Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (20/47) · 11:24

Dohody o zpětném odkupu (repo transkace) Mechanismus dohod o zpětném odkupu (repo transkace/úvěry)

Navazuje na Investiční nástroje.
... Řekněme, že zoufale potřebujete peníze a já mám peníze na půjčení ostatním lidem. Tohle jsem já a tohle je můj zlatý řetěz. Přijdete ke mně a řeknete, Sale potřebuji 10 000 dolarů na transplantaci ledviny. Můžete mi půjčit peníze? Zoufale je potřebuji. ... Já mám 10 000 dolarů. Jsem ochoten vám půjčit, ale ekonomika je v těžké situaci a nikdy nevíte, kam ty peníze půjdou a já nevím, zda budete schopni si udržet práci, když půjdete na transplantaci ledviny a tak dále. Jsem na své peníze velmi opatrný a chci si být jistý, že vy za to stojíte. Trochu o tom popřemýšlíme a já řeknu hele, ty hodinky, co máte na ruce, vypadají docela hezky. Vy říkáte, tyhle hodinky? Nakreslím hodinky. ... Já říkám, jo tyhle hodinky. A vy říkáte tyhle hodinky jsem dostal od svého pra pradědečka a ve skutečnosti mají hodnotu... nevím, třeba jsou to diamanty posázené Rolex a jejich skutečná hodnota je 30 000 dolarů, ano? A já to vím, protože jsem samozřejmě již dobře obeznámený se zlatem a diamanty a podobnými věcmi. Řeknu, věřím vám a vy věříte sám sobě. Půjčím vám 10 000 dolarů, ale jen abychom oba věděli, že všechno bude v pořádku, proč si u mě nenecháte hodinky po pradědečkovi? A až splatíte 10 000 dolarů s malým úrokem, řekněme 10% týdně, až splatíte peníze, jistinu s úrokem, na jak dlouho si to půjčíte, vrátím vám hodinky zpět. Vy říkáte, nejsem si tím jistý. Zaprvé 10% týdně je dost. A já říkám a nepotřebujete to zítra na transplantaci ledviny? A potom můžete pracovat pár týdnů a splatit to. 10% týdně není špatné... a všichni to víme, protože jste to úročili složeným úrokem během roku a byla z toho nějaká příšerná úroková sazba. Ale jste zoufalý. Potřebujete ledvinu a já říkám, hele plánujete mi to splatit, ne? Dostanete svoje hodinky za 30 000 dolarů zpátky, takže co je za problém, ne? Proč je u mě nenecháte jako záruku? A vy řeknete fajn a necháte mi hodinky a dostanete transplantovanou ledvinu a budete skutečně tvrdě pracovat, abyste to mohl splatit, ale nikdy se vám to nepodaří a já si nechám vaše hodinky. A takhle v podstatě funguje proces zastavování. Zastavili jste u mě své hodinky, ale můžeme tomu trochu posměšně říkat, že jste je dali jako záruku na půjčku. A já jsem byl ochoten poskytnout vám půjčku, protože jsem věděl, že pokud ji nebudete moc splatit, mohu si nechat tuhle pěknou věc. A tohle se děje stále v méně pochybných oblastech ekonomiky. Banka vám dá úvěr a zaručí ho domem. Pokud nemůžete úvěr splácet, nechají si dům. Chtějí, abyste složili zálohu na dům, takže i když cena domu klesne, stále získají většinu svých peněz. A tohle je docela jasný úvěr se zárukou. Tohle je záruka, kterou jste mi dali. Já vám poskytnu úvěr. Vy ho splatíte. Já vám vrátím záruku zpět. Nyní, co kdyby existovala realita, kde, nevím, já jako věřitel... ani nemám rád tenhle pojem záruka a všechno ostatní. Ve skutečnosti chci objasnit, že já vlastním záruku, když se to stane, ano? Nechci, aby přišel nějaký Fed a řekl, páni, čí jsou ty hodinky, které máte? Kde na ně máte účtenku? Kde jste je získal? Byly někomu ukradeny? Všechno to vypadá podezřele a já pravděpodobně provádím nějaké pochybné operace, takže chci vědět, že tyhle hodinky vlastním v případě, že nesplatíte úvěr. Místo toho jsme mohli udělat tuhle naprosto stejnou transakci... Tohle jste znovu vy. Tohle jsem zase já. Nakreslím cylindr a knír. Tohle jsou moje odlišovací znaky, třeba zlatý řetěz. A nyní co mohu udělat, protože chci vlastnictví těch hodinek. Co udělám je, že od vás ty hodinky koupím. Dáte mi hodinky, takže ty hodinky doslova změní majitele. Koupím od vás ty hodinky za 10 000 dolarů. Ale také máme vedlejší dohodu. Doteď je to téměř identické, ne? Jediný rozdíl mezi tímto a tím, co jsme dělali předtím je, že v podstatě prodávám peníze. Ve skutečnosti od vás kupuji hodinky. Tohle je hotovostní transakce. Tohle nebyl úvěr v pravém slova smyslu, ale děje se to samé, ne? Tady jste mi dali hodinky a já vám dal 10 000 dolarů. Zde jste mi dali hodinky a já vám dal 10 000 dolarů. Ale co jsme přidali sem, je dohoda, že k nějakému budoucímu datu... tohle je teď. ... Také budeme mít dohodu... a oba jsme smluvními stranami této... v budoucnosti budu souhlasit s prodejem a vy budete souhlasit s koupí těchto hodinek ode mne za více jak 10 000 dolarů. V budoucnosti mi vrátíte mé peníze. Bude to 10 000 dolarů plus něco... a to něco je v podstatě úrok, ne? Dostanu své peníze zpět a potom vám vrátím hodinky. Když se nad tím zamyslíte, tohle je naprosto ekonomicky totožné s tím, co jsme udělali tady nahoře, ne? Dal jsem vám 10 000 dolarů. Vy jste mi dali hodinky jako záruku. Až splatíte 10 000 dolarů plus úrok, vrátím vám hodinky, ne? Ale v žádném okamžiku jsem skutečně, legitimně ty hodinky nevlastnil. V této situaci dochází ke stejné věci. Vy za mnou přijdete. Já vám dám peníze. Vy mi dáte hodinky, ale já jsem je od vás koupil, takže mám také účtenku. Jsem oficiální vlastník hodinek, zatímco vy máte mé peníze, ale máme dohodu, že k nějakému budoucímu datu ode mne hodinky odkoupíte. ... za 10 000 dolarů plus nějakou částku, což je v podstatě úrok. Tohle byl úvěr se zárukou hodinek, ale jediný rozdíl zde je, že místo toho, aby to byla jen záruka, jste mi je vlastně prodal a potom jsme měli dohodu o zpětném odkupu. A trvalo mi 6 minut, než jsem to řekl. Ale myslím, že to stálo za to. Kdy vy souhlasíte s odkupem hodinek v určitém okamžiku. Vlastně já jsem držitel dohody o zpětném odkupu. Jako věřitel dostanu hodinky a dohodu o zpětném odkupu. Nazveme to repo. Tohle jsou dvě aktiva, která nyní mám. Hodinky plus dohoda o zpětném odkupu. Vy dostanete peníze. A ve skutečnosti se to z vašeho pohledu nazývá reverzní repo. ... Ale celá myšlenka je, že tahle dohoda vás nutí odkoupit zpět hodinky za původní částku, kterou jste si ode mne v podstatě půjčili plus nějaký úrok. A tohle mě v podstatě nutí vám je prodat. Máme... je to v podstatě termínová smlouva. Termínová smlouva je jen dohoda o transakci v budoucnosti za danou cenu. A důvod, proč jsem tohle celé dělal, je to, jak provádí transakce Fed. Takhle Fed půjčuje, zejména diskontní okénko. Někdy se to nazývá repo transakce nebo dohoda o zpětném odkupu. A co Fed dělá je, že když za ním někdo přijde k diskontnímu okénku... nakreslím ve skutečnosti pořádné rozvahy. Řekněme, že tohle tady je banka v nouzi. Nebudu se příliš zabývat pravou stranou rozvahy. Má nějaké závazky, nějaké vlastní jmění. Řekněme, že má tunu aktiv. Řekněme, že tohle tady jsou státní pokladniční poukázky. Ale všechno je to hotovostní, ne? Tohle je banka. Je to všechno hotovostní a na druhé straně máme Federální rezervní. Zkusím nakreslit pořádně jejich rozvahu. A Federální rezervní... z největší části tohle budou právě státní pokladniční poukázky. Má nějaké závazky. Teď se tím nebudu zabývat. Má nějaké vlastní jmění. A řekněme, že vy jste jednou z těch bank vyvrhelů. Nikdo není ochoten vám půjčit. Vaši vkladatelé vybírají své peníze. Potřebujete přeměnit některé státní pokladniční poukázky na hotovost. Nechcete je jen hodit na trh. Třeba existují další aktiva, která jsou méně likvidní a pokud je hodíte na trh, nezískáte tu hodnotu, kterou chcete. V podstatě přistoupíte na dohodu o zpětném odkupu s Federální rezervní. Tohle je Federální rezervní. Přijdete k diskontnímu okénku Federální rezervní. Diskontní sazba může být, nevím, 5% na roční bázi, ale nebudeme se teď zabývat technickou stránkou věci. Řeknete hele Fede, půjč mi nějaké peníze. A Fed řekne OK, vytisknu pro tebe nějaké peníze. Tohle jsou závazky nesplacené bankovky a vytiskne nějaké bankovky Federální rezervní. Ale místo, aby vám jen půjčil peníze a potom držel tyhle státní pokladiční poukázky jako záruku, Federální rezervní je ve skutečnosti koupí. Uzavře s vámi dohodu o zpětném odkupu. Mechanismus toho je, že Federální rezervní od vás koupí tyhle státní pokladniční poukázky. Najednou státní pokladniční poukázky... bankovky Federální rezervní přejdou od Federální rezervní k vám a potom vaše hotovost přejde k.... vaše pokladniční poukázky přejdou k Federální rezervní, ne? Tohle je hotovost. Federální rezervní vytiskla hotovost, dala vám ji a potom od vás v podstatě koupila pokladniční poukázky. Nyní tohle jsou pokladniční poukázky. Tohle jsou pokladniční poukázky, které zde byly předtím. Ale existuje dohoda o zpětném odkupu, kde souhlasíte s tím, že k nějakému budoucímu datu tuto transakci ukončíte tím, že si odkoupíte vaše státní pokladniční poukázky a zaplatíte částku, kterou vám pokladna vyplatila na začátku plus nějaký úrok, ne? Základní způsob, jak na to nazírat je ten, že to byl jen úvěr. Jen jste si tolik půjčili od Federální rezervní. Federální rezervní si nechala vaše státní pokladniční poukázky jako záruku, ale ve skutečnosti je formálně vlastnila. A to je to, co odlišuje repo dohodu od tradičního úvěru se zárukou. Ale v budoucnosti si odkoupíte tyhle státní pokladniční poukázky za částku, za kterou je původně od vás Federlání rezervní koupila plus nějaký ten úrok. Zaplatíte malý úrok a tenhle úrok bude diktován diskontní sazbou. Každopádně vypršel veškerý čas. V příštím videu se opravdu podíváme na rozvahu Federální rezervní. ...
video