pokaždé když někdo žádá své peníze. Banka musí zůstat likvidní. V podstatě tahle sazba minimálních rezerv je co regulátoři myslí, že bude banka potřebovat, aby se udržela, aby byla likvidní. Naše banka, tak jak je teď, má minimální rezervy 71%. Dokud ne více než 71% těchto lidí některé z těchto úvěrů, mohou být vyloučeny na rok nebo dva. Pokud v tomto roce nebo dvou mohou být tyto úvěry vyloučeny, pokud ne více než 71% těchto lidí nebude žádat své zlato, měli bychom být OK. Pokud najednou z nějakého divného důvodu, nevím, 80% těchto lidí, kteří mají vklady na požádání nebo bankovky přijde a bude chtít směnit své peníze za zlato, téhle bance dojde zlato a je to run na banku. A existuje pár dalších důvodů, proč je to skutečně špatné. Jeden je, že najednou tyhle účty na požádání se nezdají být tak skvělé, protože skutečně nedostáváte své zlato na požádání, protože více lidí požaduje své zlato, než kolik je zlata. A další problém je, že najednou každý ztrácí důvěru v systém a každý si bude myslet, tyhle banky, co mají pěkně vypadající budovy možná nejsou tak bezpečné, jak jsem si myslel. Všichni začnou vybírat své peníze. A to se nazývá run na banku. V tomhle příkladě přepodkládám, že tenhle úvěr má skutečně hodnotu 300 kousků zlata a že opravdu bude splacen a tenhle úvěr má skutečnou hodnotu 100 kousků zlata a opravdu bude splacen. Tato banka je solventní. Má více aktiv než závazků. Pokud má dostatek času, bude schopna splatit všechny své závazky. Ale když všichni tito lidé najednou přijdou a nebudou chtít jen 500 kousků zlata, pokud budou chtít 600 kousků zlata, teď dluží ve skutečnosti 700.. pokud chtějí 600 kousků zlata každý začne najednou ztrácet důvěru v systém. Tito lidé pravděpodobně, pokud to nebudou schopni získat, pravděpodobně budou chtít všechny své peníze zpět, takže se všechny tyhle závazky stanou splatné. A potom se třeba banka bude muset snažit prodat svá aktiva, tyto úvěry někomu jinému nebo třeba od někoho vybrat. Ale jak si dokážete představit, je to celé velký zmatek a celý systém, který je závislý na důvěře se začne rozpadat. Každopádně výchozí otázka je, do jaké míry můžete rozšiřovat stranu aktiv a závazků v rozvaze jen vytvářením těchto úvěrů a vkladových účtů? A tato míra je řízena sazbou minimálních rezerv bez ohledu na to, co nastaví regulátoři. Uvidíme se v příštím videu.
video