Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (13/47) · 12:28

Bankovnictví 13: Operace na otevřeném trhu Nástroje centrální banky ke zvýšení peněžní zásoby

Navazuje na Investiční nástroje.
... V minulém videu jsem naznačil, že to povede k diskusi o elasticitě peněžní zásoby nebo nabídky peněz, která se může měnit v závislosti na potřebách peněz. Než se k tomu dostaneme... a udělal jsem malou pauzu a řekl jsem vám trochu o státních cenných papírech, protože to je rozhodující prvek. Znovu si projdeme, co je peněžní zásoba. Existují dvě definice. Když jsme původně mluvili o M0, mluvil jsem jen o rezervách zlata, ale nyní tuhle definici trochu rozšíříme a myslím, že můžete říct... Mám k tomu spoustu otázek... nakonec jsme se dostali ze zlatého rezervního systému a dostali jsme se sem a už jsme skoro zde, ale nyní jsem si uěvdomil, že základní peněžní zásoba jako vklady a bankovky Federálního rezervního systému. V této realitě, kterou jsem právě vytvořil, všechny vklady Federálního rezervního systému se v podstatě změnily na bankovky, ale když to tahle banka nechtěla všechno proplatit, mohla mít část z toho jako běžný účet u Federální rezervní banky. Bankovka Federálního rezervního systému a vkladový účet Federálního rezervního systému jsou v podstatě stejná věc. Bankovka je jen trochu více nahraditelná. Můžete ji někomu dát a ten ji může dát někomu jinému, zatímco u běžného účtu nebo účtu na požádání u Federální rezervní banky musíte udělat bankovní převod nebo vypsat šek a podobně. Ale to je zákadní peněžní zásoba. Můžete to nazvat základní peníze. A to je vlastně velmi široce velikost závazků Federálního rezervního systému. Velmi brzy se detailněji dostaneme k rozvaze skutečného Federálního rezervního systému. V tomto příkladě je naše základní peněžní zásoba 200, nyní to nazveme dolary. Dáme pryč kousky zlata. Řekněme, že v zájmu naší výuky se dolar rovná kousku zlata. Naše základní peněžní zásoba... a nazvu to M0. ... A je to hotovost, což jsou bankovky Federálního rezervního systému plus vklady na požádání Federálního rezervního systému. Například tohle by mohlo být jen 100 jako běžný účet u rezervní banky a potom tohle by byl místo toho běžný účet. Ale stále by byl považován za část základní peněžní zásoby, potože, pokud tahle banka, která měla běžný účet, řekne, chci to ve formě bankovek, potom Federální rezervní banka jen vydá bankovky a zruší tento běžný účet a změní se to na bankovky. Jsou rovnocenné. Je to jen jiný způsob, jak udržet přehled. To je základní peněžní zásoba. Nyní trochu širší definice peněžní zásoby. Můžeme to nazvat bankovní peníze. Někdy to tak je označováno a formální definice je M1 a to je v podstatě ta myšlenka, kterou jsem se zabýval, myslím asi 10 videí nazpátek. Kolik peněz si lidé myslí, že mají? A to je částka peněz na vkladech na požádání. To je v tomto případě tohle. Všichni lidé v této bance si myslí, že mají 100 dolarů, ne? To je 100 dolarů, které si myslí, že mají, proti kterým můžou vypisovat šeky. A potom tahle banka má také dalších 100 dolarů. A tak základní peněžní zásoba... ne, to není správně. Ne, ne, omlouvám se. Nemají 100 dolarů. Proč říkám 100 dolarů? Podívejte. Tahle banka měla 100 dolarů ve zlatě a mohla půjčovat až 200 dolarů ... na účtech běžných vkladů. Má 200 dolarů. Správně, to je to, co jsem... protože jsme předtím v minulém videu mluvili o tom, že máme sazbu minimálních rezerv 50%, která nám říká, že pokud tahle banka má 100 dolarů v rezervách, může vlastně ovládat... nebo může vydat 200 dolarů na účtech na požádání. A mnohokrát jsme prošli to, jak k tomu dojde. A potom tahle banka může udělat to samé. Bude mít 200 dolarů na účtech na požádání. A celková částka peněz, kterou si lidé myslí, že mají buď na účtech na požádání...v této situaci přepodkládám, že vešekerá hotovost je v rezervní bance, ačkoli víme, že něco z toho bude v oběhu. Ale řekněme, že žijeme ve světě, kde každý neustále používá debetní karty a nikdo nepoužívá hotovost. A myslím, že k tomuto světu spějeme velmi rychle. A jak brzy uvidíme, vlastně to zvyšuje zásobu peněz, když to provedete. Každopádně nechci být příliš technický. Ale M1, což je celkové množství vkladů na požádání v našem světě, je 400 dolarů. A tenhle vztah dává smysl, protože naše povinné minimální rezervy jsou 50%. Můžeme předpokládat, že banky mají tendenci dostate se co nejblíže ke svým povinným minimálním rezervám, protože z rezerv nedostanou úrok. Mají úrok z úvěrů, které poskytují proti účtům na požádání. Když je sazba minimálních rezerv 10% a naše základní peněžní zásoba byla 200 dolarů, pravděpodobně bychom viděli 2 000 dolarů v M1 zásobě. Ptám se vás a možná si chcete udělat přestávku a zamyslet se nad tím, jak může stát nebo centrální banka nebo jak může ekonomika zvyšovat nebo snižovat peněžní zásobu? A myslím, že první otázka je, proč byste chtěli zvýšit nebo snížit peněžní zásobu? Řekněme, že už jsme v tomto světě a máme jen dvě tyhle banky. A máme M1 zásobu 400 dolarů. Ale ekonomika expanduje. Máme více zboží a služeb, než jsme schopni vyrobit. Třeba k nám přicházejí přistěhovalci, takže máme více pracovní síly. Třeba máme nějakou inovativní technologii. Nebo třeba jen sezónní. Třeba je sezóna setí, takže mnoho farmářů potřebuje svou hotovost, aby si najali lidi, kteří budou sázet. To je další doba, kdy chcete mít více peněz. Pokud nezvýšíte peněžní zásobu v těchto dobách, kdy máte ekonomickou expanzi nebo jen existuje větší poptávka díky nějakému druhu sezónní fluktuace... pokud nenavýšíte peníze, potom to, co uděláte je, že peníze budou dražší. A udělám o tom celé video, takže se nenechte moc zmást, ale to, že jsou peníze dražší znamená, že úrokové sazby rostou. A když jsou peníze příliš drahé, potom některé dobré projekty, třeba někteří farmáři, kteří mají zasázeno, nebudou schopni... a tím svým způsobem omezujete ekonomickou expanzi. Ale uděláme o tom další diskusi, kdy má smysl navyšovat nebo omezovat peníze. Nyní budeme mluvit o tom, jak to ve skutečnosti udělat. Existují dva způsoby. Řekl jsem, že jestli je sazba minimálních rezerv 10%, potom mohou tyhle banky vytvořit více běžných účtů, ne? Mohou půjčit více peněz a vytvořit více běžných účtů, pokud je sazba minimálních rezerv 10%. Když to je 10%, potom máte M1 2 000 dolarů, ne? Bude to tohle 10 krát místo 2 krát. ... A to se považuje za jeden z nástrojů Federální rezervní banky. Protože v minulosti jsme řekli, že Federální rezervní banka ve skutečnosti stanovuje sazby minimálních rezerv. Ale problém s tímto nástrojem je, když se nad tím zamyslíte, když jsme udělali sazbu minimálních rezerv 10%, ne? A najednou všechny tyhle banky začali půjčovat více peněz a měli jen 10%. Povinné minimální rezervy u běžných účtů byly 10%. Přemýšlejte, co by se stalo, kdybychom chtěli zvýšit sazbu minimálních rezerv zpět na 50%. Potom by všechny banky... mají rezervy jen 10%. Jak by se to dostalo zpátky na 50%? Všechny tyto banky by buď museli začít prodávat aktiva nebo přestat poskytovat úvěry. Byla by to zmatená situace. Kdybyste snížili sazbu minimálních rezerv a potom ji chtěli vlastně znovu zvýšit, řada bank by se stala podkapitalizovanými, protože většina bank operuje jen tam, kde potřebují. Skutečně nechcete příliš marnit čas s touhle sazbou minimálních rezerv. Otázka je, když nezměníte sazbu minimálních rezerv, což je poměr rezerv k běžným účtům, když v tom nebudete dělat zmatek, další jiný způsob, jak můžete ve skutečnosti zvýšit počet běžnýh účtů je, pokud nějak dokážete zvýšit rezervy. Pokud sem dokážete nějak přidat další skutečné rezervy. Moje otázka je, jak to můžete udělat? Řekněme, že doufejme už jsme přiměřeně obeznámeni s frakčním rezervním bankovnictvím. Můžete vidět, že to přijde, že tohle se také vztahuje na centrální banku. Právě teď všechny vklady centrální banky byly přímo kryty zlatem 1:1, Ale neexistuje nic, co by tuhle banku zastavilo ve frakčním rezervním půjčování. A ve skutečnosti centrální banka nemá povinné minimální rezervy. A to je protože do určité úrovně může vždycky poskytovat likviditu, protože její směnky jsou závazky státu. Vždycky může zdanit více lidí, aby kryla své úvěry. Co vlastně může Federální rezervní systém udělat je... a tohle je tiskařský stroj základní peněžní zásoby, o kterém lidé mluví. Ale existují dva tiskařské stroje. Je to tiskařský stroj základních peněz a potom je to tiskařský stroj finančního pákového efektu. Pokud tohle vzroste... udělám o tom celé video... nechci být příliš technický, protože jsem si uvědomil, že mi utíká čas. Co může Federální rezervní systém v téhle situaci udělat je, že vytiskne další bankovky. Řekněme, že vytiskne 100 bankovek a tohle jsou jen... doslova vytiskne tyhle dolary. Platí ministerstvu financí, aby jim je vytisklo, ale tvoří tyto bankovky a potom to samozřejmě vyvažuje závazkem, ne? Neproplacené bankovky, závazek 100. A potom co udělá je, že vezme těchto 100 dolarů, myslím, tohle jsou doslova dolarové bankovky, ačkoli by to mohl být nějaký druh účtu na požádání, ale vezme těchto 100 dolarových bankovek, které vytiskla a potom může nakoupit státní cenné papíry. Co se stane, když vezme těchto 100 dolarových bankovek a koupí státní cenné papíry? A stání cenné papíry nemusí být už vydány státem. Protože kdykoli stát vydá státní cenné papíry, jsou na světě skoupeny skupinou lidí. Vždycky existuje řada státních cenných papírů, dokud má ministerstvo financí nějaký dluh. Držel jsem státní cenné papíry a řekněme, že tohle je centrální banka. ... Držel jsem některé z těchto státních dlužních úpisů, které jsem nakoupil od státu. A Federální rezervní systém mají těchto 100 dolarů. Nakreslím to zeleně. ... Koupí ode mne státní cenné papíry. Třeba je nechci prodat za současnou cenu, takže mi musí zaplatit trochu více než současnou cenu, abych se s nimi rozloučil. A udělám celé další video o tom, co to znamená a jak to změní výnosovou křivku a všechno tohle, ale chtěl bych vás dostat k základní myšlence, že ministerstvo financí v podstatě vytváří bankovky, neproplacený závazek a má k vyrovnání 100 dolarové bankovky, které právě vytvořilo nebo vytisklo. A potom může použít těchto 100 dolarových bankovek k nákupu cenných papírů nebo státních dlužních úpisů na otevřeném trhu. A co se stane zde? Tyto 100 dolarové bankovky to jsou nyní státní cenné papíry. ... A moje otázka na vás je, co jsem... držel jsem státní cenný papír. Měl jsem ho pod matrací. Co teď, když nemám státní cenný papír. Mám 100 dolarů. Co budu s těmi 100 dolary dělat? Uložím je do banky. ... Tohle jsem já ukládající 100 dolarů. Třeba jsem je uložil zde, ale... a můj běžný účet trochu vzrostl, ale co je čistý efekt? Nyní najednou bankovní systém, národní bankovní systé, má více oběživa, více dolarových rezerv, které se vztahují k sazbě minimálních rezerv. Nyní dostali můj vklad 100 dolarů. Nyní může půjčit dalších 100 dolarů. V podstatě jsem zvýšil základní... nyní M0 vzroste ze 200 dolarů na 300 dolarů, protože mám 300 dolarů v neproplacených bankovkách. A nyní moje M1... vzal jsem tu 100 dolarovou bankovku, kterou mi dalo ministerstvo financí, uložil jsem ji na bankovní účet. Nyní mám bankovní účet, který říká 100 dolarů a potom kvůli 50% povinným minimálním rezervám může banka poskytnout další úvěr. Vím, že je to trochu zmatené. 400 dolarů. Nyní je vlastně naše M1 600 dolarů. Stejně tak jen vytištěním peněz a vydáním státních cenných papírů byla centrální banka schopna zvýšit M1 o 200 dolarů. Udělám o tom více videí. Nechci vás příliš mást. Uvidíme se brzy.
video