Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (18/47) · 14:08

Bankovnictví 18: Široká diskuse Klady a zápory různých bankovních systémů. Více o zlatě.

Navazuje na Investiční nástroje.
... V této sérii jsme vytvářeli monetární nebo bankovní systém, který se celkem ve zjednodušené formě blíží systému, ve kterém jsme. Řekli jsme OK, potřebujeme bankovní systém. ... A šli jsme cestou frakčních rezerv. Řekli jsme, vezmeme vklady, ale uvědomili jsme si, že většina vkladů tam jen leží. Lidé je skutečně tolik nepoužívají, takže pojďme něco z nich znovu půjčit. 90% nebo 50% vkladů, nějakou částku. Musíme nějakou část dát stranou jako rezervy a tímto způsobem můžeme použít tyto peníze k dalšímu půjčování, ale během tohoto procesu tvoříme multiplikační efekt a vytváříme peníze. To je to, co jsme popsali, frakční rezervní systém. ... A když mluvíme o rezervách, původně jsme hovořili o rezervách, kterými bylo zlato. Bylo to založené na zlatě. Začali jsme s farmáři. Měli zlato. Zlato bylo jednotkou směny od prvotních dob. Byl to první dohodnutý prostředek a lidé se ho drželi. A potom jsme konečně ukázali, že ve frakčním rezervním systému, kde máte tento multiplikační efekt a stanete se určitým druhem pokročilé západní industriální ekonomiky, do určité míry může zlato zůstat ležet v trezorech centrální banky a dodává důvěru v systém, ale ve skutečnosti nedělá nic. Jen dodává důvěru. A v určitém bodě jsme ukázali, myslím, že to bylo v posledním videu, že ve skutečnosti můžete opustit zlatý standard a můžete přejít k netvrdé měně nebo k měně, která není krytá zlatem. A smyslem toho je skutečně se dostat tam, kde jsme dnes a ukázat, že to není šílené. Existuje řada, myslím, že je můžete nazvat konspirační teoretici, kteří se domnívají, že za tím byl nějaký negativní záměr opustit zlatý standard a že to bylo kradení peněz. A víte co? Nejsem si 100% jistý, že nemají pravdu, ale jen říkám, že od té doby to není tak, že došlo k destrukci bohatství a že jsme se dostali do nějakého druhu postapokalyptické společnosti. Ekonomický růst byl docela rychlý. Docházelo k inovaci. Produktivita rostla. Alespoň, pokud já mohu říct, tak to vypadá, že můžete mít přijatelný ekonomický systém, který není krytý zlatem, který je vlastně krytý skutečným bohatstvím, kde bohatství je výrobní kapacita země. Není kryté zlatem. A k tomu jsme se dostali v minulém videu. Myslím, že jsem uhodil hřebík na hlavičku, protože zlato skutečně nedělá nic zásadního a je to ve skutečnosti jen prostředek směny. A někteří lidé řekli, jak tohle můžete říct? Zlato rozhodně něco stojí. Neexistuje realita, ve které by zlato nic nestálo. Zlato kontroluje ostatní aktiva. Myslím, že je dobré se za prvé zamyslet nad tím, jakými dalšími cestami bychom se mohli dát na tomto evolučním stromu bankovního systému. A také se zamyslet nad tím, myslím, znovu oživit pojem samotného zlata. Pokud se zamyslíme... nejprve oživíme zlato, protože si myslím, že to je to, o co se hodně lidí stará. Byly to dvě věci, jejichž rozdíl jsem kreslil. A je to filosofický rozdíl, ale myslím, že je důležitý. Skutečně pomáhá, zabývat se věcmi. Existují peníze a potom existuje bohatství a tohle je choulostivé, protože nakonec, tohle jsou jen definice a a definice nabývají různý význam v prběhu času. Vyhledal jsme si bohatství na Wikipedii a byla tam definice Adama Smithe z Bohatství národů, kde mluví o bohatství jako o půdě. Myslím, že to byla půda a práce, které vytvářejí užitnou hodnotu pro lidi nebo něco takového. V podstatě jeho definice je, že bohatství jsou věci jako půda a jdílo, přístřešek, doprava, nevím do určité míry zábava, ne? To poskytuje nějakou užitnou hodnotu. To nás činí šťastnějšími. ... Nebo to mohou být věci, které pomáhají tyto věci produkovat jako továrny nebo, kdo ví, co dalšího, počítače. Věci, které nám pomáhají produkovat všechny tyhle věci daleko efektivněji. A pokud se budete držet tohoto přístupu, peníze nejsou bohatství. Peníze jsou jen prostředek směny bohatství. ... Můžete říct, že peníze mají hodnotu. Hodnota peněz je ve skutečnosti mazadlo ekonomiky. Bez jakékoli formy peněz byste museli provozovat směnný obchod. Pokud bych byl stavitel domu a chtěl bych chléb musel bych směnit dům za, nevím, 10 000 bochníků chleba, což není příliš praktické. Místo toho to mohu směnit za peníze a potom později směnit peníze za chléb. A v kontextu této směny prostřednictvím peněz, existují různé druhy peněz, ne? Existují papírové peníze. ... Existuje tvrdá měna, atd. A zlato zapadá do tohoto kontextu. A potom je zde základní otázka. Je zlato podstatně, opravdu cennější než papírové peníze? A myslím, že to vede k tomu, co si myslíte, že se stane? Myslím klady nebo zápory zlata nebo řady tvrdých měn je to, že jsou vzácné. ... A tím, že jsou vzácné, není to tak, že jen můžete vytisknout tuhle věc a vždy tam bude stanovená nabídka. A negativní na tom je, že vzácnost bude znamenat menší flexibilitu. ... Nebo pozitivní na tom je, že můžete říct, že to nemůže být zmanipulované. ... A oboje z toho je do určité míry pravděpodobně pravda, ne? Ale to je to, co to je. Je to jen vzácná jednotka směny. A tak neříkám, že zlato jednoho dne ztratí svou schopnost kontrolovat některé z těchto věci nebo být směněno za některé z těchto věcí. Já jen říkám, že peníze nebo jednotka směny je zásadně odlišná od těchto věcí, které skutečně poskytují užitnou hodnotu. Myslím tím, že zlato má nějaké upotřebení. Třeba řeknete, že poskytuje nějaké potěšení ve formě šperků. Třeba to poskytuje nějakou užitnou hodnotu. Může být použito jako náplně nebo pro nějaké průmyslové nebo elektronické upotřebení, ale primárně to je jednotka směny. A jako jednotka směny jen pomáhá provádět transakce mezi bohatstvím a pomáhá ekonomice alokovat účinné zdroje. Papírové peníze nejsou vzácné, ne? Jsou regulovatelné. ... Mohli byste to brát negativně nebo pozitivně, ne? Můžete říct, že jsou flexibilní. To by byl pozitivní obrat. Nebo můžete říct, že mohou být manipulované. A existují období v minulosti, kdy řada vlád jen prosazuje populistické programy nebo se nějakým způsobem snaží odkládat problémy, dokud se neobjeví někdo další. Manipulovali měny. A to vedlo k hyperinflaci a nakonec se papírové peníze stali bezcennými, ale existují jiné příklady, kde si papírové peníze z větší části opravdu udrželi svou hodnotu. To je další věc, nad kterou je třeba se zamyslet. A vrátíme-li se zpět k otázce, zda zlato ztratí nebo neztratí svou hodnotu, to je skutečně... myslím tím, že to, co ztratí je jeho relativní hodnota a co bylo tím kalatlyzátorem? Nyní by řada lidí řekla, dolar... dojde k hyperinflaci, protože Fed je aktivnější, takže nakoupím zlato. A mohou mít pravdu. Nejsem si tím jist. Kdybych to věděl, sám bych spekuloval se zlatem. Ale hlavní věc u jakéhokoli typu investice je, uvědomit si, že sázíte na to, co udělají lidské bytosti, co udělá Federální vláda. A jen jako příklad v reálném vyjádření, pokud to srovnáte s dnešními dolary, zlato v roce 1980 bylo... tohle je v dolarech očištěných od inflace... myslím, že to bylo nějakých 2 400 dolarů, ne? Dokonce dnes se všemi diskusemi... myslím, že nyní je rok 2009...dokonce se všemi těmito diskusemi o hyperinflaci je Fed příliš agresivní. Pumpuje pěněžní zásobu a rozvaha Fedu se rozšiřuje... dokonce dnes zlato... v dnešním vyjádření... těchto 2 400 dolarů je v dnešním vyjádření Myslím, že je to 840 dolarů nebo tak nějak. A zpět v roce 1980 by velmi rozumná osoba mohla říct, můj bože, máme hyperinflaci, právě jsme prošli těmito ropnými šoky, inflace stoupá do nebes... inflace byla daleko méně kontrolovatelná, než tomu bylo nedávno. A vy si říkáte, ach jo dolar se stane bezcenným, než to zjistíme. Jen nakoupím zlato, ačkoli... jakou by mělo mít zlato hodnotu? Mělo by mít hodnotu 24 000 dolarů? Mělo by mít hodnotu 2 miliony dolarů? Kdo ví? Má jít zlato do nekonečna v přepočtu na dolary nebo jde dolar k nule? Někdo může velmi rozumně argumentovat, že by měli vybrat své bankovní účty a proměnit vše na zlato. A nebyli by schopni předpovědět, že by se na začátku 80. let objeví Paul Volcker a zvýší úrokové sazby navzdory všem politickým tlakům udělat třeba opak a dostane tak inflaci pod kontrolu. A potom... co to bylo? ... Koncem 90. let v dnešním vyjádření bylo zlato... myslím, že se pohybovalo kolem 200 dolarů nebo to mohlo být ještě méně. Řekněme, že zhruba 200 dolarů. A i kdyby si ta osoba řekla, dokonce na konci 90. let, udržím svou sázku a nechám si zlato, trvalo by to... kdyby to bylo stejným způsobem jako dnes, stále by pro ně bylo lepší si v roce 1980 nechat peníze na bankovním účtu, kde dostanou větší úrok než je inflace. Pokud byste dostali 3% nebo 4%z vašeho bankovního účtu na začátku roku 1980, stále byste na tom byli lépe, než kdybyste drželi zlato... i když v té době existoval velmi přesvědčivý argument pro inflaci. Je to velmi těžké předpovědět. A s jakoukoli věci, kde skutečně jen sázíte na prostředek směny, je velmi těžké to ocenit. Je velmi těžké říct, co je skutečná jednotka směny. Nyní se zlato vyšplhalo od konce 90. let na 840 dolarů. Je to založené na tom, že si řada lidí myslí, že dolar ztratí svou hodnotu, atd. Je to naprosto možné. Můžeme mít nezodpovědnou vládu. Inflace vypadá jako, že je nyní pod kontrolou, ale kdo ví, co se stane za rok nebo dva? Možná veškeré hotové peníze začnou mít multiplikační efekt a dolar se znehodnotí a zlato vyskočí na 8 000 dolarů. Potom ti lidé, kteří právě udělali velkou sázku... ale třeba inflace není problém. Možná je to deflace a třeba lidé neztratí svou víru v měnu. Třeba se objeví osobnost jako Paul Volcker a zastaví inflaci a potom se zlato vrátí zpět na 200 dolarů. Ale pointa je, že je skutečně těžké předpovídat, protože to vlastně samo o sobě negeneruje užitnou hodnotu. Je to měřítko užitné hodnoty. Každopádně se na to nechci příliš zaměřovat, aleje to zajímavá diskuse. Ale vraťme se k původní věci, existují další cesty, kterými se můžeme dát na vývojové cestě bankovních systémů. Jen jsem se chtěl dostat přes cestu, kterou jsme se vydali. Místo frakčních rezerv můžete mít plně rezervní systém. ... Je to... místo, abych ukládal vklady a říkal, že můžete kdykoli vklad požadovat, ale stále bych z něj půjčoval 90%... to je to, co dělám ve frakčním systému. Řekl bych vám, že 90% vašich peněz si nemůžete vybrat zítra. Budou vázané po dobu 6 měsíců. Bude to jako depozitní certifikát a peníze, které chcete mít zítra, dám jen stranou. Nedostanete z nich žádný úrok a dokonce mi můžete zaplatit nějaké peníze, za to, že je váš vklad v bezpečí a že máte k němu přístup prostřednictvím bankomatu. To je zcela v pořádku. Někdo může argumentovat, že je to méně flexibilní. To by na tom bylo negativní. Ale pozitivní na tom třeba je to, že je to méně náchylné k manipulaci. ... Nebo třeba dojde k méně vzestupům a pádům, ne? Třeba se nevytvoří tyhle bubilny. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že je to rozumný argument. A potom i při plné rezervě, bychom mohli nebo nemuseli mít zlato. A ještě jednou by to byla jen otázka, kolik máte flexibility. Nejvíce restriktivní systém by byl plně rezervní systém založený na nějakém druhu tvrdé měny, která nemůže být vytištěna nebo nemůže být kontrolována do určité míry lidmi. Nebo můžete mít něco, co je vytištěné a potom do určité míry to může být trochu zmanipulovatelné. A stejně jako u frakční rezervy... frakční rezerva krytá zlatem je trochu méně flexibilní, ale to je možná dobře. Také trochu méně schopné hry. V každém případě jsem vám chtěl poskytnout tenhle celkový přehled. Protože si myslím, že jsem se naposled mohl někoho dotknout. Nechtěl jsem žádným způsobem poškozovat zlato a nemyslím si, že zítra bude zlato bezcenné. Jen jem to chtěl opravdu objasnit, že z filosofického pohledu existuje rozdíl mezi zlatem a věcmi, za které může být směněno. Stejně jako existuje rozdíl mezi penězi nebo... jakýmkoli druhem peněz.... papírovými penězi a věcmi, za které mohou být směněny. A obecně si myslím, že má zlato zvláštní místo ve srovnání s ostatními trvdými měnami. Ve srovnání s diamanty nebo nanotrubičkami nebo čímkoli jiným. A to je proto, že má historii, ne? Od začátku zaznamenané historie používali lidé zlato jako prostředek směny, takže je skoro hluboce zakořeněné v naší kulturní DNA a to je to, co mu dodává jeho odolnost jako prostředek směny. Ale kromě toho skutečně není rozdíl mezi diamanty nebo karbonovými nanotrubičkami nebo měsíčními kameny. Každopádně jsem vyčerpal veškerý čas. Uvidíme se v příštím videu. ...
video