Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (15/47) · 12:16

Bankovnictví 15: Více o sazbě Federálních fondů Více o o mechanismu sazby Federálních fondů a jak to zvyšuje peněžní zásobu

Navazuje na Investiční nástroje.
... Zopakujeme si trochu to, co jsme již probrali. A myslím, že pomůže vidět znovu celý proces, opravdu se vám to vreje do paměti. Nakreslil jsem banky tentokrát v různém uspořádání. Ale jen pro opakování tahle banka má trochu méně rezerv. To zelené tady jsou jejich rezervy. Můžou to být buď vklady u Federální rezervní nebo tohle mohou být bankovky Federální rezervní. A všichni je známe jako dolary nebo hotovost. Tohle je jiná banka s trochu více rezervami. A jak jsem řekl v minulém videu, kreslím nyní rezervy v horní části strany aktiv, abychom je přímo mohli porovnat s vklady na požádání nebo závazky této banky. Většina bank má další závazky, ale předpokládal jsem, že všechny jsou vklady na požádání. To je tenhle fialový rámeček. A samozřejmě jejich vlastní jmění je to modré zde. Ujistím se, že ho mám. Tohle je jejich vlastní jmění. A samozřejmě pokud jsou tohle buď bankovky Federální rezervní nebo jsou to vklady u rezervní banky, tamto jsou samozřejmě závazky samotné rezervní banky. Nakreslím čáru odtud sem. Tohle je závazek vůči rezervní bance. Pokud jsou tohle vklady, pokud tohle jsou vlastně účty na požádání u rezervní banky, potom je dokonce můžeme trochu rozdělit a oddělit... OK, tenhle člověk má tolik. Nevím, zda to vidíte. Tahle barva není dobrá. Tenhle člověk má tolik. Tenhle člověk má tolik, ale pokud jsou tohle všechno bankovky Federální rezervní, svým způsobem pocházejí všechny ze stejné skupiny. Co jsme se naučili v minulém videu je, že Federální rezervní neříká chceme, aby peněžní zásoba byla X nebo Y. Vždycky mluví o úrokových sazbách. Vždycky řeknou naše cílová úroková sazba nebo sazba federálních rezerv teď bude X. Projdeme si náš mechanismus ještě trochu více, jak transakce na otevřeném trhu pomáhají k dosažení těchto sazeb. Řekněme, že v den 1 nebo předtím, než Fed cokoli udělá, tahle banka má trochu rezerv navíc, tahle banka má trochu méně rezerv. Existuje pár věcí, které tahle banka může udělat s těmito rezervami navíc. Můžete buď více půjčovat, takže vlastně... díky své rezervě... řekněme je to 20% sazba minimálních rezerv. Poměr tohoto k tomuto je 20%. A může být tak nízká jako... je komfortnější mít sazbu minimálních rezerv 15%. Zhruba čtvrtina této rezervy může být použita na něco jiněho. A na co může být použita? Tahle část rezervy může být použita na něco jiného. Může půjčit jiné bance, která třeba potřebuje rezervy. To může být právě tady. Tahle banka chce třeba nějaké rezervy a potom by to přidala sem. V posledním videu jsem přidal rezervy sem dolů, ale oni vlastně nenahrazjí jiná aktiva. Jen by v podstatě byly přidány do rozvahy banky. Měl bych je nakreslit nahoru a udělám to za chvilku. Ale jinou možnost, co může tahle banka udělat je, že může vlastně více půjčovat. Vzhledem k tomu, že sazba minimálních rezerv je vyšší než chtějí, mohou v podstatě vytvořit běžné účty, jak jsme viděli v několika minulých videích. S tím co bylo řečeno, řekněme, že si tenhle člověk chce něco půjčit. Tenhle člověk je ochoten něco půjčit, ačkoli to není jeho jediná alternativa. Může s tím vlastně vytvořit běžné účty a více toho půjčovat. A řekněme, že v této realitě s tím kolik je rezerv v bankovním systému se současnou sazbou... napíšu to. Současná sazba je 6%. Nyní Federální rezervní řekne, víte co? Chtěli bychom rozšířit peněžní zásobu. A neřeknou to přímo. Neřeknou nám to v novinách. Neudělají tiskové prohlášení, kde řeknou, chtěli bychom, aby se oficiální hodnota peněžní zásoby M1 zvýšila z bilionu na 20 bilionů dolarů. Neřeknou to. Řeknou, snížíme sazbu Federálních fondů na 5%. Chtějí sazbu Federálních fondů... stanoví ji na 5%. Guvernéři Federální rezervní banky si společně sednou a Bernanke vystoupí a řekne, snižujeme sazbu Federálních fondů na 5%. Co těchto 5% znamená je, že jejich cílová sazba je nyní 5%. Tohle je cíl. ... Co říkají je, budeme provádět transakce na otevřeném trhu takovým způsobem, aby nyní, když tato banka nabídne peníze této bance, snížila svou sazbu z 6% na 5%. Nebo jiank řečeno, provedou transakce na otevřeném trhu nebo operace takovým způsobem, že také poptávka po rezervách může klesnout, takže tenhle člověk může být ochoten platit méně za půjčení si od tohoto člověka. Místo, aby byl ochoten platit 6%, bude ochoten platit 5%. Pamatujte si, při jakékli transkaci se musí shodnout oba lidé. Jak to udělají? A myslím, že jsme nyní dostatečně obeznámeni s tímto mechanismem. Co může Federální rezervní udělat je, že mohou vytisknout nějaké bankovky. ... Tohle jsou aktiva, protože s nimi ještě nic neudělali. ... A potom tohle je odpovídající závazek. Udělám to trochu jiným odstínem zelené. ... Tohle jsou neproplacené bankovky, ne? Vidíte, měl jsem to všechno udělat tímhle tmavším odstínem zelené. Tohle jsou závazky. Světle zelená jsou aktiva, bankovky jako takové. A co udělá Federální rezervní... protože se nechtějí stát insolventní bankou. Chtějí koupit nejlikvidnější, nejbezpečnější aktiva a to ve skutečnosti dává smysl a dotkneme se toho mnoha různými způsoby. Co říkají je, vezmeme tyto peníze a nalijeme je do systému tím, že za ně nakoupíme státní cenné papíry. A mohou nakupovat tyto státní cenné papíry od vaší babičky, mohou je kupovat z Číny, mohou je kupovat z Ruska, mohou je kupovat ode mne, mohou je kupovat od mého strýce. Bez ohledu na to od koho je kupují... řekněme, že je kupují od někoho v USA, aby nás to nemátlo. Řekněme, že je koupí od mého strýce. Tohle je můj strýc. Pokusím se ho nakreslit. ... Nyní má státní cenný papír... dlužní úpis od státu. To je to, co má. Předtím nebyl ochoten ho prodat, ale řekněme, že Federální rezervní vytiskla více peněz a on si řekne, neprodám ho nyní, ale kdyby byl někdo ochoten nabídnout mi za něj více peněz, třeba bych byl ochoten rozloučit se s mou krátkodobou státní obligací. Federální rezervní... a on neví, že to prodává Federální rezervní. Jen vidí, že se to prodává na trhu. Stejně jako když si kupujete akcii, nevíte, od koho ji kupujete nebo komu ji prodáváte. Najednou někdo přijde a je ochoten zaplatit trochu vyšší cenu za tyhle krátkodobé státní obligace, tyhle dlužní úpisy státu a on si řekne tak dobře. Jo, to je dobrá cena. Prodám je komukoli, kdo je koupí. Ukáže se, že je to ve skutečnosti Federální rezervní, která to kupuje. Federální rezervní má najednou... můj strýc by byl velkopodnikatel, kdyby Federální rezervní kupovala jen od něj. Musel by mít stovky milard dolarů v těchto věcech. A již nemá svůj dlužní úpis. Co má nyní? Ten dlužní úpis je směněn za dolarovou bankovku nebo stovky milard dolarových bankovek nebo rezervní vklady u Federální rezervní... přesto, abychom udrželi abstrakci spolehlivou, necháme to v dolarových bakovkách. Své dlužní úpisy prodal výměnou za tyhle dolarové bankovky. A co s nimi udělá? Tohle jsou stovky milard dolarů. Nenacpe je všechny pod matraci. Uloží je do bankovního systému. Třeba dá trochu do téhle banky. Tohle je trochu chyba, kterou jsem udělal v minulém videu. Přidával jsem to dolů, ale nenahrazuje to jiná aktiva. Jsou to nová aktiva. Řekněme, že dá něco sem... můj strýc poté, co prodal své státní cenné papíry. Dá něco do téhle banky nebo je to třeba skupina strýců a ne všichni jdou do stejné banky. Udělám to trochu jiným odstínem zelené, jen abyste věděli tohle je... udělám to modrou. Jen abyste věděli, tohle je nový vklad, ale je to skoro zelené, takže myslím, že máte představu. A samozřejmě to má vyrovnané svým běžným účtem, pokud už nějaký neměl. Nyní jeden má, takže jejich závazky se trochu zvýší. ... Stane se pár věcí. Z hlediska toho jak to ovlivní sazbu, kterou si navzájem účtují. Najednou se sazba minimálních rezerv této banky trochu zlepšila. Její aktiva a závazky vzrostly, ne? Její aktiva vzrostla o částku vkladu mého strýce, ale stejně tak závazky, protože to byl vklad na požádání. Ale dostalo se to na poměr rezerv k vkladu na požádání 100%. Tohle by zlepšilo její sazbu minimálních rezerv. Pokud nyní vezmete poměr téhle výšky a téhle výšky, nezlepší se to trochu, že? Nyní nepotřebuje peníze, tahle banka nepotřebuje peníze tak strašně, aby si zlepšila svou sazbu minimálních rezerv. A stejně tak tahle banka má nyní ještě lepší sazbu minimálních rezerv. Měla již více rezerv než potřebovala a nyní má ještě víc. Má ještě lepší sazbu minimálních rezerv. Nyní poptávka tohohle člověka po rezervách je trochu nižší a nabídka rezerv tohohle člověka je trochu vyšší. Tenhle člověk bude ochoten platit trochu méně za nové rezervy od této banky. A tenhle člověk je ochoten účtovat trochu méně, protože má více. Neví, co s tím má dělat. Nezná dostatek lidí, kteří by si chtěli půjčit více peněz, vlastně chce rozpůjčovat nějaké své rezervy. Jen zvýšením nabídky rezerv a snížením poptávky po rezervách současná sazba, pokud to Fed dělá přiměřeně, půjde na 5%. A řekněme, že vzrostla jen na 5,5%, potom bude Fed pokračovat v tom, co dělá a potom to klesne na 5%. Pokud to klesne příliš mnoho na 4,5%, třeba Fed zruší transakci. Fed ve skutečnosti prodá tyhle pokladniční poukázky. Ale také chci vyjasnit, že smyslem tohoto, ačkoli to ovlivňuje úrokovou sazbu a to je to, o čem vždycky Federální rezervní hovoří, pokud jde o jejich cílové sazby... čistý efekt přilití více rezerv do systému je zvýšení úvěrové síly banky. A pokud máme sazbu minimálních rezerv 10%, každý dolar, který se nalije do bankovního systému právě sem, banka může půjčit hodnotu 10 dolarů. Řekněme, že banka to všechno půjčila téhle bance. Řekněme, že všechno půjčuje... nyní se to změní na aktivum, což je úvěr této bance. Potom tahle banka má... již to není vklad na požádání. Nyní je to úvěr od této banky. Nyní má více rezerv. Tohle jsou její rezervy. Neměl bych to dělat růžovou barvou. Měl bych zůstat u zelené. Ale pointa je, kdekoli jsou tyhle rezervy, nezáleží na tom, ve které jsou bance, ale každý dolar z těchto navýšených rezerv umožňuje půjčení 10 dolarů, ne? Tato banka nyní může vytvořit běžné účty na 10 dolarů půjčováním a i přesto, že Federální rezervní hovoří o úrokových sazbách. A budu více hovořit o tom, proč se více zaměřují na úrokové sazby než na absolutní měřítka penžní zásoby. I když hovoří o úrokových sazbách, prováděním těchto transkací na otevřeném trhu, což sníží úrokovou sazbu zvýšením množství rezerv, ve skutečnosti zvyšují úvěrovou kapacitu banky. Částka rezerv... to jsou základní peníze nebo se na to skoro můžete dívat jako na závazek Federálních fondů, rezervní vklady. Jsou to základní peníze. To je M0. A dostanete multiplikační efekt pro M1, což je částka vkladů na požádání, protože v této bance dostala více rezerv a potom může vytvořit skupinu vkladů na požádání, jak jsme se učili dříve. Tím, že řekneme, že snižují sazby, vlastně říkají, že budou provádět transakce na otevřeném trhu, které vstříknou rezervy do bankovního systému, což jim umožní držet sazbu minimálních rezerv v souladu, ale poskytovat více úvěrů. Významně zvýšit M1 a potom další, volnější, širší definice peněžní zásoby. Uvidíme se v příštím videu.
video