Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (9/47) · 8:52

Bankovnictví 9: Více o sazbách minimálních rezerv (špatný zvuk) Jak sazby minimálních rezerv omezují, kolik mohu půjčovat.

Navazuje na Investiční nástroje.
Trochu více budeme mluvit o sazbě povinných minimálních rezerv. A potom, když budu mít čas, chtěl bych vám představit další téměř související a často nejasné téma a to je finanční pákový efekt. Začneme sazbou povinných minimálních rezerv. A řekněme, že ať žiji v jakékoli jurisdikci nebo světě, povinná minimální rezerva je 10%. To znamená, že za každý dolar závazků běžných účtů nebo závazků směnek, které mám neproplacené, musím držet alespoň 10% z toho v čemkoli, co je rezervní měna. V našem světě, se kterým jsme se dosud zabývali, to bylo zlato. V současném světě to není zlato. Ve skutečnosti jsou to dolarové bankovky. Každopádně zůstaneme ve světě zlata a později opustíme zlatý standard a uvidíme, jak to funguje. Ale udělejme ten příklad znovu od začátku a uvidíme, jak velkou budu mít rozvahu a uvidíme, jak přesně mě to zastaví než se příliš zvětším. Mám svou banku jako jsme měl vždycky. Řekněme, že moje budova má hodnotu 100 kousků zlata a potom ji kapitalizuji dalšími 200 kousky zlata. Tohle je budova. A tohle je moje vlastní jmění, se kterým začínám. Začnu s vlastním jměním 300, 300 kousků zlata vlastního jmění. Měl bych vždycky udělat vlastní jmění jinou barvou, protože někdy se to plete se závazky, protože obojí je na pravé straně. Tohle je moje vlastní jmění. A potom mohu vzít nějaké vklady. Nechci to schéma dělat příliš velké. Řekněme, že vezmu dalších 100 kousků zlata ve vkladech, 100 kousků zlata skutečných vkladů. A potom mám běžné účty pro lidi, kteří je vložili. Udělám to fialovou. Tohle jsou běžné účty nebo vkladové účty lidí. Tohle jsou moje závazky. Moje otázka je, pokud tohle všechno jsou vklady, které mám nebo tohle jsou všechny rezervy, které mám, kolik mohu půjčit? Nebo jak hodně mohu rozšířit svou rozvahu? Sazba povinných minimálních rezerv říká, že moje rezervy děleno mými celkovými běžnými účty, které mám na straně závazků a směnky, které jsem vydal, že moje rezervy nemohou být více než... nebo musí být nejméně 10% z toho. Právě teď mám jen 100. Stisknul jsem špatné tlačítko. Právě teď mám jen 100 kousků zlata na běžných účtech na požádání. A nebudu si teď moc dělat starosti s neproplacenými směnkami. Jsou to skutečně stejné věci alespoň z pohledu rozvahy. A mám 300 kousků zlata. Ve skutečnosti mám více rezerv, než mám na účtech na požádání, protože jsem to vlastně předkapitalizoval s částí mého počátečního vlastního jmění. Kolik mohu půjčovat? Povinné minimální rezervy říkají, že že mohu rozšířit účty na požádání jen pokud, je tohle nejméně 10% z nich. Těchto 300 kousků zlata je nejméně 10% z toho, ne? Tohle jsou moje skutečné rezervy. Zamysleme se nad tím takto. 10% se musí rovnat mým rezervám. Mám 300 kousků zlata rezerv, 100 ze skutečných vkladů, 200, které jsem investoval předem, abych svou banku rozjel, to bylo moje vlastní zlato... děleno celkovou částkou... řeknu vklady na požádání, nebudu se zabývat tím, že jsou to vklady na požádání plus bankovky, ale teď to necháme jednoduché, myslím, že máte představu... Vklady. Můžeme to trochu vypočítat. Násobíme... dostaneme, že 10% z vkladů na požádání se musí rovnat 300 nebo vydělíme obě strany 0,1 a potom řeknete, mohu mít až 3 000 kousků zlata vkladů na požádání. Jak hodně mohu rozšířit svou rozvahu? Mohu dál poskytovat úvěry dokud nemám 3 000 kousků zlata na vkladech na požádání. Začnu poskytovat úvěry. Někdo má projekt, kde potřebuje 900 kousků zlata, aby postavili nějaký druh továrny. Řeknu, jasně, tady to je. 900 kousků zlata... Nakreslím to trochu nižší, než by to mělo být, pak to bude proporcionální. Úvěr 900. Nedávám té osobě zlato. Jen jim dávám běžný účet. Je to běžný účet s 900. Samozřejmě, že to použijí třeba k vypsání šeků svým dělníkům nebo dodavatelům, komukoli koho potřebují ke stavbě továrny. A tak se podívejme, kolik toho tady mám neproplaceného ve smyslu vkladů na požádání. Mám 900 plus 100. Mám 1 000. Zbývají mi 2 000. Řekněme, že někdo má opravdu velký projekt. Chtějí postavit most přes místní řeku nebo něco takového a budou vybírat mýtné a myslím, že to je docela dobrý nápad, protože velmi pravděpodobně budou lidé ten most používat. Dám té osobě úvěr. Dám té osobě úvěr 2 000 kousků zlata. Úvěr 2 000. A místo, abych jim dal skutečné zlato, jen pro ně vytvořím běžný účet. Vlastně bych mohl vydat bankovky, stejná myšlenka. Běžný účet 2 000. A potom jsem hotov, ne? Protože co jsou mé celkové vklady na požádání? 2 000 plus 900 plus 100. Mám 300 v celkových vkladech na požádání. A v podstatě všechny mé závazky jsou v tomto bodě vklady na požádání. Mohl jsem si peníze vypůjčit jiným způsobem, ale tím se teď nebudu zabývat. Sazba mých minimálnch rezerv je 300 k mým vkladům na požádání, což je ta část tady, což jsou vlastně nyní všechny mé závazky, je to 10%. A co to umožňuje... tyto povinné rezervy mi zaprvé bránily v poskytování úvěrů. V vpodstatě jsem poskytl maximum, co jsem mohl s touhle sazbou povinných minimálních rezerv. A co to říká je, že to umožňuje 10%... vlastně to zajišťuje, že jsem dostatečně likvidní, zajišťuje to, že tito lidé, o kterých jsem mluvil, mohou kdykoli přijít a požádat o své peníze. A pokud lidé opravdu chtějí své peníze ve zlatě. Pamatujte si, že mohou obchodovat s těmito penězi. Mohou vypisovat šeky nebo kdyby tohle byly bankovky mohli by směňovat tyhle bankovky. Ale pokud někdo, kdo má přístup k tomuto běžnému účtu v určitém okamžiku skutečně chce své zlato, musím mít stranou nejméně 10%, předpokládát, že ne více jak 10% to bude potřebovat najednou. To je to, co jsou tyhle povinné minimální rezervy. Udržuje mě to likvidní. Likvidní znamená, že když někdo vlastně žádá své zlato, mám zlato, které jim mohu dát. Nyní samostatná otázka je, jsem solventní? Solventní znamená, že jsou mé peníze spolehlivé. A solvetní je jen otázka, zda jsou vaše aktiva větší než vaše závazky. Nyní v tomto světě kolik jsou moje aktiva? Mám 3 000 plus moje počáteční vlastní jmění. To bylo 100. Moje aktiva jsou 3 300. Jsem také solventní. Dokud jsou má aktiva, což je celá tahle levá strana rozvahy, dokud jsou má aktiva větší než mé závazky, jsem solventní, což znamená, že i když ve světě... ve světě, kde z nějakého důvodu, chtěli lidé znovu zlato, přišli by za mnou a chtěli by 400 kousků zlata, nebyl bych v takové situaci likvidní, protože nemám 400 kousků zlata, které bych jim ihned dal. Měl bych problém s likviditou. Třeba bych si musel půjčit zlato od někoho jiného. Ale byl bych solventní, předpokládám-li, že tyto dva úvěry jsou stále spolehlivé. A když by někdo dal dostatek času, buď by tyto úvěry byly splaceny, nebo bych třeba mohl prodat tato aktiva, což tyto úvěry jsou, někomu jinému a dostal bych za ně 900 kousků zlata. V takovém případě bych mohl zaplatit lidem zlatem, které potřebjí. Každopádně jen jsem vám chtěl ukázat rozdíl mezi likviditou a solventností. A vlastně jsem si uvědomil, že jsem skoro využil všechen můj čas. V příštím videu vám ukáži finanční pákový efekt. A finanční pákový efekt a požadavky na něj více souvisí se solventností než s likviditou. A jen abych vám dal malou ukázku, vlastně to říká, jak velký mantinel potřebujete mít než se stanete insolventní... než jsou vaše závazky větší než vaše aktiva? Jak velkou můžete mít ztrátu, než zkrachujete? Každopádně se uvidíme v příštím videu. Tohle skončilo jako minimální rezervy. Příští bude o finančním pákovém efektu.
video