Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (1/47) · 11:49

Bankovnictví 1

Navazuje na Investiční nástroje.
Naučme se něco o tom, jak banky fungují. Řekněme, že jsem podnikatel a vidím následující problém. Máte všechny ty těžce pracující lidi, ať už dělají cokoliv, doktory, právníky, inženýry, konstruktéry, nebo cokoliv dělají. Tito lidé pracují, poskytují služby ostatním a také spoří. Řekněme, že tihle lidé zakopávají své úspory na dvorku. A prostě je takhle shromažďují. Tyto peníze nedělají nic. Tito lidé jen poskytli někomu jinému služby nebo zboží a něco za to dostali, ať už šlo o zlato nebo kus nějakého papíru. Vlastně dostali něco, ať už zlato nebo kus papíru, co jim dává možnost nakoupit budoucí zboží či služby. A tihle lidé si řekli, že to je užitečná věc, co mám. Schovám si to do matrace. Tohle je množina s úsporami a řekněme, že tady je další množina s podnikateli, kteří mají spoustu dobrých nápadů pro projekty. A ti říkají: "Kdybych tak... Napíši to. Projekty a investice. Řekněme, že je zde nějaký další podnikatel a ten říká. Víte co? Nemám žádné nároky na nějké zboží a zdroje, ale mám nápad. Můj nápad je, že kdybych měl dost lidí na vykopání vodních kanálů k polím s úrodou, tak bychom během roku byli schopni vypěstovat víc plodin a všichni bychom byli bohatší, protože bychom měli víc jídla, jež je vlastně skutečným zbožím a službami pro nás pro všechny. Ale jak přinutím tyhle lidi, aby by pro mě ten příkop vykopali? Možná bych jim mohl slíbit, že jakmile to bude hotové, něco udělám, třeba jim dám víc jídla, ale tohle není způsob, jak to bude fungovat. Nikdo pro mě nebude pracovat, pokud nebude mít jistotu, že ode mě získá něco na oplátku. Tím nám tady vzniká zajímavý problém. Máte zde skupinu lidí, kteří již světu dali zboží a služby a za to od světa dostali nějakou odměnu, ať už v podobě zlatých mincí nebo papírových peněz. Zatím budeme mluvit o zlatě. A chci tady zdůraznit jednu věc, protože každý mluví o zlatě jako o něčem speciálním, o něčem, co skutečně představuje bohatství, zatímco papírové peníze nepředstavují bohatství. A to jednoduše není pravda. Na zlatě nic není. Zlato není užitečné, kromě toho, že je hezké. To je jediná věc, která činí zlato užitečným. Vlastně, je hezké a je těžko padělatelné. Papírové peníze nejsou hezké, ale mají spoustu výhod. Jsou lehčí a alespoň papírové peníze, které používáme nyní, nejsou lehce padělatelné. Vždy chci, aby to tak bylo... Lidé si vždycky myslí, že zlato je nějakým způsobem lepší než papírové peníze. A budeme v budoucnosti mluvit o inflaci a deflaci a o faktu, že může být těženo jen omezené množství zlata, ale peníze se dají tisknout. Ale o tom budeme mluvit později. V našem moderním světě jsou úspory tyto zelené papírky. Ale pojďme hovořit o některých primitivních kulturách, které používají zlato. Parta lidí poskytuje spoustu zboží a služeb a dostanou tyto drobné mince. A tyto mince jsou v podstatě způsob, jak v této společnosti odsouhlasit... Pokud máš tyto mince v budoucnosti, pokud dáš tuto minci někomu jinému, něco pro tebe udělá. A kolik mincí mu musíš dát, aby pro tebe něco udělal? Záleží to na nabídce a poptávce a ceně. Tyto projekty... Pokud bych našel nějaký způsob, jak někoho přesvědčit, aby vykopal kanál, bylo by to velmi přínosné a vytvořilo by to velké bohatství. Nebo aby vykopal zavlažovací kanál. Ale jak to udělám? Pokud bych měl zlato nebo tyto drobné mince, mohl bych dát lidem tyto mince a ti by vykopali zavlažovací kanál. A pak bych mohl lidem účtovat za používání mého... nebo bych lidem účtoval za přístup k vodě a pak bych mohl v podstatě vytvářet zisk. Ale jak to udělám? Co kdybych si mohl půjčit nějaké zlato od těchto lidí? Tito lidé disponují tímto množstvím zboží a služeb, kterým se říká zlaté mince. Pokud bych si mohl půjčit nějaké jejich peníze a použil bych je na zaplacení lidí, aby vytvořili zboží a služby nebo pracovali na novém projektu, pak bych vytvářel zisk. A pak bych se o ten zisk dělil s těmito lidmi, možná ve formě nějakého podílu na zisku. Pro tyto lidi je velmi těžké, aby posoudili tyto projekty ve vakuu. Možná tyto projekty nevyžadují jen část úspor jedné osoby, ale vyžadují úspory od 1000 lidí, protože se jedná o velký projekt. Je velmi těžké pro tyto lidi ohodnotit, kdo má dobrý projekt. Je těžké pro tyto lidi ohodnotit, kdo má úspory. Ve skutečnosti, pokud mám nějaké úspory, pokud jsem je zakopal na dvorku nebo schoval do matrace, nechci o tom nikomu říkat. To jen na mě upozorní, lidé přijdou a okradou mě. Já jsem třetí podnikatel a vidím příležitost k podnikání a nazvu to podnikání banka. A co udělá banka? Co moje banka asi udělá? Pojďme si o tom promluvit úplně od začátku. Jakým způsobem vůbec začnu svůj byznys? Jsem vlastně jeden z těchto podnikatelů. Řekněme, že mám nějaké úspory, abychom to zjednodušili, nemusím si nic brát z této množiny. Řekněme, že moje úspory činí milion zlatých mincí... řekněmě, že je to milion dolarů. Nakreslím rozvahu. A jak vidíte, rozvaha byla velmi užitečná i v primitivních kulturách. To je moje rozvaha. Moje počáteční rozvaha je... Dám tam milion dolarů ve zlatých mincích. Říkám milion dolarů jen proto, že jsme na to zvyklí. Můžete říct, že zlatá mince má hodnotu 1 dolar, takže je to 1 milion zlatých mincí. Víme, že už to není pravda. A použiji to v podstatě k vybudování velké budovy z pevného kamene, která vypadá opravdu bezpečně. V podstatě to použiji ke stavbě velkého trezoru. Tohle je moje vlastní jmění a použil jsem ho ke stavbě trezoru.... velkou, pěknou, luxusně vypadající budovu. Nakreslím budovu. V přední části má sloupy. Vypadá jako starořecký nebo starořímský chrám. Myslím, že to není jen náhoda. Postavil jsem pěknou budovu, ve které by se lidé nebáli nechat své peníze, které by zde byly bezpečně uschovány. A všem řeknu, vlastním velkou pěknou budovu. Než abyste měli svoje peníze někde nedostatečně chráněné na dvorku nebo v posteli, proč si neuschováte vaše úspory v této budově a pokud je budete potřebovat, tak můžete přijít a vyzvednout si je? A navíc vám budu platit za to, že ty peníze máte u mě. A každý řekne, to je dobrá nabídka a Sal je důvěryhodný a víc než Sal ta budova vypadá důvěryhodněji, protože vypadá jako řecký chrám. Každý si spoří u mě. Řekněme, že toto jsou úspory za 10 milionů v mojí vesnici. Mám poměrně bohatou vesnici. Toto je deset milionů vkladů. Nyní je pro mne závazek. Proč je to závazek? Protože já dlužím tyto peníze jiným lidem. Oni mi je dávají, abych je bezpečně uschoval. Tohle jsou moje závazky. Tohle je moje vlastní jmění. Pokud bych nebyl sám, pokud by bylo 10 akcionářů, každý z nich by měl desetinu. Ale já jsem jediným vlastníkem, toto je moje vlastní jmění. Toto je moje budova. Já tady podnikám. Neprovozuji tady nějakou neziskovou organizaci nebo charitu. Co budu dělat s 10 miliony dolarů vkladů? Řekl jsem lidem, že si mohou vyzvednout peníze kdykoliv. Já pro ně ty peníze bezpěčně uschovávám. Pokud sem peníze vloží a pak další den si je nemůžou vyzvednout, budou mě velmi podezřívat. Musím tedy držet nějaké peníze stranou. Toto by mohlo být okolo 3 000 nebo 4 000 lidí. V jakýkoliv den ne všichni... Doufejme, že ne všichni si budou vybírat nebo ukládat svoje peníze. Ale musím držet nějaké rezervy v hotovosti pro případ, že si někteří budou chtít své peníze vybrat. Potřebuji mít část z deseti milionů dolarů v hotovosti. Namaluji to fialovou. Chci nechat 10% v hotovosti. Nechám si 1 milion dolarů v hotovosti a pak mi zůstane 9 milionů dolarů a ty mohu doufejme produktivně využít. Co bych udělal s devíti miliony dolarů? Půjčím je lidem, kteří mají opravdu dobré projekty nebo investice. 9 milionů dolarů půjček. To jsou aktiva, že? Dám tyto peníze druhým lidem. Oni mi teď dluží 9 milionů dolarů. Vlastně půjčuji 10 milionů dolarů, 1 milion dolarů držím stranou a 9 milionů jsem poskytl v půjčkách. Mohlo by existovat spousta různých projektů. Mohly by jich být stovky. Nepůjčuji 9 milionů dolarů jen jedné osobě. Rozděluji hromadu peněz mezi různé projekty. Otázka přirozeně zní: Jak vydělávám peníze? Tyto půjčky... Doufejme, že půjčuji peníze pravděpodobně na vybudování zavlažovacích kanálů nebo stavbu továren nebo na cokoliv, co je ve skutečnosti investice, která vytváří větší hodnotu, než která byla potřeba na začátku. Vlastně si můžu účtovat úroky a tyto úroky by měly být část hodnoty, která byla vytvořena. Řekněme, že si budu účtovat 10 % z těchto peněz. Řekněme, že jsem výhodně investoval a všichni splatili půjčku. Jsem první bankou a získám všechny nejlepší investice. Účtuji si 10%. A za své peníze tito lidé nejen, že mají peníze uschované v tomto pěkném , bezpečném trezoru, ale já jim také platím 5%. Kolik peněz vydělám za rok? Účtuji si 10% z 9 milionů dolarů. Kolik je to? Je to 900 000 dolarů ročně. A kolik peněz ročně vyplácím? 5% z 10 milionů dolarů. Vyplácím 500 000 dolarů. Úrokový výnos je 900 000 dolarů. Nákladové úroky jsou 500 000 dolarů. To jsou čisté úroky 400 000 dolarů. Řekněme, že platím dalších 100 000 dolarů na platy a ostrahu a vše ostatní. V podstatě 300 000 dolarů je můj čistý zisk. Získám 300 000 dolarů. Další video udělám trochu víc konkrétnější. Ale pokud se podíváte na tento velký obrázek, vložím 1 milion dolarů ročně a vydělám 300 000 dolarů za poskytování těchto služeb, párováním úspor s dobrými investicemi. A všichni vydělají. Koláč se zvětšuje, protože toto jsou skutečné investice, které jsou ku prospěchu mé vesnice. A samozřejmě tito lidé také získají, protože získají bezpečné místo, kde mohou uložit své peníze a jejích jmění se zvětšuje. Jsou vlastně účastníci těchto kapitálových investic. Uvidíme se v dalším videu.
video