Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (2/47) · 11:59

Bankovnictví 2

Navazuje na Investiční nástroje.
Pojďme si projít ten příklad, který jsem zmínil v posledním videu, ve kterém se nacházím ve vesnici a zakládám banku, abych alokoval úspory mezi investiční příležitosti. Vlastně to chci udělat o tom, jak banky vydělávají peníze. Myslím si, že toto je velmi dobrý příklad jak tě naučit něco o nových finančních výkazech, o kterých jsem se moc nezmínil. A to je výkaz zisků a ztrát. Už znáš určitě rozvahu. A teď se naučíme něco o výkazu zisků a ztrát. Řekněme, že toto je rozvaha na začátku prvního roku, začátek roku jedna. Zkusím to vytvořit znovu. Myslím, že jsem řekl, že jsem založil společnost s jedním milionem dolarů. To byly moje úspory. Možná, že jsem navštívil 10 známých a každý mi dal 100 000 dolarů. Je nám v tomto případě jedno, kde jsme získali peníze. Jediné co víme, že máme jeden milion dolarů. A poté jsem koupil budovu, ve které jsem mohl uschovat peníze a která vypadá bezpečně. A lidé by se cítili jistě, když budou dávat, uschovávat peníze v této budově. Mám ve skutečnosti jeden milion dolarů. A pak, zbytek vesnice viděl tuto velkou hezkou pevnost, kterou jsem postavil. A tak mi svěřili alespoň část svých úspor jako vklady. Říkali, wow, toto je bezpečnější místo, kde mohu uschovat peníze, než moje matrace nebo zakopání na dvorku. A tato Salova banka říká, že mi bude platit nějaké úroky. A on vypadá jako velmi seriozní člověk v naší vesnici. Uložíme si u něho nějaké naše úspory. A tak jsem získal 10 milionů vkladů. A samozřejmě jsem jim řekl, že to není půjčka. I když to vlastně půjčka je. Já jsem si nepůjčujil tyto peníze od tebe. Můžete Vaše peníze zase použít, kdykoliv budete potřebovat. A kvůli tomu, musím dát některé tyto vklady stranou pro případ, že někdo přijde další den a řekne, že ti včera dal ten dolar. A nyní ho vlastně potřebuji, abych si zaplatil čištění zubů nebo něco podobného. Takže potřebuji dát stranou nějaké peníze. Zjistil jsem, tedy, pokud dám stranou 10 %, tak to je většina toho, co by si lidé vybrali během jednoho dne, pokud by ovšem nenastala bankovní krize nebo něco podobného. Dám tedy stranou 10 % jako rezervy. To jsou hotovostní rezervy. Řekněme, 1 milion dolarů v hotovosti. Pokud jsem z nějakého důvodu myslel na to, že existuje větší pravděpodobnost situace, že si všichni přijdou naráz vybrat své úspory nebo že velké procento lidí přijde naráz, budu tedy potřebovat větší rezervy. A poté mi zůstane 9 milionu dolarů. Dali mi 10, musel jsem dát stranou jeden milion. Zůstalo mi 9 milionů na půjčky. To je produktivní kapitál. A pokud říkám, kapitál, to je jen nárok na zboží a služby někoho jiného, které mohou být použity pro výrobu či vytvoření něčeho, co přidává hodnotu, co přináší větší hodnotu než která byla použita. To je 9 milionů úvěrů. Vím, že používám tyto termíny. A dělám to, protože myslím, že dnes v naší společnosti, jsme se tak moc zaměřili na body jako peníze nebo dolarové účty, a tak často zapomínáme, co vlastně znamenají tyto pojmy. Tento pojem nebo peníze představují pohledávky za zboží nebo služby. Už jsem vlastně potkal lidi, kteří se stali posedlými s -- vlastně jako Khan! Dostávám emaily od lidí, kteří chtějí získat extra body na svých účtech. A tito lidé jsou tím posedlí. A je to jenom číslo. Důležité je to, co dělá bodovací systém ve skutečnosti pro tebe? V penězích, tyto body představují budoucí pohledávky na zboží nebo služby. Toto představuje, jak moje rozvaha vypadá na začátku roku jedna. Tedy, budu získávat 10 % z těchto úvěrů. Řekněme, že jsem velmi dobrý a všichni budou včas splácet. A skutečně dostanu mých 10 %. A těmto lidem budu vyplácet 5 %. Takže co se stane v průběhu tohoto roku? Kolik přijatých úroků získám? Nazývám to úroky. 9 milion krát 10 %. Získám 900 000 dolarů. A kolik činí moje nákladové úroky? Pravděpodobně bych to měl napsat zelenou barvou. Musím zaplatit 5 % z 10-ti milionů dolarů. To je 500 000 dolarů. Napíši to jako záporné číslo, aby jsi viděl, že je to náklad. Ačkoliv jsem řekl, že je to náklad, možná to budeš chtít napsat mezi kladná (výnosová) čísla. Ale to jsou jen účetní standardy. Myslím, že jsi dostal nápad. Napíši sem mínus 500 000 dolarů. A ještě abych mohl provozovat banku - mám tuto budovu, měla by být čistá. Musí být udržovaná. Musel jsem najmout bankovní úředníky a strážce. Musel jsem koupit ochrance zbraně. Mám náklady, nad rámec této malé úrokové transakce, která probíhá. Mám platy. Mám další výdaje. Ročně je to mínus 50 tisíc ve mzdách, které musím zaplatit. Údržba této budovy - musí se občas platit. Sem tam musím instalovat nové mramorové dlaždice. Protože musím docílit toho zářivého dojmu., nedobytné pevnosti. Údržba pro mě představuje velké výdaje. Utratil jsem 50 tisíc na údržbu. A co mi zbylo? 900 minus 500 je 400, 400 minus dalších 100. Zůstalo mi 300 000. Ačkoliv se jedná o malou vesnice, ve které žiji, nyní tak primitivní, aby neměla daně. Toto je můj zisk před zdaněním. (zvoní telefon) Zvoní mi telefon, ale já ho nezvednu. Je to těžké ho ignorovat. Toto je zisk před zdaněním. Ale zastupitelstvo v obci říká, že musím platit za armádu a ostatní služby, které poskytuje. Vezmou si 30 %. Daň z příjmu. Řekněme, že si vezmou třetinu. Vezmou si 100 000. Co mi zůstane? Co je můj čistý příjem? 300 minus 100, zůstane mi 200 000. To se zdá být fér. Takže toto je výkaz zisků a ztrát. A budu trochu hovořit o tom, kde se vezmou tyto čísla. Nejprve namaluji velký hezký čtyřúhelník okolo. Nyní to vypadá jako standardní bilance. Jak bude vypadat moje rozvaha na konci roku a kolik peněz jsem celkem vydělal? Řekněme, že tyto úvěry nebyly placeny, lidé jen zaplatili 10 % úroků. Pořád mám tyto úvěry v mé rozvaze. Namaluji tedy tyto úvěry. Pořád mám 9 milionů aktiv, což jsou tyto úvěry. Oni je nesplatili. Pořád mám tuto budovu. A protože jsem utratil 50 000 za údržbu, veškeré opotřebení bylo opraveno. Stále má hodnotu jeden milion dolarů. Mám budovu v hodnotě jeden milion dolarů, 9 milionů úvěrů je nesplacených. Mám milion dolarů v hotovosti. Kolik hotovosti mám nyní? Před tím jsem měl milion dolarů. A pokud se můj celkový objem vkladů v průběhu roku nezmění. Měl jsem milion dolarů, a nic dramatického se nestalo s těmito vklady. Během roku, ukáži to tady, jsem vydělal 200 000 dolarů. A těchto 200 000 mám právě teď v hotovosti. Takže nyní mám 1,2 milionů v hotovosti. Moje vklady se nezměnili. Stále mám 10 milionů ve vkladech. To jsou závazky, protože tyto peníze dlužím lidem, kteří si u mě uložili peníze. Dlužím jím peníze. Kolik mi zůstalo? Kolik je moje jmění? Moje jmění bylo 1 milion. Kolik je teď moje jmění? Jmění jsou celkové aktiva minus celkové závazky. Kolik činí moje aktiva? 9 plus 1 je 10, plus 1,2. Aktiva činí 11,2 milionů. Minus moje celkové závazky, mínus 10. Mám 1,2 milionu, moje jmění. Nyní, něco zajímavého se stalo. Jak se změnilo moje jmění? Měl jsem 1 milion. Nyní mám 1,2 milionu. Změna - z 1 milionu na 1,2 milionu. Mohli bychom tomu říkat, pokud znáš matematické zápisy, mohli bychom používat řecké písmeno delta, které značí přírůstek (nebo změnu). Moje jmění odpovídá hodnotě 200 000. A to je ta samá věc jako čistý zisk. Co je výkaz zisků a ztrát? Za prvé, toto je výkaz zisků a ztrát. Ale jak je to propojeno s rozvahou? A později, budeme hodnotit o výkazu cash flow. Rozvaha je jen momentka o tom, co máš a co dlužíš v určitý moment. Toto je rozvaha na začátku roku. Toto je rozvaha na konci rou. Toto je momentka o tom, co máš a co dlužíš na začátku. Toto je momentka toho, co máš a co dlužíš na konci roku. Výkaz zisků a ztrát ti říká, co se stalo během roku. V podstatě ti to řekne, jak jsi se dostal z této rozvahy do této. Jiný způsob jak na to nahlížet, výkaz zisků a ztrát, na konci, ti řekne vše o tvých vstupech. Kolik peněz se získalo. Kolik peněz se vydalo ve formě nákladů a daní, atd. A pak dostaneš čistý zisk. A čistý zisk je vlastně změna jmění. Pokud máš kladný čistý zisk během roku, aktiva v rozvaze se ti navýší o to číslo. A pokud máš záporný čistý hospodářský výsledek, tvoje jmění se ti sníží. Mohl by jsi říct, že čistý hospodářský výsledek je to stejné jako změna jmění. A další věc o které by se mělo mluvit, jaká je tvoje návratnost vlastního kapitálu? Tvůj počáteční jmění bylo 1 milion. Kolik peněz jsme vydělali? Zvětšilo se o 200 000 dolarů. Takže o 200 000 přes 1 milion. Mohli bychom říct, 1000 tisíců. To se rovná dvaceti procentům. To byla tvoje návratnost vlastního kapitálu. Vložili jsme milion a získali o 20 % navíc. To byla naše návratnost. Rovná se to ROE. A všimněte si že ROE -- je to vlastně to stejné. Je to přírůstek vlastního kapitálu děleno počátečním, což je to samé jaké čístý příjem v časovém úseku. No, definuji to jako počáteční kapitál Někdy o tom lidé mluví jako o průměrném a tak. Stejně, myslel jsem si, že toto je dobrý nástroj přinejmenším pro představení výkazu zisků a ztrát, abych ukázal spojitosti. Protože to je krása účetnictví. Máte tyto výkazy, které jsou velmi propletené. Dáte mi dvě rozvahy a pak z nich mohu vlastně sestaví výkaz zisků a ztrát, který popisuje co bylo v období mezi těmi rozvahami. Na shledanou v dalším videu.
video