Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (21/47) · 9:57

Rozvaha Federální rezervní Analýza rozvahy Federální rezervní z února 2007.

Navazuje na Investiční nástroje.
... Myslím, že pro vás tohle video bude vzrušující, protože doteď jsme mluvili o Federální rezervní jen abstraktně a já jsem kreslil malé rámečky reprezentující rozvahy. Ale tohle je skutečná rozvaha Federální rezervní a vzal jsem datum předtím, než se začalo v bankovním sektoru dít všechno tohle šílenství. Abychom mohli vidět, jak by rozvaha Federální rezervní vypadala v normálním prostředí. A potom můžeme v budoucích videích porovnat, co od té doby udělali a získáme lepší pohled na všechny různé machinace, které Federální rezervní udělala, aby se pokusila udržet banky likvidní a solventní a vše, aby pokračovalo. A můžete debatovat o tom, zda to bylo špatné nebo dobré nebo jen udržovali banky v mrtvolném módu. Každopádně tohle je rozvaha Federální rezervní ke 14. únoru 2007. Předtím než začalo všechno to šílenství, ačkoli trochu to začalo... tohle je předtím než Fed začal podnikat skutečně agresivní akce, aby zajistil pro trhy likviditu. Ale zde jsou aktiva. Nejprve máme celkový počet aktiv. Je zajímavé se na to podívat. Všechno je to v milionech. Tohle jsou aktiva v hodnotě 871 miliard dolarů. Podíváme se na to zeširoka. ... Nakreslím to v našem tradičním rámečku. Kdybych měl nakreslit aktiva... součet všech aktiv zde je 871 miliard dolarů a víme, že závazky plus vlastní jmění tvoří zbytek do 871 miliard dolarů. Uvidíme. Kolik jsou celkové závazky? Celkové závazky jsou 839 miliard dolarů. Suma sumárum 840 dolarů. Závazky... udělám je jinou barvou. Závazky jsou zhruba 840 miliard dolarů. Měly by mít stejnou šířku, ale ne že by na šířce tolik záleželo. ... A potom cokoli zbývá, by mělo být vlastní jmění, ne? Aktiva mínus závazky. Co máte mínus, kolik dlužíte, je kolik toho zbývá vlastníkům. A samozřejmě vlastníky Federální rezervní musíte brát s nadhledem. Skutečně nemají výhodu jako tradiční vlastníci. Jsou to jen akcionáři. Co zbývá, je vlastní jmění. Mělo by být zhruba 31 miliard dolarů. A potvrdíme to pohledem na skutečnou rozvahu. A tady máme... celkový kapitál je 31 miliard dolarů. Z širší perspektivy se to doteď shoduje s tím, jak jsme si rozvahu Federální rezervní představovali. Ale podíváme se trochu hlouběji a uvidíme, zda můžeme najít zajímavé věci a věci, o kterých jsme mluvili. A doufejme, že v tomto bodě bychom všemu měli rozumět. Nyní se zaměříme na aktiva. Aktiva jsou jen tahle část. OK. Mají... co je tohle? Tohle je 11 miliard dolarů účtů zlatého certifikátu a je to určitý druh práva na zlato. Uvidíme. Účty zlatého certifikátu. Podívejme se, zda mají někde další zlato. Mince... 1 miliarda dolarů. Ale tohle jsou všechno malé ryby, ne? Nevím, jaká speciální práva čerpání mají účty certifkátu, ale je to velmi malé v porovnání s celkem, ne? Je tu 871 miliard dolarů aktiv. To je skoro jako chyba zaokrouhlení. Tady máme pořádný kus něčeho. Vlastně myslím, že těhle 11 miliard dolarů je skutečné zlato, protože ho nevidím nikde jinde v jejich aktivech. Myslím, že když porovnáte zhruba... nevím, co je tahle věc zde, ale když spojíte tohle a tohle, říká to, že Federální rezervní... protože nevidím zlato nikde jinde... drží zhruba 12 miliard dolarů ve zlatě, což skutečně není mnoho zlata, když zvážíte celkovou velikost jejich rozvahy. Tenhle velký kus tady... vyberu jinou barvu. Udělám to fialovou. Má obligace, dohody o zpětném odkupu a úvěry... 808 miliard dolarů... skoro 809 miliard dolarů. Tohle je velká část rozvahy Fedu. Z celkových 871 dolarů, 808 dolarů. V podstatě je to téměř tolik. Vlastně možná trochu méně... je těchto obligací a podobných věcí. Podívejme se jaký druh obligací mají. A oni je dále dělí. Těchto 808 miliard dolarů tvoří tyto věci zde. Velký objem tvoří úvěry ministerstva financí USA, ne? Tohle budou pokladniční poukázky (krátkodobé dluhopisy), střednědobé dluhopisy a dlouhodobé dluhopisy. Jen abych vysvětlil státní pokladniční poukázka... a dělal jsem o tom videa... je to v podstatě úvěr vládě na rok nebo méně. Je to jen úvěr vládě, který se stává splatným za rok nebo tři měsíce. Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy jsou úvěry ministerstvu financí USA, které mají delší splatnost. Střednědobé dluhopisy jsou splatné do 10 let. Dlouhodobé dluhopisy jsou více než 10 let. A potom dluhopisy vázané na inflaci. Udělám o tom celé video v budoucnosti, ale tohle jsou vlastně pokladniční poukázky, které jsou vázané na inflaci, takže se svým způsobem můžete zabezpečit proti inflačnímu riziku. Ale netřeba říkat, že z širší perspektivy je těch 780 miliard dolarů aktiv Fedu pokladniční poukázky, úvěry federální vládě. Nakreslím to. Docelá velká část, zhruba tolik jsou cenné papíry. Většina toho, co Federální rezervní vlastní, jsou pokladniční poukázky. A to je konzistentní se vším, co jsme doposud probrali a představuje to všechno až sem. A potom co je zajímavé... o čem jsme právě mluvili... dohody o zpětném odkupu, 30 miliard dolarů. A 100% to nevím, ale odhaduji, že to jsou... někdo přišel k diskontnímu okénku a v podstatě si půjčil 30 miliard dolarů od Fedu... a není to jen někdo. Je to pravděpodobně více lidí, kteří přišli a půjčili si 30 miliard dolarů od Fedu. A dali pokladniční poukázky jako záruku, ale jak víme, že dohody o zpětném odkupu fungují, ve skutečnosti prodali pokladniční poukázky Fedu a Fed souhlasil, že je později koupí, ale je to v podstatě záruka. Tyto dohody o zpětném odkupu... ty jsou zahrnuty v těchto cenných papírech, protože to nejsou jen dohody, ne? Ve skutečnosti to jsou... jsou to pravděpodobně pokladniční poukázky nebo by to mohly být typy vysoce hodnocených cenných papírů. A v budoucích videích se naučíme, že Fed snížil své standardy během posledního roku ve smyslu toho jaké typy záruky nebo jaké typy cenných papírů je ochoten obchodovat v těchto dohodách o zpětném odkupu. Ale v této situaci to vypadá jako 30 miliard dolarů. A také můžete... máte ponětí o tom, co jsou dohody o zpětném odkupu, protože zde říkají cenné papíry držené přímo, ne? Není tam dohoda o zpětném odkupu. Není tam žádná smouva, kde říkají, že to prodají někomu jinému za jinou cenu. Tohle jsou dohody o zpětném odkupu. Tohle jsou víc záruky úvěrů. A potom mají přímé úvěry 39 milionů dolarů. Tohle jsou docela drobky ve světě Federální rezervní. Část jsou pokladniční poukázky, nějaké dohody o zpětném odkupu a potom jsou tu další aktiva. Nerozdělují to, co to je. Třeba je v tom nějaké zlato. Nejsem si jistý. Prostory banky, budovy Federální rezervní mají hodnotu 2 miliardy dolarů. Myslím tím, že mají 12 bank po celé zemi a jsem si jistý, že mají nějaké další věci. A potom položky v procesu inkasa. Nevím, co to je za věci, ale jsou to všechno malé částky. Velká věc je, že aktiva Federální rezervní jsou převážně pokladniční poukázky USA, alespoň jsou to převážně pokladniční poukázky právě teď. Nyní se podívejme na závazky. A do určité míry je to daleko zajímavější. Bankovky Federální rezervní, síť zásob Federální rezervní banky. ... 769 miliard dolarů. Když jsem mluvil o nesplacených bankovkách, to je to, co to je. Tohle jsou bankovky Federální rezervní, které se vytiskly a jsou to závazky, ne? Protože Federální rezervní tyhle bankovky vytiskla a potom je použila jako oběživo, takže jsou nyní závazky, protože někdo se může kdykoli vrátit a říct, hele vraťte mi hodnotu těhle věcí a to je trochu abstraktní koncept, ale zhruba 700 dolarů tohohle jsou nesplacené bankovky. Tohle jsou peníze, které vytiskla Federální rezervní. A pak jsou tu nějaké reverzní dohody o zpětném odkupu, které v podstatě... z nějakého důvodu Federální rezervní použila dohody o zpětném odkupu k vypůjčení si od někoho jiného. Má trochu vkladů, ne? A tyto vklady ve skutečnosti dramaticky vzrostly za poslední rok. Má 22 milirad vkladů. Tohle jsou vlastně vklady, které banky drží u Federální rezervní. Ministerstvo financí USA tam ve skutečnosti drží nějaké peníze. Depozitní instituce mají 17 miliard dolarů... a to je vlastně, jak Federální rezervní tradičně platí své výdaje. Lidé ukládají své vklady u Federální rezervní... řekněme, že tohle jsou vklady od bank. Je to velmi malá část. Je to 17 miliard dolarů. Tohle mohou být vklady od členských bank, ale Federální rezervní neplatí z těchto vkladů úroky. Neplatí z těchto vkladů úroky a potom mohou tyto vklady vzít a nakoupit pokladniční poukázky nebo jiné cenné papíry a získat úrok z nich. Vlastně získávají úrok zadarmo a to je to, co ve skutečnosti používají k financování svých operací. Jakýkoli přebytek po financování jejich operací se vrací zpět ministerstvu financí USA. Takže to není tak, že Ben Bernanke si může létat kolem světa nebo vozit se v Bentley nebo něco podobného. A nevím, co je tohle... oficiální zahraniční... To jsou nicotné položky. Část toho jsou peníze, které byly vytištěné a jsou nyní závazkem Federální rezervní. A potom je tu trochu vkladů od depozitních institucí. A také ministerstvo financí drží nějaké peníze u Federální rezervní. A potom vše co zbývá, je vlastní jmění. Každopádně jsem si myslel, že bude docela hezké vidět, že se ve skutečnosti můžete podívat na to, jak vypadá nyní rozvaha Federální rezervní. Vlastně si ji můžete najít na Internetu. Získáte ji z několika dalších zdrojů. A v podstatě ji můžete analyzovat. Nyní máte nástroje k tomu, abyste viděli,jak vypadá a pochopili ji. A co je ještě zajímavější, je porovnat tuto rozvahu se současnou rozvahou Federální rezervní a můžete zjistit všechno, čím se zabývali. ...
video