Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (14/47) · 11:42

Bankovnictví 14: Sazba Fed fondů Jak operace na otevřeném trhu ovlivňují sazbu, za kterou si banky půjčují mezi sebou přes noc.

Navazuje na Investiční nástroje.
... Doteď jsme mluvili o tom, jak Fed může kontrolovat peněžní zásobu prováděním těchto transakcí na otevřeném trhu, kde prodávají a nakupují státní cenné papíry. Ale pravděpodobně se ptáte, když čtu novinové titulky o tomhle všem, neslyším nic moc o transakcích na otevřeném trhu a neslyším o tom, že tolik kupovali státní cenné papíry. Vždycky slyším, že nastavili sazbu Federálních fondů nebo diskontní sazbu nebo cílovou sazbu. A co tato slova znamenají a jak to souvisí s transakcemi na otevřeném trhu? To je to, čím se teď budeme zabývat. Na co se zaměříme, je cílová sazba a potom pravděpodobně v dalším videu nebo pár dalších videích se zaměříme na diskontní sazbu. A jsou to dvě odlišné věci, ačkoli se často používají ve vzájemné souvislosti a pohybují se v tandemu. Ale soustřeďme se na cílovou sazbu, protože to je způsob, jak Fed za normálních okolností nastavuje svou monetární politiku. Cílová sazba. Jen abyste znali definici, tohle je sazba, za kterou chce Fed, aby si banky navzájem krátkodobě půjčovali rezervy, takže přes noc. Co to znamená? Nakreslil jsem zde dvě banky a nakreslil jsem je trochu jinak, než to dělám normálně. Levá strana jsou aktiva. Červený rámeček jsou závazky a tenhle modrý to je vlastní jmění. A to, co jsem udělal jinak, je, že doteď v každém videu, jsem kreslil rezervy na konci aktiv. A to vlastně trochu mátlo, když porovnáváte rezervy s vklady na požádání. Předpokládám, že všechny závazky jsou vklady na požádání, že neposkytují jiné druhy úvěrů. Tohle všechno jsou běžné účty, celá tahle červená oblast. Ve skutečnosti jsem konečně zjistil, že bude jednodušší porovnávat sazby minimálních rezerv, pokud je nakreslím vedle sebe. Řekněme, že tahle banka... tohle jsou její rezervy zeleně a tohle mohou být skutečně dolary, tohle může být skutečná hotovost, která je v jejich trezoru nebo to můžou být rezervní vklady u Federální rezervní. Jsou to opravdu stejné věci a mohou být vedle sebe. A myslím, že to teď chápete. A jen abyste rozuměli, tohle aktivum je závazek Federální rezervní. Je to zhruba tolik. To je tohle. Aktivum banky, závazek Federální rezervní a tahle rezerva této banky je závazek Federální rezervní. A pokud by tyto byly vlastně hotovost, kdyby to byly skutečně dolarové bankovky a tohle by říkalo neproplacené bankovky... pokud by tohle aktivum byl vklad na požádání nebo rezervní vkladový účet u Federální rezervní, potom tohle by jen říkalo rezervní účet banky B. S tím co bylo řečeno, tahle banka, jen na pohled jak jsem to namaloval...tohle vyplním. Myslím, že to vypadá hezky, když vybarvuji rámečky. Tahle banka... její rezervy tak, jak jsem to namaloval, jsou jasně... její sazba minimálních rezerv je jasně nižší než téhle banky, protože tohle jsou její vklady na požádání, tohle jsou její rezervy. Řekněme, že tahle banka má rezervy...jen to sleduji... vypadá to, když vezmete poměr této výšky k této výšce, vypadá to, že má rezervy třeba... řeknu 10%, zatímco tohle vypadá více jako když má, nevím, spíš 20% rezervy. A nyní si pamatujte, banky... hovořili jsme o regulacích, existují nějaké minimální rezervy, které banka potřebuje držet. A potom samozřejmě, i kdyby neexistovala regulace, banka by chtěla držet nějaké rezervy jen pro případ, že by nějaké z těchto vkladů na požádání... lidé chtěli svou hotovost. Chce držet nějaké rezervy, ale nechcete držet příliš mnoho rezerv. Protože co se stane s příliš mnoho rezervami? Rezervy... nedostanete z rezervního účtu nebo hotovosti žádný úrok. A to je vlastně jak... když jste byli zvědaví, jak Fed ve skutečnosti podporuje sám sebe... poskytuje těmto bankám rezervní účty, což jsou vlastně běžné účty u Fedu a nedává jim z toho žádný úrok. Nedává jim na to žádný úrok, takže nemá žádný úrok na pravé straně své rozvahy. Neplatí žádný úrok ze svých závazků. A jeho závazky jsou tyhle věci tady. Neplatí úrok z žádné z těchto věcí, ale dostává úrok z nějakých svých aktiv. Tady jsem nakreslil trochu zlata. Tahle žlutá část je zlato. Napíšu to - zlato. Tohle je zlato a potom tahle hnědá barva, předpokládám, že tohle jsou ty státní cenné papíry, ne? Pokud mám státní cenné papíry, přinese mi to nějaký úrok. Neplatím žádný úrok, když jsem Fed. Neplatím úrok z těchto rezervních vkladů nebo z těchto neproplacených bankovek. A dostanu úrok ze svých aktiv. To jsou snadno dostupné peníze a vlastně se to změní na to, co udělá Fed a to je proč je to velmi nejednoznačné, zda je to skutečně nezávislé na státu nebo není. Oficiálně je to soukromá instituce, ale její představenstvo je jmenováno státem a navíc tyhle peníze, které vydělává, jakékoli peníze navíc, které má po zaplacení všech výdajů Federální rezervní, jdou zpět Kongresu. Nemyslete, že je to soukromá banka s tímhle skvělým schématem na vydělávání peněz, protože všechny peníze jdou zpět Kongresu. Ačkoli to jde oběma směry. Pokud by z nějakého důvodu dělal Fed skutečně hloupé věci a stal by se insolventní, Kongres má povinnost... předtím jsem se učili, že tyto státní cenné papíry jsou závazky vlády USA. Takže to jde oběma směry. I když je oficiálně nezívislá, ve skutečnosti není. Je to skutečně skoro součást Kongresu nebo alespoň část státu. S tím co bylo řečeno, bych měl vlastně říct část Ministerstva financí, ne až tak součást Kongresu. Nechci být technicky nekorektní. S tím co bylo řečeno, vraťme se zpět k tomuto příkladu s těmito dvěma bankami. Tenhle člověk má pravděpodobně více rezerv než potřebuje. A nechce mít příliš mnoho rezerv, protože z nich nedostáváte žádný úrok. Řekněme, že tenhle člověk chce 15% rezervy. Došel k závěru, že to je víc, než potřebuje. A tenhle člověk má pocit, že dostává trochu málo z rezerv. Také by chtěl získat 15%. Tenhle člověk by chtěl půjčit tolik peněz. ... Rezervy jsou v podstatě fyzická hotovost nebo rezervní vklady u Fedu. A tenhle člověk má tolik na půjčení. ... Má tady zhruba stejně k půjčení a zřejmá věc je, vzhledem k tomu že jsou tu jen dvě banky na tomto světě, že tenhle člověk by půjčil tomuhle člověku pravděpodobně přes noc, protože nevíte, co se stane zítra. Možná někteří lidé budou chtít své peníze zpět, atd. Takže půjčujeme jen přes noc. A pokud se tenhle člověk stále cítí v této situaci spokojeně, může pokračovat v půjčování. Tenhle člověk může obnovit půjčování a tenhle člověk to obnoví. Máte představu. Otázka je, jakou úrokovou sazbu účtuje tenhle člověk tomuto člověku za půjčení trochy peněz. ... Nyní řekněme, tahle banka vám bude účtovat, nevím... budu vám účtovat 10% přes noc. Není to tak, že platíte 10% jen za půjčku na jednu noc. Je to roční sazba 10%. Přes noc platíte tohle na 1/365 nebo kolik je pracovních dnů. Je to ve skutečnosti velmi malá částka úroku. Tohle jsou roční sazby, pokud tenhle člověk pokračuje v půjčování přes noc celý rok. S tím co bylo řečeno, řekněme, že Fed rozhodne, že peněžní zásoba není dostatečná. Fed chce rozšířit peněžní zásobu. Podívejme se, co se v této situaci stane. Jaký to byl mechanismus? Co Fed udělá je, že může tisknout bankovky. ... Řekněme, že je to skutečná fyzická hotovost. ... Je to aktivum, které teď drží Fed. A samozřejmě to teď má závazek k vyrovnání, což jsou neproplacené bankovky, ne? A potom co udělá Fed je, že použije tyto bankovky a nakoupí státní cenné papíry, může nakoupit bezrizikový státní dluh, ne? A koupí je na otevřeném trhu. Ten dluh může být držen Čínou. Ten dluh může být držen vaší babičkou. Může být držen kýmkoli. Může být držen i nějakou z těchto bank, ale netřeba říkat, že vezmou tohle a nakoupí s tím státní cenné papíry. Potom se tohle aktivum změní na státní cenné papíry v rozvaze Fedu. Ale kam jde všechna tahle hotovost? Tu hotovost pak dostane vaše babička, která měla ty státní cenné papíry. A co bude vaše babička dělat s hotovostí? Vaše babička tu hotovost uloží do banky, ne? A třeba to kupují od spousty babiček. A tak řekněme, že některé babičky uloží peníze do téhle banky. Zkouším to nakreslit. Tahle banka dostane trochu více rezerv. A potom některé babičky to vloží do téhle banky, ne? A co se stalo? Jaký byl z toho čístý efekt? Rozvaha státu trochu vzrostla. Podíváte-li se na jeho celková aktiva, trochu se zvýšila. Nebo když se vlastně podíváte na jeho celkové závazky. Rozvaha rostla. Přijal nějaké státní cenné papíry a budeme mít celé video o tom, jaký to má dopad na úrokové sazby státních cenných papírů. Ale v procesu, kdy nakoupil tyhle státní cenné papíry na otevřeném trhu se do bankovního systému uložilo více hotovosti. A tohle může být hotovost nebo to mohou být rezervy u centrální banky. Ale nyní se zamyslíme nad touto situací mezi těmito dvěma bankami. Najednou tahle banka potřebuje méně peněz, protože získala nějaké rezervní vklady od vašich babiček. A také tahle banka... třeba má teď ten člověk ne 10%, ale 12% sazbu minimálních rezerv, protože získal nějaké vklady skutečné hotovosti. A třeba tenhle člověk nemá 20%, ale nevím 22%. Nyní tenhle člověk potřebuje méně peněz, ne? Jeho poptávka po penězích se snížila nebo poptávka po hotovosti se snížila nebo jeho poptávka po rezervách se snížila. A tenhle člověk má dokonce více k půjčení, ne? Již měl přebytek a nyní má ještě větší přebytek, ne? Nabídka rezerv v bankovním systému vzrostla. Nabídka vzrostla od banky, která půjčovala a poptávka banky, která si půjčovala, se snížila. Nyní proto, aby se tato transkace uskutečnila, poptávka klesla, nabídka vzrostla. Cena za malé půjčování přes noc musela klesnout. A jaká je cena za půjčování? Je to úroková sazba. Nyní proto, aby se tahle transakce uskutečnila, najednou třeba tenhle člověk potřebuje méně, tenhle člověk chce půjčit dokonce víc, protože má víc. Nyní se třeba tahle transkace uskuteční s úrokovou sazbou 8%. A třeba má Fed cílovou sazbu 5%. Chtějí vidět realitu, kde tahle banka půjčuje této bance za 5% sazbu. Co udělají? Budou pokračovat v tomto procesu. Budou vydávat trochu víc. Uvědomil jsem si, že nebudu mít čas. Ale podívejte se na ten proces. Vydali by více bankovek, nakoupili více státních cenných papírů. Tyhle bankovky by skončily v bankovním systému, takže poptávka po půjčování přes noc by klesla a bylo by více těchto rezerv. Sazba, za kterou si lidé mezi sebou půjčují, klesne. Každopádně uvidíme se v příštím videu.
video