Peníze a bankovnictví
Peníze a bankovnictví (26/47) · 4:37

Operace Fedu na otevřeném trhu Operace Fedu na otevřeném trhu

Navazuje na Investiční nástroje.
Řekněme, že máme dvě banky. Banku A a Banku B a možná již víte, že banky, všechny banky, půjčují většinu peněz, které získají jako vklady, ale drží nějaké peníze jako rezervy. Za prvé pro případ, že přijdou jejich vkladatelé a řeknou. Hele, můžu dostat zpět nějaké své peníze? A za druhé, protože centrální banka, Federální rezervní řekne, že musíte držet určitou část vašich vkladů jako rezervu. To je požadavek minimálních rezerv. Ale dokážete si představit v průběhu provádění transakcí, tisíců transakcí denně, možná milionů, že třeba do Banky B může přijít víc jejich vkladatelů a řeknou. Hele, vraťte mi mé vklady. Samozřejmě Banka B napůjčovala mnoho peněz a začínají jí docházet rezervy. Třeba vkladatelé Banky A své peníze nežádají nebo z nějakého důvodu má třeba Banka A hodně hotovosti. V této situaci co se stane je, že Banka A půjčí něco ze svých rezerv, půjčí nějakou hotovost Bance B. Tohle je půjčování hotovosti. A budou účtovat úrokovou sazbu za půjčení hotovosti. Třeba to bude 5% úrok. A bude to 5% denně a obvykle jsou tyhle úvěry na denní bázi. A další den budou znovu projednány na denní bázi, ale to není 5% denně, bude to 5% ročně, takže to bude daleko menší zlomek. Ale obvykle, jak jsem již zmínil, půjčování je na denní bázi. Řekneme, hele tohle je vaše hotovost pro dnešek, pokud ji potřebujete i na zítra, znovu si o tom promluvíme. A třeba to bude dalších 5% nebo se třeba úroková míra může znovu změnit. Nyní řekněme, že Federální rezervní je tady a z nějakého důvodu chce stimulovat ekonomiku. Tohle je Fed a chtějí stimulovat ekonomiku. Začnou tisknout nějaké peníze. Měl bych udělat peníze zelenou. Federální rezervní začne tisknout peníze. A chtějí udělat dvě věci. Chtějí nalít tyhle peníze do bankovního systému, které doufejme najdou svou cestu do ekonomiky a také chtějí snížit úrokovou sazbu, zejména krátkodobou úrokovou sazbu, tohle jednodenní půjčování. Pamatujte si, tohle je roční úroková sazba, ale tohle je jednodenní úvěr. Když mluvím o krátkodobé úrokové sazbě, mluvím o úrokové sazbě úvěrů, které jsou poskytovány na velmi krátkou dobu. Co Federální rezervní udělá, se nazývá operace na otevřeném trhu. Půjdou na trh, třeba přímo k těmto bankám nebo k nějakým jiným bankám a nakoupí pokladniční poukázky. Dají tyhle peníze na trh a výměnou obyvkle nakoupí státní cenné papíry, někdy něco trochu jiného, ale obyvkle velmi bezpečné cenné papíry. A třeba je to dočasná koupě. V budoucnosti budu mluvit o dohodách o zpětném odkupu. A co se stane je, že tahle hotovost přejde do rukou lidí, kteří prodali státní cenné papíry a ty je musí uložit do bank. A tak je mohou uložit do téhle banky. ... nebo do jiných bank. Ale čistý efekt je, že v bankovním systému je více hotovosti. A pokud je v bankovním systému více hotovosti, tenhle člověk potřebuje méně hotovosti, takže to snižuje poptávku. Snižuje to poptávku po hotovosti. A potom tenhle člověk poskytuje více, takže to zvyšuje nabídku. Zvyšuje to nabídku, protože někteří lidé by třeba jen vzali něco ze své hotovosti a uložili ji. Pokud to zvyšuje nabídku hotovosti a tenhle člověk potřebuje méně, potom sazba za půjčení téhle hotovosti klesne. Třeba místo 5% klesne na 4%. Co to udělá, že to sníží krátkodobou výnosovou křivku. Nakreslím tady výnosovou křivku. Tohle je délka na téhle ose a tohle je výnos. A řekněme, že výnosová křivka předtím vypadala takhle. Vypadala takhle, kde tohle je 5%. A tohle je jednodenní. Tohle může být výnos z ročního dluhu a tohle může být výnos třeba z 5 letého dluhu. Ale prováděním operací na volném trhu byl Fed schopen naplnit oba své cíle. Byl schopen nalít hotovost, vytištěnou hotovost do ekonomiky a také je schopen snížit úrokovou sazbu.
video