Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (12/47) · 11:18

Bankovnictví 12: Státní cenné papíry (státní dluh) Úvod ke státnímu dluhu a státním cenným papírům. Co znamená, když řekneme, že Federálvní rezervní směnky jsou vydané rezervní bankou ale jsou povinností státu.

Navazuje na Investiční nástroje.
... Uděláme si malý přehled toho, co jsme se naučili o rezervním bankovnictví a potom to rozšíříme o pojem elastický dodavatel peněz. Dodavatel peněz, který může růst nebo se zmenšovat, když lidé potřebují peníze... nebo doufejme roste nebo se zmenšuje, když lidé potřebují peníze. Vytvořím pár normálních komerčních bank. Třeba je nazvu národní banky. Mají národní právo. Uvidíme. Mám nějaké vlastní jmění a část tohoto vlastního jmění, většina toho je zlato, kterým jsem původně kapitalizoval banku. A potom něco z toho je budova. Snažím se to nakreslit co nejúhledněji, ale myslím, že chápete mojí situaci. Potom přijmu od někoho nějaké zlaté vklady... od farmářů po úrodě, kterou sklidili. A potom to vyrovnám, mám všchny vklady farmářů. Udělám to modrou barvou. Tohle je jeden vklad farmáře. Tohle je další, třeba jsou tam jen dva farmáři. A potom jsme se naučili ve frakčním rezervním bankovnictví, že mohu plně využít tuhle část kapitálu, kterou mám. Existuje určitý poměr mezi množstvím kapitálu, v tomhle případě rezervy zlata, které mám, a množstvím vkladů na požádání, které mohu mít. Řekněme, že moje povinná minimální rezerva v tomto světě je... jen proto, že nechci, aby byla tahle banka příliš vysoká, řekněme, že to je 50%. Víme, že ve skutečnosti jsou povinné minimální rezervy více jak 10%. Napíšu to. ... To znamená, že můj poměr zlata k účtům na požádání nemůže být méně než 50%. Ať je tahle částka jakákoli, mohu ji zdvojnásobit ve smyslu účtů na požádání a způsob jakým to udělám... tohle je dohromady 100, takže můžu mít až 100. Tady to je 50. Takže mohu mít až 200 v účtech na požádání. Ve skutečnosti můžu půjčit peníze a vytvořit účty na požádání. Tohle všechno je, doufejme, pro vás opakování. Můžu půjčit 150. Tohle jsou mé závazky a tohle jsou mé úvěry a moje... tohle je jeden úvěr, který jsem poskytl a vytvořil jsem někomu běžný účet. Tenhle úvěr je zajištěný majetkem a já pro ně vytvořím účet na požádání. Tohle je závazek. Tohle může být velký úvěr, atd. A potom nejsem jediná banka na světě. ... Moje další banka na světě. Jen vám chci ukázat, že existují rozmanité banky. Potom jsme řekli, že tu existuje pár problémů. Máme povinnou minimální rezervu 50%, což je velmi vysoké, ale co když existuje situace, kde z nějakého důvodu, vaše rezervy dočasně klesnou pod 50%? Jak získáte zlato navíc? Nechcete jít za lidmi a říct, mohu dostat trochu víc zlata? Potom se vylekají a vytáhnou ho z vašeho systému. Ale pokud jste trochu pod 50%, ale když je jiná banka trochu nad 50%, byl by vhodný způsob, kdyby jste si půjčili od té druhé banky... nebo ještě lepší, kdyby existoval centrální depozitář zlatých rezerv, potom byste si mohli půjčit přímo z centrálního depozitáře, kdyby nebyla jiná banka, od které byste si půjčili. Můžete se na to dívat jako na věřitele poslední instance a podíváme se více na jeho techniku zejména, když hovoříme o našem současném systému. S tím, že jsme vytvořili rezervní banku, kam jsme vložili tyto vklady. Uvidíme. Máme 200 vkladů v tomto světě. Podívejme se, zda to můžu jen zkopírovat. ... To je jedna z rezerv a potom tyhle jsou stejné, tohle je další rezerva. Nevypadá to uspořádaně. Všechny banky se spojily a vytvořily tohle. Je to soukromá banka, ale budeme se detailněji zabývat, jak funguje skutečný Federální rezervní systém. Tohle jsou skutečné rezervy zlata. Tohle jsou aktiva té banky. Vlastně bych měl nějaká posunout. ... OK A potom závazky této centrální banky, to jsou účty na požádání pro tyto celostátně zmocněné banky. Vezme všechno své zlato, dá ho sem a nyní má... pro zjednodušení má účet na požádání, ale budu předpokládat, že právě dostal rezervní směnky, aby ukázal, že měl přístup ke zlatu. Tohle je 100 neproplacených směnek. Tahle část odpovídá 100 kouskům zlata a tohle je dalších 100, neproplacené směnky jsou nahraditelné. Můžete je promíchat, protože nevíte, odkud pochází. To je to, co je odlišuje od běžného účtu. A tak vlastně tenhle člověk dá zlato sem a výměnou za to dostane tyhle směnky Federálního rezervního systému, což jsou zelené papírky. A nyní jsou vlastně tohle jeho rezervy. Jeho rezervy již nejsou zlato. Jeho rezervy jsou tolik, kolik má těchto směnek Federálního rezervního systému. A v minulém videu jsme se naučili, že jen Federální rezervní systém, ještě jsem ji nenazval Federální rezervní, ale myslím, že víte, kam tohle směřuje... jen ona může vydávat tyto směnky. A tyhle směnky jsou tyhle obdélníkové zelené papírky s obličejem prezidentů, atd. A řekněmě, že ve státním systému, ve kterém žijeme, určitým způsobem potvrzují... i když tohle je oficálně soukromá banka, tahle rezervní banka je nastavená tak, že i když všechny původní banky by byly původně kapitalizovány nějakým vlastním jměním, skutečně nedostanou nic ze zisku této banky...a půjdu do detailů, jak vlastně funguje Federální rezervní systém. Ale řekněme, že jakékoli zisky této banky jdou ve skutečnosti federální vládě. Federální vláda... tyhle banky na tom nevydělávají žádné peníze a vlastně řekněme, že představenstvo této banky je ve skutečnosti jmenováno státem, atd. Je to klíčové pro finanční systém. Stát řekne, samozřejmě tyto směnky jsou vydané touto rezervní bankou, ale chceme, aby lidé měli velkou důvěru v toto oběživo, protože tohle je oběživo, které používáme v našem světě, v našem státě. Aby měli lidé neomezenou důvěru v toto oběživo, uděláme to povinností státu... je to vydávané bankou. Napíšu to. Tohle mě neskutečně mátlo. ... Vydáno rezervní bankou, ale je to povinnost státu. Co to nyní znamená? Znamená to, že pokud z nějakého důvodu... i kdyby tahle rezervní banka neměla zlato, kterým by to kryla, zbankrotoval by, ale i v této situaci by stát byl povinnen dát vám zlatý ekvivalent těchto směnek nebo, co jsme se rozhodli, že to je. Třeba to je 35 dolarů za unci zlata. Ale to je, co to znamená. Dává to mnoha lidem důvěru, že tyto věci jsou, skoro můžete říct, tak dobré jako zlato. Proč záleží na tom, že vláda... jak můžete státu důvěřovat? Stát může lidi danit, ať je bude danit ve smyslu dolarů, nebo je může danit ve smyslu zlata, nebo je může danit ve smyslu zboží a služeb. Dokud si myslíte, že ekonomika... že tenhle stát řídí... dokud si myslíte, že tahle ekonomika může nějak podporovat zlato, aby tohle krylo. Měli byste říct, že tohle je tak dobré jako zlato nebo alespoň podporovat zboží a služby. S tímto představíme pojem elastické oběživo. Vlastně než to udělám, vrátíme se k jedné věci, kterou dělá tenhle stát. Řekli jsme, že to je povinnost státu, ne? Což znamená, že když všechno selže, stát vám dá hodnotu těchto směnek. Představím vám další koncept, který je ve skutečnosti velmi podobný těmto směnkám... a je to státní dluh nebo státní půjčování. Nakreslím to. Myslím, že mi vyprší čas, ale budu pokračovat v příštím videu. Já jsem stát, ano? Myslím tím, že můžete nahlížet na státní aktiva jako na jeho schopnost danit lidi, ale pokud jsem stát a vydávám tyhle státní dluhopisy a nazveme je státní dluhopisy a státní pokladniční poukázky...oběcně je nazveme státní cenné papíry. Státní pokladniční poukázky jsou krátkodobé státní cenné papíry, kde si stát půjčuje na kratší dobu. Státní dluhopisy jsou na delší období. Myslím, že jsem tohle prošel ve videu o výnosové křivce, ale udělám to detailněji. Jsou to jen dluhopisy od státu. Tyhle budeme považovat za bezrizikové. Proč jsou považovány za bezrizikové? Protože jsou denominovány ve stejném oběživu, ve kterém tenhle stát, ekonomika, kterou tenhle stát řídí, operuje. Takže když stát... a myslím, že chápete, že to je vlastně vláda USA... když si od vás půjčí peníze, tak vám dá dluhopis. Tohle jsem já. Tohle jsem já, tohle je stát. Když mi dá tenhle dluhopis a já mu dám 100 dolarů, jak vím, že tenhle dluhopis je bezrizikový? Protože dokud stát nezačne vydávát nějaké neobvyklé množství dluhopisů a nebude mít velký úrok, který nedokáže unést, víte, že vždycky mohou zdanit více lidí, aby vám vrátili vašich 100 dolarů. Takže tuhle věc vnímáte jak bezrizikovou. Kdykoli stát přijde a řekne, hele všichni chceme bojovat v nové válce nebo máme nějaký nový typ režimu, novou byrokracii, kterou bychom chtěli vytvořit, půjčíme si od vás peníze... někdo vám dá jejich oběživo, směnky Federálního rezervního systému a výměnou za to, jim stát dá tyhle bezrizikové dluhopisy. A potom může stát použít tyhle rezervní směnky k nákupu zboží a služeb nebo k vyplácení vojáků nebo byrokratů. V příštím videu použijeme tuto myšlenku, abychom se naučili, jak tahle Federální rezervní banka nebo tahle rezervní banka může nakupovat a prodávat tyhle státní cenné papíry za účelem změny peněžní zásoby. Uvidíme se v příštím videu.
video