Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (11/47) · 11:28

Bankovnictví 11: Rezervní banka Úvod k myšlence rezervní banky.

Navazuje na Investiční nástroje.
... Všechno, o čem jsme doposud mluvili, se týkalo světa pouze s jednou bankou a všichni víme, že v tomto světě existuje více než jedna banka. Podíváme se, co se stane v tomto příkladě. Nakreslil jsem rozvahu pro tři hypotetické banky ve světě, kde zlato je rezervní měna a podíváme se, co se v tomto světě stane. Ukáži vám všechny... tohle je první a tohle je poslední. Nevejdou se všechny na obrazovku, ale jen abyste chápali a trochu opakování toho, o čem jsme mluvili v minulých videích. V těchto rozvahách samozřejmě levá strana jsou aktiva, pravá strana až jsem je závazek. Odsud sem jsou to závazky. A co zbývá, je vlastní jmění. V každé rozvaze, aby to bylo shodné, je vlastní jmění modrou barvou. Zapíšu to. ... A aby se to shodovalo, udělal jsem touhle oranžovou budovu, hnědá pro budovu. A tahle žlutá nebo zlatá barva to jsou vlastně zlaté rezervy banky. A každý z těchto řádků odděluje další různá aktiva banky. V tomto případě jsou to jen úvěry třeba různým podnikatelům. A potom tyhle zelené čáry oddělují různé vklady na požádání nebo běžné účty, které jsou vedené u banky a potom zelená... tohle vyplněné zeleně, například v této prostřední bance ukazuje neproplacené směnky. Pamatujte si, že existují dva způsoby, jak vlastně můžete dát někomu dlužní úpis z této banky. Jeden je říct, máte běžný účet a můžete proti němu vypisovat šeky. Jiný způsob je vydat bankovku a někdo může později přijít s touto bankovkou a vy byste mu měli dát odpovídající množství zlata. V této prostřední bance tahle zelená část ukazuje neproplacené bankovky. Tahle růžová část v této bance to jsou neproplacené bankovky. A potom tady dole, tahle světle béžová jsou neproplacené bankovky této banky. Stačí. Vytvořili jsme svět se třemi bankami. Nyní jaký je zde problém nebo jsou zde nějaké problémy? Je jich tu pár, které hned vidím. První je, všechny mohou mít různé sazby minimálních rezerv. V posledním videu jsme mluvil o světě s regulací, ale řekněme, že v tomto světě, kde každá banka je svým způsobem samostatný podnikatel, třeba to byl původně zlatník, všchny si vytvořily svoje vlastní pravidlo, že pokud mám tohle množství vkladů na požádání na základě toho, jak jednají moji zákazníci nebo na základě mých závazků nebo jakkoli to funguje, budu držet tohle množství zlata. Třeba sazba minimálních rezerv tohohle člověka, nevím jaká je sazba tady, ale třeba jeho sazba minimálních rezerv je 8%. Na každých 100 kousků zlata na vkladech na požádání a bankovek drží 8 kousků zlata jako rezervu. Tenhle člověk třeba 10%. To vypadá trochu lépe. Tenhle člověk třeba drží sazbu minimálních rezerv 12%. Není zde jednotná sazba minimálních rezerv. Napíšu to. ... A je zde pár věcí, které mohou vést... Tenhle člověk třeba byl první, kdo začal s bankou... nebo třeba tenhle člověk. Tenhle člověk měl sazbu minimálních rezerv 12% a lidé mu skutečně dlouho dobu důvěřovali. Pokaždé uložili peníze a pak, když se později vrátili, byly schopni je nalézt. Skutečně velmi dobře půjčoval peníze. Nikdy tahle banka nevyvolala paniku. Nikdo nikdy neměl strach tam mít své vklady. Ale čím víc se bankovní podnikání stávalo výnosnější, objevovali se hazardnější lidé a tenhle člověk má jen sazbu minimálních rezerv 8%. A třeba jednoho dne 9% běžných účtů chce své peníze zpět a tenhle člověk není spolehlivý. Tenhle člověk tady, člověk se 12%, věděl, že se může stát těch 9%. Že někdy 9% vašich vkladů na požádání by mohlo chtít své zlato zpět. To je proč držel 12%. Ale tenhle člověk držel 8%, takže může dostat úrok navíc z více úvěrů. Jednoho dne nemůže vrátit zlato a to každého vystraší. Každý přijde a máte run na tuhle banku, ale on není jediná banka. Každý začně důvěřovat bankovnímu systému jako celek a tak dojde k runům na všechny tyto banky. A to je nešťastné ze dvou důvodů. Zaprvé, bylo bezpečné s těmito lidmi začít. Drželi dostatečnou sazbu minimálních rezerv, takže lidé mohli dostat své zlato. A další smutná věc je, když tento člověk potřeboval další 1%... posouvám se mimo obrazovku... když tenhle člověk potřeboval další 1% zlata, mohl si to půjčit od člověka nahoře a potom byse předešlo celé téhle bankovní krizi. Mohl si to půjčit buď od tohohle člověka nebo tohohle člověka, ne? Pokud se zlato tohohle člověka vyčerpá a více lidí bude stále chtít peníze, tenhle člověk jasně raději půjčí peníze tomuto člověku, dokud je on stále solventní, než mít systematický run na všechny banky. ... Run na banky ovlivní každého. V tomto světě, se kterým se zabýváme právě teď, jeden slabý článek řetězu může rozbít celý řetěz. Pokud máte jednu nezodpovědnou banku, vytvoří to run na všechny banky, i když některé kapitálově bohatší banky mohou půjčit ostatním. A potom konečně... a dělal jsem to zde a tohle je situace, kterou dnes neznáme, ale je to situace, která se stala mnohokrát v historii. Stalo se to v koloniích předtím, než jsme měli nezávislost. Měli jste řadu různých bank, kde každá vydávala vlastní bankovky jako formu měny. Tahle tady vydává růžové bankovky, tahle banka vydává zelené bankovky a tahle banka vydává tyhle světle béžové. Kromě zmatku budete mít vždycky rozdíly ve směnném kurzu, atd. Nevíte dopředu... tenhle člověk je nejrizikovější banka, možná jeho bankovky by měly mít trochu nižší hodnotu než tohohle člověka. Ale nemáte... dojde skutečně jen k velkému zmatku v ekonomice pro někoho za pokladnou, kdo to sleduje. V tomto případě mám jen tři banky, ale představte si, když všech 13 kolonií měla každá svou vlastní banku, kde každá z nich vydávala své bankovky a vždycky jste mezi nimi museli přecházet. A potom jedna banka neplní závazky a její bankovky nemají žádnou hodnotu a to vám dělá starosti. Máte další problém. Nekonzistentní oběživo. Nekonzistentní papírové oběživo. ... A myslím, že víte, kam tím mířím. Jaké je řešení celého tohohle? Co když je způsob... a myslím, že dokážete tohle udělat bez extra institucí. Můžete jen regulovat sazbu minimálních rezerv. To je jednoduché. To je státní intervence. Řeknete, pokud chcete být banka v našem světě, musíte držet nejméně 10% sazbu minimálních rezerv. Ale musíme myslet na ty, kteří to regulují a stanovují tuhle sazbu minimálních rezerv. Ale stačí, že potřebujeme někoho, kdo to reguluje. Nepotřebujeme zvláštní instituci. Co můžeme udělat s tímto mechanismem, abychom zabránili runům na banky? Zejména pokud existují peníze, které si jedna banka půjčí od druhé. A pokud můžeme použít mechanismus, který tomuhle zabrání a umožní konzistentní oběživo, pak je vše v pořádku. Jediný způsob, jak můžete umožnit konzistentní oběživo je, pokud byste měli jen jednu banku vydávající oběživo. Nazveme tu banku rezervní banka. ... Tady je. Tyhle všechny tři banky dohromady... všechny banky v tomto světě se spojí a řeknou, založíme novou instituci, kde budeme všichni držet naše rezervy zlata. Co se stane je, že tenhle člověk, tenhle člověk, tenhle člověk, všichni drží rezervy zlata v této centrální bance. ... A potom tito lidé místo, aby měli rezervy zlata zde, co mají? Mají běžné účty u rezervní banky. Napíšu to. ... Smažu horní část rozvahy jen proto, že nechci, aby to bylo matoucí. Tohle je rozvaha, kterou má teď naše rezervní banka. Co udělá tohle? Určitě to vyřeší problém runu na banku, protože nyní v tomto světě... a samozřejmě to teď regulujeme a svým způsobem jsem to naznačil, že tenhle člověk bude regulátor. Tahle centrální banka bude regulátor, ale co teď můžete říct je, pokud se z nějakého důvodu, řekněme 11% těchto vkladů na požádání stane splatných, 11% těchto lidí chce najednou své peníze... tenhle člověk musí jít na svůj rezervní bankovní účet a půjčit si od jednoho z dalších hráčů. Zlato je centrálně na jednom místě. Nyní vydávání bankovek... jak to vyřešíme? Co když díky státnímu nařízení může odteď pouze jedna banka vydávat bankovky a je to centrální banka. Řekněme, že tenhle prostřední člověk místo, aby měl jen běžný účet, si to třeba vezme půlku jako běžný účet a půlku jako vklady zlata, dostane tyhle bankovky této rezervní banky. Nyní se tyto změní na bankovky rezervní banky a tyhle bankovky rezervní banky jsou jediné přípustné oběživo. Již jsme vyřešili dva problémy. Vyřešili jsme nekonzistenci oběživa. A nyní přemýšlejte, co se začne dít. Rezervy těcho bank již nejsou zlato. Rezervami v bankách, které lidé skutečně používají, se nyní stávají tyhle bankovky, bankovky téhle centrální rezervní banky. A v tomto světě zůstává tohle zlato někde ve velkém trezoru. Vím, že je to trochu nesouvislé... Sazba minimálních rezerv. Nyní máte úřad centrální banky, kde všichni nechávají trochu peněz v tomhle velkém trezoru a tahle centrální banka diktuje sazby minimálních rezerv. Předchází runům na banku, protože pokud se z jakéhokoli důvodu jednoho dne všichni zákazníci této banky vyděsí a chtějí své zlato zpět, tahle banka může jít na svůj běžný účet a půjčit si zlato od jiných bank a to se tam převede. Ale když o tom přemýšlíte ve světě, kde si lidé dostatečně zvykli na tuhle jednu centrální bankovku, potom lidé pravděpodobně ani nedostanou to zlato zpět. Pravděpodobně se začnou dívat na tohle jedno oběživo jako ekvivalent zlata. Když lidé skutečně chtějí své peníze zpět, nemusí se ani dávat zlato. Dají jim bankovky, ale existuje tahle jedna konzistentní bankovka z téhle centrální rezervní banky. Každopádně myslím, že jsem řekl slovo centrální a také rezerva příliš mnohokrát, ale uvidíme se v příštím videu. Doufejme, že nebude příliš komplikované a myslím, že vidíte, kam to směřuje. Pomalu to rozšíříme tak, abychom opustili zlatý standard a jak tohle souvisí s Federálním rezervním systémem nebo centrálními bankami jaké známe dnes. Uvidíme se brzy. ...
video