Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (19/47) · 13:22

Diskontní sazba Diskontní sazba a diskontní okénko. Věřitel poslední instance.

Navazuje na Investiční nástroje.
... Udělejme si malé opakování toho, co byla sazba Fed fondů. ... A potom se můžeme přesunout na něco, o čem jste pravděpodobně slyšeli ve stejném kontextu a často se to zaměňuje a je to diskontní sazba. ... Navzájem spolu souvisí a svým způsobem se pohybují společně. Při skutečné implementaci jsou docela rozdílné. Sazba Federálních fondů... tohle je cílová sazba. Tohle je cílová sazba, za kterou chce Fed, aby si banky navzájem půjčovali. Řekněme, že mám... nebudu kreslit pokaždé rozvahy... řekněme, že mám Banku 1 a tohle je Banka číslo 2. A řekněme, že tato banka má přebytek rezerv. Zelenou jsem již použil, ale udělám to zlatou, abychom si mohli zavzpomínat na zlatý standard. Řekněme, že má přebytek rezerv a Banka 2 je potřebuje, ne? A nyní řekneme, že Banka 1 je ochotna je půjčit Bance 2, pokud Banka 2 zaplatí Bance 1 jednodenní sazbu 6%. A řekněme, že Federální rezervní řekne, víte co? To je nad naši cílovou sazbu. Chceme, aby si banky mezi sebou půjčovali za nižší úrokovou sazbu. Chceme dělat transkace na otevřeném trhu nebo operace na otevřeném trhu, abychom tuto sazbu snížili. A mechanismus, který použijí... nakreslím rozvahu Fedu. ... Udělám to fialovou. ... Tohle je polovina a tohle je druhá polovina. ... Řekněme, že tohle jsou běžná aktiva Fedu a v pár videích vám skutečně ukáži, jak vypadala rozvaha Fedu, než začalo všechno tohle šílenství a jak vypadá nyní. Ale to jsou aktiva Federální rezervní. Tohle jsou jejich závazky. A jejich závazky budou trochu menší než jejich aktiva a mají trochu vlastního jmění. Jejich vlastní jmění je trochu jiné než tradiční vlastní jmění. Skutečně to není příliš perspektivní. Jen z toho získáte dividendu, ale nebudeme se tím detailněji zabývat. Ale mechanismus, který Fed používá k provádění operací na otevřeném trhu, je v podstatě tisknutí peněz. Co udělá Federální rezervní je, že vytvoří nějaké bankovky nebo nějaké skutečné rezervy. Tohle jsou bankovky Federální rezervní nebo jak je známe my, dolarové bankovky, které máte v peněžence nebo věci, které mohou být směněny na dolarové bankovky, které máte na vašem bankovním účtu, bity a bajty někde v nějaké počítačové databázi. A nemohou to vytvořit z čista jasna. Musí mít vyrovnávací závazek a jejich vyrovnávací závazek jsou nesplacené bankovky Federální rezervní. ... Tohle jen říká, hele tohle jsme vydali. Pokud se k nám někdo vrátí, máme tento závazek. A tohle je vydané i přesto, že bankovky Federální rezervní... zakroužkuji to žlutě.... jsou vydány Federální rezervní bankou. Jsou kryté naprostou zárukou a důvěrou vlády USA. Hodně jsme hovořili o tom, co to znamená, ale netřeba říkat, že jen probíráme mechanismus. Co udělají je, že nyní vezmou tyto dolary a použijí tyto dolary k nákupu pokladničních poukázek od lidí venku. Můžu to být já. Může to být můj dědeček. Může to být dokonce i některá z těchto bank a tak řekněme, že právě teď někdo drží pokladniční poukázku. ... Držím státní pokladniční poukázku. ... Federální rezervní použije ty peníze... řekněme, že vlastní mnoho státních pokladničních poukázek. Jsem nejbohatší člévěk v zemi. Můžu být dokonce Čína. Čína drží mnoho státních pokladničních poukázek. Kupují státní pokladniční poukázku. Potom se stane tohle... tohle aktivum již nejsou bankovky Federální rezervní. Nyní je to státní pokladniční poukázka. ... A potom já již nedržím státní pokladniční poukázku, protože jsem ji prodal Federální rezervní bance. Nevím, zda jsem ji prodal Federální rezervní bance. Jen jsem ji prodal na trhu. Nevím, kdo ji koupil. Mohl to být i jiný člověk. Mohla to být jiná země. Ale stalo se, že v tomto případě je to Federální rezervní banka. A nyní držím rezervy. Držím peníze, jak víme. Držím bankovku Federální rezervní. A co udělám s bankovkou Federální rezervní? Uložím ji do bank, ne? A vezmu tuhle bankovku Federální rezervní. Řekněme, že mám pár bankovních účtů. Jen pro zjednodušení uložím něco z toho na tento bankovní účet a řekněme, že něco z toho uložím na tenhle bankovní účet, jen pro zjednodušení. Co se nyní stane? Nyní má tenhle člověk více bankovek k půjčení a tenhle člověk potřebuje méně. Poptávka klesla. Tenhle člověk potřebuje méně. Poptávka tohoto člověka klesla. A nabídka tohoto člověka vzrostla. Víme, že pokud potřebujete něčeho méně, ale lidé toho mají více, nákupní cena nebo cena za půjčení bude klesat. Tenhle člověk toho má více a tenhle člověk toho potřebuje méně, najednou není tenhle člověk ochoten platit 6% za vypůjčení. A tenhle člověk je vlastně zoufalejší, aby udal tyhle rezervy a dostal z nich nějaký úrok. Tenhle člověk sníží sazbu, kterou by účtoval a tenhle člověk sníží sazbu, kterou je ochoten zaplatit a třeba to klesne na 5%. A Federální rezervní může pokračovat v nákupu a prodeji státních pokladničních poukázek, aby regulovala to, co se děje. Mohou udělat opak. Pokud řeknou páni, sazby jsou trochu příliš nízké. Ať se stane cokoli, sazby jsou 3% a Federální rezervní se to nelíbí a chce zvýšit sazbu Federálních fondů, což je cílová sazba, za kterou si banky půjčují mezi sebou. Potom mohou udělat opak. Mohou vzít tuhle státní pokladniční poukázku, ne? Tohle byla státní pokladniční poukázka. A prodají ji, ne? Vezmou tuhle státní pokladniční poukázku a prodají ji někomu jinému, třeba tomuhle člověku. Tenhle člověk získal dolarovou bankovku. Jeho dolarové bankovky budou uloženy v jedné z těchto bank. Řekněme, že jeho dolarové bankovky jsou uložené v jedné... má něco tady a něco tady. Když Federální rezervní prodá tuhle státní pokladniční poukázku tomuto člověku, tenhle člověk může udělat peněžní převod této straně... nebo si to nechat nebo je jedno co. Ať tak či onak se na to podíváte, tyhle rezervy zmizely a vrátily se zpět do Federální rezervní. Když se vrátí do Federální rezervní, vyrovnají tenhle závazek a potom v podstatě oběživo zmizí, ale skutečný výsledek je, že potom najednou poptávka by mohla vzrůst, protože bude méně rezerv v systému. Poptávka roste. A potom nabídka by klesala, protože je také méně rezerv v systému. A nyní si tenhle člověk řekne páni, mám méně k půjčení. Potřebuji vyšší úrok, abych to mohl půjčit. A tenhle člověk řekne páni, jsem zoufalejší než kdy jindy půjčit si nějaké rezervy. Jsem ochoten zaplatit víc a tak sazby vzrostou na 4%. Všechno tohle funguje dobře za předpokladu, že jsou banky ochotné si navzájem půjčovat za jinou sazbu. Existuje nějaká sazba, za kterou je tenhle člověk ochotný půjčit tomuto člověku, protože ví, že mu to další den splatí a je to jen otázka nabídky a poptávky. Jsou to spíš jednodenní úvěry. Jsou to velmi krátkodobé úvěry, takže jsou velmi bezpečné. Ale co se stane ve světě... nakreslím dvě stejné banky. To jsem myslím přehnal. Tohle je Banka číslo 1 a tohle je Banka číslo 2 a Banka číslo 1 má více rezerv. Banka číslo 2 jich má méně. Banka číslo 2 potřebuje rezervy. Řekněme, že si lidé dělají obavy o Banku číslo 2. Všichni její vkladatelé dostávají strach a začínají vybírat své rezervy, ne? A všichni víme, že tyto banky nedrží dostatek rezerv, aby uspokojily všechny své vkladatele. Vlastně nakreslím rozvahu Banky číslo 2. ... Doufejme, že mají vlastní jmění. Mají nějaké vklady. Řekněme, že všechno tohle jsou vklady. ... Musí držet nějaké rezervy, ne? Tohle je aktivum. Záleží na jejich povinných minimálních rezervách, ale budou mít nějaké rezervy pro případ, že lidé chtějí vybrat peníze ze svých běžných účtů. A potom zbytek jsou aktiva, která investovali. A banka vydělává více peněz na těchto aktivech, než má vyplácet na úrocích. Vydělává peníze na tomto rozšíření. Nyní co se stane, když tahle banka... její kondice začne slábnout, lidé se začnou bát a vklady začnou... lidé přijdou k bankomatům a začnou vybírat své peníze a když nic jiného třeba začnou ukládat do jiné bezpečnější banky nebo jen pod matraci, ne? Tahle banka řekne, najednou mám problém s likviditou, protože třeba hodně lidí si vybírá své peníze. Mám dostatek rezerv, abych to zaplatil, ale když přijde další člověk, vyčerpá to mé rezervy a potom když přijde další člověk, nezbydou mi žádné rezervy a způsobí to totální paniku. Když řeknu tomuhle člověku, že mu mohu dát peníze na požádání a najednou mu je nemohu dát na požádání. Budeme mít tuhle obrovskou bankovní paniku a potom všichni ostatní budou chtít své vklady a já budu mít obrovskou krizi likvidity. Za normální situace jako je tahle bych řekl, Banko číslo 1 potřebuji nějaké rezervy a jak jsem to udělal v první půli tohoto videa, tenhle člověk by půjčil rezervy a tenhle člověk by mu zaplatil úrok. Ale co když se tenhle člověk také bojí Banky číslo 2? Řekne si páni, tenhle člověk je v těžké situaci. Čelí krizi likvidity. Ani nevím jakou hodnotu mají jeho aktiva. Možná se jeho aktiva vlastně zmenšují. A to se v poslední době děje. Třeba udělal řadu špatných hypotečních úvěrů. Nechci tomuto člověku půjčit. A tenhle člověk se stane vyvrhelem bankovní komunity. Nikdo mu nechce půjčit. Zároveň není v ničím zájmu, aby došlo k runu na tuto banku. Protože pokud tenhle člověk nemůže platit jednomu ze svých vkladatelů... a to je určitá primární slabina frakčního rezervního systému. Pokud existuje jen jedna slabá vazba v bankovním systému a lidé ztrácí důvěru.... třeba tenhle člověk byl jediná špatná banka a lidé začnou vybírat všechny své peníze. První člověk, který nemůže získat své peníze zpět, zkontaktuje média a řekne můj bože, banky nejsou pro peníze dobré. Možná dojde k runu na všechny banky, protože lidé nevědí, které banky jsou dobré, které jsou špatné. Aby se tomu zabránilo, má Federální rezervní něco, co se nazývá diskontní okénko. Znovu nakreslím rozvahu Federální rezervní. A diskontní okénko je v podstatě pro banky věřitel poslední instance. Existuje určitý typ sazby Federálních fondů. Řekněme, že sazba Federálních fondů je 6%, ne? V normálním prostředí by si tenhle člověk, aby se dostal zpět, půjčil za 6%. Ale řekněme, že to je narušené a tenhle člověk je opravdu zoufalý. Ve skutečnosti může jít do Federální rezervní a půjčit si přímo od Federální rezervní. Ještě jednou tohle jsou aktiva Federální rezervní. ... Tohle jsou závazky. Tohle je vlastní jmění Federální rezervní. A Federální rezervní v této situaci bude tisknout bankovky... bankovky nebo rezervy Federální rezervní, tak či onak... a tohle jsou bankovky nesplaceného závazku. A ty půjčí tomuto člověku. Půjčí tyhle bankovky tomuhle člověku a výměnou za to, musí dát tenhle člověk Federální rezervní nějakou záruku. Řekněme, že měl nějaká další aktiva, které je těžké prodat. Nechtěl je prodat ve spěchu. Nechá si je jako záruku u Federální rezervní. A tohle se nazývá transkace typu zpětný odkup. V podstatě tím jen zajišťujete úvěr. Udělám celé video o tom, co je repo transkace, ale bez jakýchkoli detailů je tenhle člověk zoufalý. Nikdo není ochoten mu půjčit peníze, takže sazba Federálních fondů je nyní bez problémů. Jde k diskontnímu okénku a půjčí si přímo od Federální rezervní jako věřitele poslední instance. A sazba, za kterou si půjčil... úrok, který platí tomuhle člověku, to je diskontní sazba. Je to sazba, kterou banka platí Federální rezervní, když si nemůže půjčit od jiné banky na jeden den. Obecně má diskontní sazba tendenci být vyšší než sazba Federálních fondů. Ve skutečnosti je to tak vždycky, ne? Protože pokud by diskontní sazba byla nižší než sazba Federálních fondů, potom byste vždy měli lidi, kteří používají diskontní okénko místo, aby si půjčovali jeden od druhého. Ale v příštích videích uvídímě, že když přijdou horší časy, začne se tohle používat mnohem více. Historicky byla diskontní sazba zhruba o procento vyšší než sazba Federálních fondů, aby povzbuzovala lidi, aby si půjčovali navzájem nebo aby si půjčovali jeden druhému, ale v nedávné minulosti se ten rozdíl zmenšil a nyní jsou všechny sazby skoro nulové. Ale budeme se tím zabývat detailněji, ale to je hlavní rozdíl. Když hovoří Federální rezervní o nastavování sazeb, obyvkle hovoří o nastavování sazby Federálních fondů a diskontní sazba obvykle klesá spolu s tím, ale bude vždycky trochu vyšší než sazba Federálních fondů. Tohle je pro půjčky poslední instance. Tohle je pro každodeníí půjčování mezi bankami, aby se zajistilo, že každý má rezervy, které potřebuje nebo jich nemají tolik a mohou z nich získat úrok. Každopádně se uvidíme v příštím videu. ...
video