Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (23/47) · 17:19

Komentář 2 k frakčnímu rezervnímu bankovnictví: pojištění vkladů Více o slabinách frakčního rezervního bankovnictví. FDIC a pojištění vkladů a vedlejší efekty.

Navazuje na Investiční nástroje.
... V minulém videu jsem se dotkl klíčové slabiny frakčního rezervního bankovnictví a to je představa runu na banku. Pokud máte řadu bank a všechny půjčí 90% svých rezerv... řekněme, že tohle jsou všechny mé banky... Banka 1, Banka 2, Banka 3 a můžete mít mnoho bank. Myslím tím, představte si, že budeme pokračovat až k Bance 100. Problém s runem na banku je, že pokud i jen jedna banka není najednou schopna dát svým vkladatelům peníze...je nelikvidní... a nebudeme posuzovat, zda je opravdu nesolventní, ale skutečně nemá peníze, aby je dala vkladatelům. Potom se všichni vkladatelé ze všech ostatních bank začnou bát a běží do bank a žádají své peníze zpět. A podle definice ve frakčním rezervním bankovním systému mají tihle lidé jen 10% svých vkladů jako rezervy, 10% rezerv. Pokud více než 10% lidí žádá své peníze, budou všechny nelikvidní. ... Potom dojde k totální panice. Dojde k totální panice finančního systému. Jakmile některý z úvěrů těchto lidí bude splatný... nakreslím jednu z jejich rozvah. Předpokládejme, že ve skutečnosti byli dobří investoři, což je velký předpoklad, ale řekněme, že jejich rozvahy vypadají takto. Zde jsou všechny vklady, které dluží lidem... mně a vám. Tohle jsou jejich závazky. Mají 10% svých aktiv jako skutečné rezervy oběživa. ... A potom zbytek jsou úvěry podnikům a další. ... A tohle je aktivum, protože podniky jim něco dluží. A co se stane, jakmile nastane panika, každý chce vybrat své peníze. Rezervy se velmi rychle vyčerpají. ... A potom tihle lidé sedí a čakají na své peníze. V podstatě to banky zavře. Jakmile jsou tyhle úvěry splatné... třeba tenhle člověk dluží peníze za rok. Potom řeknou, jen mi vraťte peníze. Nebudu obnovovat úvěr, i když máte dobrý podnik. A tak každý bude chtít své peníze zpět a celý finanční systém se rozpadne a důvěra ochladne. ... A tohle je obrovský problém. Pamatujte si, tohle se může stát jen proto, že jeden činitel nedokáže zvládnout pořádně svou likviditu. Ještě hůře to může být způsobeno jedním panikařícím vybíratelem. Nemusí tam ani být špatný činitel. Může to být jen nějaká obava, která se v systému objeví a i pro naprosto rozumnou banku... a použiji rozumnou v uvozovkách, protože předpokládáme, že je rozumná, protože někteří mohou namítat, zda je rozumné frakční rezervní bankovnictví. Ale i když tohle je naprosto slušná banka, pokud se z jakéhokoli důvodu více než 10% jejich vkladů vyděsí, potom najednou bude nelikvidní a dostanete se do stavu totální paniky. V minulém videu jsem hovořil o některých věcech navržených pro řešení tohoto problému. Tohle jsou řešení. První je mít bankéře poslední instance, věřitele poslední instance. ... A to je naše centrální banka nebo Federální rezervní banka. ... A těm nikdy nedojdou rezervy, protože tyto rezervy je možné si od nich půjčit a všechno tohle jsou dlužní úpisy od Federální rezervní. Co Federální rezervní dělá... a mluvil jsem o tom v minulosti... řekněme, že jejich rozvaha vypadá v současné době takto. Řekněme, že tohle jsou jejich běžné závazky. Tohle jsou jejich běžná aktiva. A jejich běžné závazky budou v podstatě dlužní úpisy. Tohle budou jejich rezervní bankovky, ale řekněme, že někdo přijde a řekne, Federální rezervní, půjčte mi nějaké peníze. Co udělají je, že vytisknou nějaké... tohle jsou bankovky Federální rezervní. ... A potom jen vytvoří vyrovnávací závazek a nemají žádné limity rezerv. Udělám to novou barvou, jen abych rozbil monotónnost. Budou mít tyhle bankovky odpovídající nesplacenému závazku a dají vám tyhle bankovky. Dají tyhle bankovky bance, která je v zoufalé situaci, když si nemůže půjčit od jiné banky. A rozvaha Federální rezervní bude nyní vypadat takto. Takhle vypadala předtím. Má tyhle nové nesplacené bankovky a nyní tohle... místo bankovek Federální rezervní v trezoru, bude mít nyní tuhle malou věc ve svých účetních knihách, která se nazývá úvěr bance, úvěr tomuto člověku, což je aktivum, protože on jim něco dluží. A neexistuje limit, v rámci kterého by to mohla Federální rezervní dělat. Samozřejmě může existovat jistý druh předpokládaného limitu. Pokud budou tohle dělat libovolně, lidé mohou přestat tyhle bankovky Federální rezervní akceptovat jako skutečně mající hodnotu. Tohle je pravděpodobně hlavní omezující obava. A pravděpodobně budu více v dalších videích hovořit o dalších věcech, které Federální rezervní odrazují od dělání náhodných věcí, ale obecná myšlenka je, že jim rezervy nikdy nedojdou. Tohle je jedna myšlenka... věřitel poslední instance, ale ani Federální rezervní nechce v tomhle pokračovat, protože co když je tenhle člověk v podstatě nesolventní? Pokud se tyhle úvěry zhorší, potom není důvod, aby i centrální banka tomuto člověku ve skutečnosti půjčovala. Neměla by tomuto člověku půjčit. Řekněme, že se Federální rezervní podívá do účetních knih tohoto člověka a řekne, víte co? Tyhle úvěry jsou bezcenné. Nepůjčím vám více peněz. Co udělám, že vás vezmu do nucené správy. A ještě jsem o tomhle nemluvil. Tohle je druhé řešení. Druhé řešení je mít pojištění, pojištění vkladů. ... Pokud má banka jen problém s likviditou... je to dobrá banka... jen jí došly rezervy a žádná jiná banka není ochotná jí půjčit, o čemž můžete diskutovat, zda to je vůbec dobrá banka, když ostatní banky nejsou ochotné jí půjčit. Potom může jít k diskontnímu okénku ve Federální rezervní a půjčí si nějaké rezervní bankovky. Nyní v situaci, kdy ani tohle není dostatečně dobré a banka je v podstatě na mizině, platila Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, zajišťuje pojištěné vkladů v USA) nějaké peníze. Myslím, že pravděpodobně hodně peněz z pohledu jednotlivce, ale málo z pohledu banky. A je to zlomek procenta každý rok, aby mohla svým vkladatelům říct, podívejte, i v situaci, kdy naše banka zkrachuje, Federální rezervní vám zaplatí přímo. Tohle jsou bankovní účty FDIC. Federální rezervní vám to vyplatí celé bez ohledu na to, co se bankám stane. Podle mne je tohle velké řešení. Řeknu vám, že teď jsou všechny mé úspory na bankovních účtech FDIC. Tohle může znít skvěle vkladateli, ale co je vedlejší efekt pro bankovní systém? Nakreslím znovu všechny mé banky. Mám Banku jedna, Banku dvě, Banku tři a Banku čtyři. Všechny jsou pojištěné u FDIC. Platí malý zlomek procenta každý rok, aby mohli říct svým vkladatelům, pokud z jakéhokoli důvodu zkrachujeme, vaše vklady jsou 100% neohrožené. A co se stane? Tohle vyřeší problém runu na banku, ne? Řekněme, že z nějakého důvodu vyčerpal tenhle člověk rezervy nebo zbankrotoval. Řekněme, že tenhle člověk zbankrotoval. V minulé situaci před pojištěním se každý začne bát a dojde k runu na banku. Budou žádat své peníze a nebude dostatek rezerv, protože drží jen zlomek rezerv. To je to, co je frakční rezervní bankovnictví, ale nyní bude m§že být každý klidný. Všechno je kryté Federální rezervní, která může vytisknout kolik chce bankovek, takže zůstanu v klidu. Tohle řeší problém runu na banku. ... A můžete říct, tohle již nezpůsobuje nestabilní rovnováhu, což je svým způsobem pravda, ale co to způsobuje? Nyní jsou všichni tito lidé pojištěni u FDIC. Jsem ve stejné míře ochoten dát své peníze komukoli z těchto lidí. V podstatě dám své peníze člověku, který mi dá nejvyšší úrok. A ve skutečnosti jsem to udělal se svými osobními účty. Zjistil jsem, která banka poskytuje nejvyšší úrok a ignoroval jsem to, jak investují své peníze. Jinak bych byl docela nedůvěřivý k bance, která nabízí vyšší úrok, protože pravděpodobně dělá něco riskantního. Ale nyní je mi to jedno, protože vím, že je pojištěná u FDIC a i když tahle banka zkrachuje dostanu všechny své peníze zpět. Mohu uložit peníze do banky s nejvyšším úrokem. Nyní na základě toho, co jste viděli v minulém videu, která banka dává nejvyšší úrok? Bude to banka, která nejvíce riskuje? ... Ještě jednou, pokud dáte všem bankám tohle reletivně levné pojištění a všechny tyto banky mohou přilákat peníze jednodušeji, protože platí tohle pojištění... Pokud by neměli tohle pojištění, museli by platit daleko více. Řekněme, že tohle pojištění je 0,1% za rok. Kdyby neměli tohle pojištění, museli by zaplatit daleko více než 0,1% ročně vkladatelům v zájmu toho, aby vyrovnali riziko, které podstupují, protože nejsou kryti vládou. Je to skutečně dobrý obchod pro vkladatele. Řeknu to takhle. Když ukládáte peníze do banky, půjčujete peníze bance. Vaše běžná depozitní sazba, napíšu to, je stejná jako náklady banky na půjčování, ne? Když půjdu do nějaké banky a zaplatí mi 2% ročně, to jsou náklady banky na půjčení. Pokud banka nemá pojištění u FDIC, nebude muset platit 0,1% ročně, ale bude mi muset dát vyšší úrok. Bude mi muset zaplatit 3% nebo 4%, pravděpodobně víc, protože bych řekl, tohle je riskantní banka nebo je riskantnější. Jakákoli banka by byla riskantnější než někdo, kdo může tisknout bankovky. Bude muset platit víc, ale nyní mi může platit jen 0,1% ročně, nebo kolik se platí FDIC, ale hlavní nejdůležitější vedlejší efekt je, že to sníží to, co musí zaplatit vkladatelům, protože vkladatelé řeknou, tohle je bezpečnější, než jsem si myslel. Sníží to náklady na půjčení o více než 0,1%. Skutečně je to dobrý obchod pro banku a zejména je to dobrý obchod pro velmi riskantní banky, které by musely platit trochu více, protože teď mohou dělat nejdokonalejší riskantní věci. Řeknete, ale tohle je pojištění. FDIC není hloupá. Měla by účtovat riskantnějším bankám více. Ale myslím, že proti mluví to, že se to lépe řekne, než udělá, protože v dobrých časech jako ve 20. letech nebo během bubliny na trhu s nemovitostmi, máte skryté riziko. Nevíte, kdo riskuje. Je to obvykle osoba, která má nejyvšší výnosy, ale pokud jsou v tom stále dobří, vy to nevidíte a tahle osoba vypadá prostě jako genius. ... A potom, když přijdou horší časy, tenhle člověk zkrachuje, ale víte co? On neriskuje. Je to FDIC, která pravděpodobně účtovala za pojištění málo. Chtěl bych k tomuhle říct poslední věc. Nazývá se to pojištění. Je to FDIC. ... A chci poukázat na rozdíl mezi finančním pojištěním a můžete se podívat na mé video o swapech úvěrového selhání, cože je jiná forma finančního pojištění. Rozdíl mezi finančním pojištěním a tím, co si normálně spojujeme s pojištěním. Když mám pojištění auta a řekněme, že tohle jsou Řidič jedna... řekněme, že mám řadu řidičů, Řidič jedna, Řidič dva, Řidič tři, Řidič čtyři. A vím, že v kterémkoli roce má každý 10% šanci, že se mu stane nehoda. To je daleko vyšší než ve skutečnosti, ale udělali jsme si ta čísla jednoduchá. A pokud mám nehodu, bude mě to stát 10 000 dolarů. Mohl bych přijít za Řidičem jedna a říct, podívejte, existuje 10% šance, že budete mít nehodu. Pokud ano, bude vás to stát 10 000 dolarů. Budu vám účtovat... férová cena by byla 1 000 dolarů. Budu vám účtovat 1 100 dolarů. Budu vá, účtovat 1 100 dolarů, abych na tom měl trochu zisk, ne? Pokud byste nechtěli mít ztrátu, účtovali byste 1 000 dolarů, ale já budu účtovat 1 100 dolarů. A mohu to udělat s více než čtyřmi řidiči. Mohu to udělat se 4 000 řidiči. Kolik mi to průměrně v kterémkoli roce... řekněme, že mám 1 milion řidičů... vynese? Vynese mi to milion krát 1 100 dolarů, což je... Budu mít vstup 1,1 miliarda dolarů nebo tržbu od lidí platících pojistné. A kolik budu muset vyplatit? ... Zhruba 10%, pokud věříte těmto statistikám, bude mít nehodu. To znamená, že 100 000 bude mít nehodu. Každá z těchto 100 000 nehod mě bude stát 10 000 dolarů. 10 000 dolarů krát 100 000 dolarů. Budu muset vyplatit 1 miliardu dolarů za nehody. Každý rok docílím zisk... pokud mojí pojistní matematici odvedli dobrou práci, docílím zisk 100 milionů dolarů každý rok. A tohle funguje docela dobře za předpokladu, že tyhle statistiky jsou správné a lidé jsou ochotni platit pojistné, protože když máte dostatek řidičů, jako milion řidičů statistiky opravdu platí. V jakémkoli roce šance, že 20% řidičů bude mít nehodu je velmi, velmi, velmi... skoro nepartně malá. Je téměř nulová. A jeden řidič, který bude mít nehodu více méně nezpůsobí, že další řidič bude mít nehodu. Když mluvíte o posloupnosti milionu řidičů. A platí to o zdravotním pojištění a všem ostatním. Je to jen čistě pravděpodobnostní a když máte dostatek pojištěných lidí, statistiky opravdu obstojí. S finančním pojištěním máte jinou situaci. Můžete říct, podívejte v kterémkoli roce průměrně může FDIC říct, podívejte pouze, nevím, jedna z 1 000 bank padne. Existuje 0,1% pravděpodobnost selhání. Samozřejmě zachrání nějaké peníze, protože bude mít v průměru nějaká aktiva. Ale skutečnost je taková, že když jsou špatné časy, selhání banky má tendenci korelovat, protože jsou všechny propojené. A udělal jsem mnoho... jedna může půjčovat nějakému podniku, který závisí na podniku, kterému půjčuje tenhle člověk. Celý finanční systém je navzájem spojený. Selhání nejsou... korelují mezi sebou. Nejsou to nezávislé události. Když jedna banka padne, je mnohem více pravděpodobné, že další banky padnou ve stejnou dobu a zažíváme to právě teď. Opravdu se nemůžete řídit pojišťovacím modelem, protože statistiky se skutečně nehodí. Můžete udělat tenhle pojišťovací model, kdy každá z událostí, kterou pojišťujete je nesouvztažná. Ale když se všechny události, které pojišťujete pravděpodobně stanou ve stejnou dobu, co budete mít je.... v dobrých časech uvidíte daleko nižší míru ztráty a ve špatných časech všichni vaši lidí zkrachují a vy jste vlastně chyceni všemi těmito lidmi. Vidíme to nyní a FDIC bude opravdu muset jít zpět do Kongresu, jsem si tím 100% jistý a požádá o více peněz a jsme to my daňoví poplatníci, kteří jsou ohroženi podobnými věcmi. ...
video