Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (17/47) · 10:12

Bankovnictví 17: Co se stalo se zlatem? Opuštění zlatého standardu. Krátká diskuse o významu bohatství.

Navazuje na Investiční nástroje.
... Myslím, že teď je správný čas řešit další otázku, která vám pravděpodobně vrtá hlavou. Co se stalo se zlatem? Pamatujte si, že když jsme začínali s touhle rezervní bankou, všechny tyhle národní banky nebo jakkoli je chcete nazvat, měli zlato jako rezervu. A potom v určitém momentu jsme řekli, proč každý z nás drží zlato? Proč všichni nesoustředíme naše zlato v jedné rezervní bance? A potom ta rezervní banka může vydávat a byla to jediná osoba, která mohla vydávat, může vydávat bankovky, které jsou směnitelné za zlato. A potom jsme řekli, že v průběhu času si lidé zvyknou na myšlenku používání bankovek jako rezervy. A to je na čem jsou založené sazby minimálních rezerv, založené na bankovkách samotných. A mluvili jsme o tom, že Fed nebo rezervní banka chtěla zvýšit peněžní zásobu. Mohla by jen vytisknout nové bankovky a byly by to vyrovnávací bankovky, nesplacené závazky a potom by je mohla použít k provádění transakcí na otevřeném trhu. A to jí v podstatě umožňuje zvyšovat měnovou bázi ekonomikou nebo s ohledem na různé projekty tak, aby se tyto projekty uskutečnily. A v celé této diskusi jste si mohli všimnout, že tahle žlutá věc zde zůstala. Nemělo to nic společeného s ekonomikou. Jen to tam zůstalo a pokud mě opravdu chcete přinutit říct, co se s ním dělo, pak dodávalo trochu důvěry tím, čím bylo, ne? Dodá vám to trochu důvěry. Protože nejprve, když jsme řekli, že to bylo kryté zlaté... třeba to bylo podobné množství zlata jako bylo tady. Možná trochu později jsme řekli, tohle se může směnit za zlato za určitou sazbu, třeba 35 dolarů za unci. Myslím, že to bylo tolik, když jsme byli naposledy na zlatém standardu. ... Ale když se nad tím zamyslíte, je tu pár divných věcí. Za prvé téměř od samého počátku co jsme tohle dělali, bylo smyslem mít tuhle flexibilní peněžní zásobu proto, abyste mohli zvyšovat a omezovat peníze podle potřeb ekonomiky. A měli jsme z větší části nesplacené bankovky, protože to byl frakční rezervní systém. Měli jsme nesplacených bankovek více než je skutečné množství zlata. A tohle byl případ, kdy jsme dokonce byli na zlatém standardu. Měli jste více dolarů, než jste ve skutečnosti měli zlata, ale museli jste držet trochu zlata jen pro případ, že by lidé chtěli vědět, zda blafujete. V případě, že by x % lidí chtělo své zlato zpět. Vrátili by se do centrální banky a řekli, dejte nám naše zlato. Ale zlato v zásadě nemělo jinou funkci. Nebylo v ekonomice. Nepomáhalo k uskutečnění transakcí. Nic nedělalo. Jen zůstalo ve Fort Knox nebo kde a do určité míry je to spíš problém než nějaká skutečná hodnota, protože musíte udržovat dojem, že tyhle věci, tyhle dolarové bankovky mohou být proměněny na zlato. Svým způsobem to vynucuje požadavek minimálních rezerv samotné centrální banky. A požadavek minimálních rezerv, pokud se nad tím zamyslíte, je svým způsobem libovolný. Závisí na tom, kolik se na světě najde zlata, ne? Aby se zvýšila peněžní zásoba pomocí HDP, protože lidé vymýšlejí počítače a staví se železnice a auta a dálnice a všichni se stáváme výkonnými... abychom udrželi peněžní zásobu s těmito ekonomickými aktivitami navíc. Pokud zůstaneme ve zlatém standardu a pokud chceme udržet tyhle poměry mezi penězi a zlatem, museli bychom zlato v naší ekonomice navýšit. A to je svým způsobem svévolné. Třeba bychom našli velké množství zlata nebo bychom třeba nenašli žádné zlato. A to by opravdu nemělo mít vztah k našemu technologickému pokroku a k tomu, jak tvrdě pracujeme. A dává to smysl. Můžete si představit svět, kde najednou přistane uprostřed USA asteroid ze zlata, což najednou... protože zlato je méně hodnotné, by mělo dolar zlevnit. Nebo v jiném světě, kde z nějakého důvodu, již nemůžeme najít více zlata, mělo by to najednou snížit naši schopnost držet peníze v oběhu. A pokud by se stalo... a řekl jsem to tři videa zpět, že tyhle dolarové bankovky nejsou jen závazky nebo závazky této centrální banky. Jsou to závazky vlády USA. Položím vám otázku. Měli byste raději něco kryté zlatem nebo kryté vládou USA? A vím, že mnoho z vás, vaše instinktivní reakce je říct zlatem. Zlato je skutečná hodnota. Vláda USA... na co je dobrá? Je to banda podvodníků. Lžou, podvádějí a kradou. Nesutále mrhají bohatstvím. Ale zamyslete se nad tím. Zlato skutečně není bohatství. Může být použito, aby představovalo bohatství jen proto, že je pěkné, jen proto, že v nějaké době... a nekoroduje. Někdy v minulosti někdo řekl, jsme ochoten zorat tvá pole, když mi dáš tenhle úžasný kámen, který jsi našel. To je jediná hodnota, kterou zlato má. Nemůže udělat práci. Nedá se sníst. Více nás nemotivuje. Nedělá nás šťastnějšími. Není to skutečné bohatství. ... A nyní co vláda USA? Má právo, pravomoc danit. Vím, daně jsou sprosté slovo a já sám je nemám rád, ale v podstatě může vytáhnout tyhle důchody z ekonomiky USA, ne? Danit ekonomiku USA. A ekonomika USA to je skutečné bohatství. To je pracovní síla, nápady, pozemky, zdroje. Vše, nás motivuje. Naše pracovní síla, naše zboží a služby, naše schopnost se sebevzdělávat a inovovat a objevovat technologie a být více produktivní. To je skutečné bohatství. Pokud se nad tím skutečně zamyslíte, vím, že jsem trochu abstraktní, ale skutečně to chci objasnit, protože řada lidí má, myslím, stále představu, že něco je nějak obchodovatelné za zlato. Že je to zdravější oběživo, zatímco pokud je to závazek státu s velmi dynamickou ekonomikou, ale ne zlato, je to kryto méně bohatstvím. Ale řekl bych se, že tohle je vlastně větší množství bohatství. Myslím tím, že jsme měli oběživa v dávné minulosti, která byla kryta zlatem, ale v řadě případů jste stále měli inflaci. Když byla španělská měna v 15. století kryta zlatem, ale najednou objevili, že Střední Amerika měla hodně zlata, měli jste obrovskou inflaci a to zlato skutečně nepřineslo Španělům v té době skutečné bohatství. Jen se pro ně vše zdražilo. Umožnilo jim to nakoupit o trochu více od ostatních zemí, ale ve skutečnosti to nevytvořilo žádnou inovaci. Ve skutečnosti to nezvýšilo jejich podíl ve světě, kromě toho že ukradli nějakou část z jiných částí světa. Ale to teď necháme stranou. Ale tohle je skutečné bohatství. Měna krytá schopností celého státu generovat nějakým způsobem bohatství. To je daleko hodnotnější. Ale zlato byl prostředek vedoucí k cíli a bylo to nutné, protože aby celá tahle věc začala a aby lidé skutečně získali důvěru v tuto měnu, způsobem jakým jsou lidé naučeni myslet, byste jim to původně museli prodávat ve zlatě, ne? Když se nad tím zamyslíte, zlato nehrálo žádnou roli. V roce 1971, když se Richard Nixon rozhodl opustit zlatý standard, pokud... a tohle je velké pokud... pokud důvěřujete schopnosti státu řídit pěněžní zásobu efektivně, že nebudou tisknout tolik peněz až budeme mít hyperinflaci nebo nebudou tisknout tak málo peněz, že skončíme s deflační spirálou. Pokud důvěřujete schopnosti státu to udělat, skutečně nezáleží na tom, že jsme opustili zlatý standard. A jen se zbavíme malých nepříjemností. A pokud se opravdu dnes podíváte na rozvahu Federální rezervní, v rozvaze je stále nějaké zlato, protože opravdu není jasné, na co ho potřebují a tak ho tam jen drží. Každopádně hodně budeme v budoucnosti mluvit o tom, co je bohatství a co není bohatství. Jeden příklad, který lidem často říkám je, řekněme, že jste pilot letadla, které padá. Hoří a vy na horizontu vidíte dva ostrovy a musíte nouzově přistát na jednom z těch ostrovů. Na jednom z těch ostrovů je ohromná hromada zlata. ... A na druhém ostrově vidíte dalekohledem z letadla, že tam jsou krávy, nevím, různé ovocné stromy se sladkým a šťavnatým ovocem. Je tam obrovská zásoba, nedokážu nakreslit ropu, protože ropa je černá na černé tabuli. Jsou tam zásoby ropy. Je tam velké krásné sladkovodní jezero daleko od ropy, takže není kontaminované. A vidíte dalekohledem, že tam je skupina tvrdě pracujících, inovativních, chytrých lidí, kteří, nevím, dělají nejrůznější zajímavé věci. Mají cesty a mají koně. Mají nejrůznější věci. Na kterém z ostrovů byste nouzově přistáli za předpokladu, že byste již nikdy nebyli schopni se vrátit do civilizace? Samozřejmá odpověď je, že byste raději nouzově přistáli na tomhle ostrově, protože je tam více bohatství. A tak když jsme opustili zlatý standard... vím, že to vypadá jako nejhorší věc na celém světě a zlato se stalo dražším. Již to není 35 dolarů za unci. Nyní je to 700 dolarů nebo 800 dolarů za unci. Můžete si myslet, že to byla všechno inflace. Bylo by skvělé, kdybychom byli ve zlatém standardu. Ale zamyslete se nad tím, co se stalo od roku 1971. Kromě některých z těchto nadměrných úvěrů, které se rozdaly během posledních třeba 10 nebo 15 let.... kromě těchto bublin, jsem viděli obrovské množství inovace a nebyla hyperinflace a to vše ve světě... můžete to nazvat nekrytá měna. Měna, která není krytá žádným tvrdým aktivem. Je krytá důvěrou lidé ve schopnost ekonomiky USA podporovat dluh ke splacení hodnoty této měny. V budoucnu o tom budeme mluvit více. Nechci se do toho příliš zamotat. Ale uvidíme se v příštím videu. Jen jsem se chtěl dotknout toho, že nyní jsme mimo zlatý standard. ...
video