Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (22/47) · 19:13

Komentář 1 k frakčnímu rezervnímu bankovnictví Porozumění slabinám frakčního rezervního bankovnictví

Navazuje na Investiční nástroje.
... Hodně jsem mluvil o tom, co je frakční rezervní bankovnictví. Ale byl jsem rezervovaný, abych ho nějak komentoval, a to je, co vlastně udělám v tomto videu. Jen trochu opakování celé série o bankovnictví. Začal jsem s velmi jednoduchým příkladem toho, že jsme na ostrově. Řekněme, že jste měli všechno zlato na ostrově a dali jste mi ho do opatrování. Nyní mám tohle aktivum, které se nazývá zlato a řekněme, že je to 100 kousků zlata, které jste mi dali. A také mám závazek. Tohle je moje primitivní ostrovní banka a můj závazek je, že můžete ode mne požadovat tohle zlato, kdykoli chcete. Tohle je můj závazek. Kdybych nakreslil vaši rozvahu, tohle by bylo vaše aktivum. Tohle by byl dlužní úpis vkladateli. ... Kdykoli jsem vám řekl, podívejte mám tenhle pěkný sejf, tenhle trezor. Ale můžete ke mně kdykoli přijít a vzít si ze svého zlata, kolik chcete. A my samozřejmě víme ze série o frakčním rezervním bankovnictví, že existuje mírný nesoulad mezi tím, co jsem vám řekl jako vkladateli a skutečností. Protože první věc, kterou udělám, když si tohle vezmete, je, že, jsem si vzal vaše vklady a mohl bych vám účtovat za to, že držíte své peníze u mne, ale přišel jsem s trochu záludnějším schématem. Kde říkám, hele, viděl jsem, jak se chováte. Nikdy nevyberete více než 10 kousků zlata najednou. Co udělám je, že půjčím všechno kromě vašich 10 kousků zlata. Skončím s touhle situací. ... Mám pro vás dlužní úpis na 100 kousků zlata a vzal jsem si dalších 90 kousků a půjčil jsem je náhodným podnikatelům na našem ostrově. ... Úvěr A a tohle je úvěr B. A myslím, že je to skvělé, protože samozřejmě vybírám od těhle lidí úrok a předpokládám, že tihle lidé ty peníze neprošustrují. Já dostanu všechny peníze zpět a vy dostanete všechny své peníze zpět a já dostanu nějaký úrok. A můžu říct, hele držím vaše peníze zadarmo. Vy máte opatrování a já z toho vyberu úrok. A třeba to pomůže financovat vylepšení trezoru a všichni budou šťastni. Ale zřetelně je zde nesoulad. Co jsem vám řekl? Co jsem vám řekl, vkladateli? ... Řekl jsem vám, že si můžete vybrat 100 kousků zlata kdykoli. ... Nyní jaká je skutečnost? ... Skutečnost je, že si můžete vybrat 10 kousků zlata kdykoli a tohle je... nevím, zda to chcete nazvat lež nebo ne, ale tohle tady není úplná pravda. A vím, že někteří z vás mohou říct, hele Sale, tohle je celkem primitivní příklad kousků zlata, ale náš současný bankovní systém takhle docela nefunguje. A jen abych si byl jistý, že rozumíte, že ta analogie není zcela mimo náš současný bankovní systém, náš současný bankovní systém je více jako tohle. Máte 10 kousků zlata, které mi dáte. Nakreslím to tady. Tohle je moderní bankovní systém. Co uděláte je, že mi dáte vklad 10 kousků zlata jako tohle a já řeknu, jasně dlužím vám 10 kousků zlata. Tohle je můj dlužní úpis vůči vám. Všechno vypadá pěkně a čistě, ale co potom udělám je, že vydám běžné vklady dalším lidem a můj limit toho, kolik běžných vkladů mohu vydat je na základě povinných minimálních rezerv a tak podobně. Ale řekněme, že musím držet nejméně 10% rezerv, abychom to měli matematicky jednoduché. Co udělám v našem moderním systému je, že poskytnu úvěr B jako tohle a dám B běžný účet, který je shodný s vaším běžným účtem. Tohle je dlužní úpis vůči B. Tohle je v podstatě slib B, že koukejte tohle je běžný účet a kdykoli přijdete, dostanete tolik. Třeba to bylo 40, třeba tohle je 50 kousků zlata. Tohle znamená, že můžete kdykoli přijít a dostat ode mne 40 kousků zlata. Ale víme, že ve skutečnosti lidé nedostanou kousky zlata. V našem moderním systému se nezabýváme zlatem. Tohle bude rezervní oběživo, ale je to stejný princip, že lidé dostávají peníze, které skutečně nejsou nutné v rezervách. A samozřejmě poskytnu další úvěr osobě A. A jen pro ně vytvořím vklad na běžný účet. Vytvořím dlužní úpis vůči A na 50 a celý důvod, proč tohle funguje je proto, že lidé používají tyhle vklady na běžných účtech jako formu peněz. Když vám vypíši šek, všimněte si, co se stane. Jen převádím jeden z těchto vkladů na běžném účtu ode mne k vám bez toho, aby jakékoli zlato nebo jakékoli rezervní oběživo změnilo majitele. Takhle to funguje. Ale když se podíváte na tyhle dvě rozvahy, jedna je primitivní příklad. Na mém ostrově, kde jsem měl 100 kousků zlata a půjčil jsem 90, dlužím 100. Řekl jsem lidem, třeba je to jen jedna osoba, hele můžete kdykoli přijít a dostat svých 100 kousků zlata, ale skutečnost je, že jsem půjčil všechno kromě 10 dalším lidem. Jaká je situace v moderním systému? Řekl jsem lidem, že je tu 100 kousků zlata, které mohou být ode mne, ne? 10 původnímu vkladateli, 40 tomuhle člověku, kterému jsem poskytl úvěr a dalších 50 tomuhle člověku. Ale skutečnost je, že mám jen 10 kousků zlata v trezoru a moje ostatní aktiva jsou jen úvěry lidem. Když se podíváte na tyhle dvě rozvahy, uvidíte, že jsou shodné. Vždycky rád začínám s touhle, protože tahle alespoň dává větší smysl. Když byste přišli za pětiletým a řekli, koukej, tohle je frakční rezervní bankovnictví. Tahle začne vypadat dokonce trochu podezřele, protože vytváříte tyhle úvěry a vytváříte tyhle dlužní úpisy z ničeho, ale váš konečný výsledek je, že jsou stejně podezřelé, protože obě mají stejnou výslednou rozvahu. Vaše další otázka je, hele Sale, co je na tomhle špatného? A mohl bych se zeptat syna, až se naučí mluvit. Špatného na tomhle je to, že tady je nesoulad mezi tím, co jsem řekl vkladateli... v tomhle případě jsem vkladateli řekl, můžete si vybrat 100 kousků zlata kdykoli, zatímco ve skutečnosti si mohou vybrat 10. Tady říkám vkladateli, můžete si své peníze vzít kdykoli, zatímco v tomhle moderním systému je to tak, že můžete požadovat kdykoli... a dal bych sem hvězdičku... pokud ne více než 10% požaduje peníze ve stejnou chvíli. ... Nyní si samozřejmě myslím, že tohle je... každý začne být trochu znepokojený, když tohle řeknete. Ale říkáte, podívejte, na tomhle je založený náš moderní finanční systém a co to umožňuje je, že tenhle člověk, tahle banka, jakkoli se na to chcete dívat, má povolené být zprostředkovatel mezi střadateli. Lidmi, kteří ukládají své vklady a lidmi, kteří potřebují investovat kapitál do výstavby nových projektů a podobně. A protiargument někoho, kdo je proti frakčnímu bankovnictví je, že neexistuje nic, co vám v tom brání. Všechno, co musíte udělat, je říct těmhle lidem pravdu. Co děláte je, že to děláte přesně podle tohoto naprosto stejného scénáře. ... Neřeknete mu, můžete si vybrat 100 kousků zlata kdykoli. Řeknete mu, můžete si kdykoli vybrat 10 kousků zlata a třeba dalších 40 kousků zlata bude k dispozici, kdykoli, kdy se předpokládá, že tenhle člověk splatí svůj úvěr. Třeba za rok a dalších 50 kousků zlata bude k dispozici, až tenhle člověk splatí svůj úvěr. Třeba za dva roky. Otázka je, proč se to neděje? Skutečnost je taková že, pokud byste vkladateli řekli, že nemůže mít všechny své peníze na požádání, řekl by OK, fajn. Za prvé předpokládejme, že dáváte těmhle lidem... tohle jsou oprávněné osoby, aby dali vaše peníze... chci nějaký úrok, který si berete, protože vy jen půjčujete mé peníze. Pokud byste drželi své peníze déle, lidé by za to chtěli úrok. Ale pokud je bance dovoleno říkat tuhle polopravdu, nemusí z toho dávat takový úrok, protože když lidé řeknou, mohu dostat své peníze kdykoli chci, řeknou, potom z toho nepotřebuji takový úrok, protože je to na požádání. Ale ve skutečnosti nemohou dostat všechny své peníze kdykoli. Mohou dostat jen určitý zlomek svých peněz kdykoli. Další myšlenka může být, OK, jste trochu neupřímný, když říkáte vkladateli, že je to na požádání a protože jste neupřímný, je vám dovoleno nedat jim takový úrok, jaký byste jim dal, kdybyste jim řekl, že jejich peníze jsou blokované. Ale co je na tom špatného, dokud jste dobrý investor a dobře tyhle peníze využíváte? Nemá z toho prospěch celý svět? A většinou to může být pravda, za předpokladu, že jsem vám řekl všechno. Ale představte si situaci, kdy máme v našem světě více bank. ... Nakreslím více bank. Tohle je banka jedna, mám banku dvě a potom banku tři. A banka jedna a banka dvě jsou velmi upřímné a dobří investoři. A všichni víme, že je velmi těžké říct, kdo je dobrý a kdo špatný investor, zejména v dobrých časech, protože potom většina úroků vychází dobře. Jsou dobří investoři. Ale banka tři více riskuje. Napíšu to. A co je motiv pro větší riziko? Řekněme, že banka tři je ochotna půjčit lidem, kterým není ochotna půjčit banka jedna a dvě. Rozvaha banky tři, tyhle úvěry budou rizikovější úvěry. Proč by to dělali? Protože, když to dáte rizikovějším lidem, jste schopni vzít si od nich větší úrok. Více riskují, což vede k úroku navíc. A ve skutečnosti, pokud byste se podívali na tyhle banky, řekli byste, že tenhle člověk je nejziskovější banka. ... Ještě hůř, protože dostává úrok navíc, může se v podstatě podělit o tenhle úrok navíc se svými vkladateli. Můžete dát výnosnější běžné účty, myslím, že to můžu nazvat vyšší úrok z vkladů. V této situaci osoba, která nejvíce riskuje bude nejziskovější a budou nabízet vyšší úrok a to může ve skutečnosti přilákat většinu vkladů, ne? Pokud mi všechny tyhle osoby připadají stejné a všichni víme, že je velmi těžké vědět, co banky ve skutečnosti s penězi dělají, potom řeknu, hele dám peníze tomuhle člověku tady. Ale co se stane, když se věci zhorší? Jakmile se svět dostane trochu do obtíží, začne v podstatě tohle riziko navíc vystrkovat svou ohavnou hlavu a tenhle člověk se stane insolventním. Tenhle člověk... pokusím se nakreslit jeho rozvahu. Jeho rozvaha bude vypadat nějak takhle. Poskytl řadu úvěrů. Tady má nějaké rezervy a potom má řadů vkladů, které jste mu mohli dát vy nebo já, Tohle jsou naše dlužní úpisy vůči nám. Tohle jsou úvěry, které poskytl. Jakmile se věci začnou zhoršovat, některé z těchto úvěrů budou špatné. Jakmile bude jeden z těchto úvěrů špatný, uslyším o tom ve zprávách a přiběhnu do banky a řeknu, vraťte mi mé peníze tak rychle, jak je to možné. A řekněme, že jsem první a dostanu své peníze zpět. Slíbili mi to. ... Vyberu svůj účet a dostanu všechny své peníze zpět a vlastně jsem vyčerpal rezervy. Nyní přijde další člověk. Tenhle člověk běžel trochu pomaleji než já. Přijde do banky a řekne, vraťte mi mé rezervy. A banka řekne, nejsou tu rezervy. A tenhle člověk se naštve. Nemá rezervy. A samozřejmě celou dobu aktiva tohoto člověka se stávají bezcennějšími, protože půjčil lidem, kteří to špatně investovali. A tak máte všechny tyhle lidi... když zjistí, že tenhle člověk nedostal své peníze, přijdou tam všichni tito lidé a budou požadovat své peníze a banka se stane insolventní. Dojde ke dvěma věcem. Nebude likvidní a solventní. A vysvětlil jsem rozdíl, ale že nebude likvidní může znamenat, že úvěry jsou dobré... a ve skutečnosti to v tomto videu znovu zopakuji... ale úvěry mohou být dobré, jen nemá hotovost. Insolventní znamená, že tyhle úvěry nejsou dobré, že hodnota těchto úvěrů se nerovná těmto vkladům. Řeknu, že tahle riskantní banka je nesolventní. ... Nyní můžete říct, že tihle lidé tady si to zaslouží. Tihle lidé si zaslouží, co dostali, protože byli chamtiví. Investovali v této riskantní bance, která dělala pochybné věci, jen aby získali trochu vyšší úrok ze svých vkladů. Ale co se stane, když k tomuhle dojde? Tady máte ty dobré banky, které třeba dělali velmi konzervativní půjčování. ... Takhle vypadají jejich rozvahy... třeba obě jejich rozvahy vypadají takhle. Tady mají nějaké rezervy. Poskytli nějaké dobré úvěry správným podnikatelům a potom tady máte jejich vkladatele. ... Ale jakmile zjistí tenhle člověk, co se stalo v téhle bance, řekne, věci jsou skutečně špatné. Budu opatrný a půjdu do mé banky... řekněme, že je to tenhle vkladatel... a vyberu své peníze a dám si je pod matraci. Jde do banky a je tam první. Je to nejrychlejší běžec ze všech vkladatelů. Žádá svůj vklad. Vybere svůj vklad a vyčerpá všechny rezervy. ... Nebyl jediný člověk, kdo se bál. Tenhle člověk se také bál. Přiběhne do banky a banka nyní řekne, vím, že jsem vám to slíbil, že máte účet na požádání, ale ten člověk, kterého jste viděl opuštět banku v běžeckých botách, ve skutečnosti vybral všechny naše rezervy. A myslím, že musím připustit, že jsem vám lhal, že to není úplně na požádání. Ve skutečnosti jsem rozpůjčoval zbytek vašich peněz. Ale byl jsem dobrý bankéř. Tohle jsou opravdu dobré úvěry. Tyhle úvěry mají stále hodnotu jakou chtějí. Pokud byste dostatečně dlouho počkal, dostanete své peníze zpět. A samozřejmě tenhle člověk nebude moc šťastný, protože se mu lhalo. A nebude to jediný člověk. Trochu pomalejší běžci sem přijdou a také budou požadovat své peníze. A tohle je známé jako run na banku. ... Kde kvůli třeba jednomu špatnému jablku v systému, které je ve skutečnosti insolventní, se všichni začnou bát a přijdou a řeknou, dejte nám naše peníze a protože máme tenhle frakční rezervní systém, peníze tam nejsou. Nebudou tam, protože 90% z nich bylo půjčeno. A jakmile se tohle jednou stane, budete mít run na banku dvě a potom vyšichni vezmou své peníze z bankovního systému. Celý bankovní systém, tahle situace tady, kde aktiva třeba stále mají stejnou hodnotu nebo větší než závazky, tenhle člověk je stále solventní, ale nemá žádné peníze, aby zaplatil tyhle účty na požádání. Tenhle člověk se řítí do problému s likviditou. ... Nemá rezervy a to je proč máme Federální rezervní jako věřitele poslední instance. Tenhle člověk může jít do Federální rezervní a říct, hele nějací lidé mi klepou na dveře. Dejte mi nějaké úvěry. Federální rezervní půjčí tomuhle člověku nějaké peníze a potom samozřejmě tenhle člověk bude mít dalšího věřitele, který se nazývá Federální rezervní a může tohle použít k zaplacení těmhle lidem. Ale otevírá to otázku, jak Federální rezervní skutečně pozná rozdíl mezi tímhle člověkem... může říct, OK tenhle člověk je dobrý. Půjčím mu, aby bylo jisté, že nebude mít problém s likviditou. Jak Federální Rezervní skutečně pozná rozdíl mezi tímhle člověkem a tímhle člověkem tady? Tenhle člověk také poběží do Federální rezervní. Hele Federální rezervní, tyhle úvěry jsou stále dobré. Dejte mi úvěr, abych mohl zaplatit lidem tady. Federální rezervní řekne, hele vypadáte dobře. Jste sympatický, upravený bankéř v pěkné, přepychové budově, na ruce máte hodinky Rolex. Proto musíte být dobrý. Federální rezervní půjčí také tomuhle člověku a nyní také tenhle člověk dluží Federální rezervní nějaké peníze. Již jsme to mohli vidět v tomto frakčním rezervním bankovním systému, že máte dva problémy. Máte nestabilní rovnováhu, kde jedno špatné jablko může vést k runu na celý systém. ... A budu mluvit o tom, co bylo navrženo pro vyřešení tohoto problému, v podstatě bakovní pojištění. Pravděpodobně s tím počkám do dalšího videa. Tohle je tady první problém. A potom druhý problém je, že je skutečně těžké rozlišit mezi dobrými a špatnými bankami. ... Myslím, že není těžké rozlišit to podle obličeje... je těžké to za prvé rozlišit a je ještě těžší to rozlišit, když vždycky máte Federální rezervní, která je ochotná být věřitelem poslední instance. A když mluvím o pojištění Federální rezervní, to dělá rozlišení ještě těžší a protože je těžší to rozlišit, existuje velký motiv pro banky, aby riskovaly. Protože když jsou dobré časy, vydělají více peněz než kdokoli jiný a potom, když jsou časy špatné, je to skutečně těžké, budou všichni shodně trpět. Ve videu budu mluvit o něčem, co bylo navrženo pro vyřešení těchto problémů a uvidíme, zda to skutečně dává smysl.
video