Finanční deriváty
Finanční deriváty (3/10) · 2:41

Motivace pro termínované obchody. Jak může obchod prospívat z obchodování s termínovanými smlouvami a jak použít marži na zmírnění rizika.

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Možná se divíte, proč by burza byla ochotná vzít na sebe riziko protistrany lidí, vyměňujících termínované smlouvy. Prvním důvodem je ta výměna. Vydělat hodně peněz. Někdo by mohl říci lidem, kteří si v budoucnu chtějí koupit jablka. Řekne například... Hele... Můžete uzavřít termínovanou smlouvu se zúčtováním 22 centů za kilogram. To je to, s čím budou muset přijít. 22 centů za kilogram. Může říct těm lidem, kteří budou doručovat ablka, že když doručí jablka, zúčtovací cena je 2O centů za kilogram. A tak když dojde na zúčtování, bude schopen vydělat zisk 2 centy. Vydělá 2 centy. Nechte mě to zopakovat. Za jablka zaplatí těm lidem (farmářům) 20 centů za každý kilogram a lidé (kupující) platí za ta jablka 22 centů za každý kilogram. Možná bych měl nechat tuto šipku v jednom směru, protože to je skutečný pohyb peněz. Pokud tito lidé zaplatí 22 centů za jablka a on jako výměnu dá pouze 20 centů farmáři, vydělá 2 centy na termínovaných smlouvách. Za tisíc kilogramů jablek to bude 20 dolarů za každou z těchto smluv ... ... a bude to tak dělat ve dne v noci. Bude obchodovat s různými farmáři a různými zákazníky a možná i s některými spekulanty, kteří to tak budou chtít dělat. Pokud bude moci udržet tento 2 centový rozptyl, bude vydělávat 20 dolarů pokaždé, co uzavře termínovanou smlouvu. Další způsob ,jak se může ochránit před ztrátami, je, že si pokaždé dá stranou nějaké peníze pro případ, že se cena termínovaných smluv otočí proti němu. Penězům, které si musí odkládat, se říká marže. Detailněji to vysvětlím v budoucím videu, ale v podstatě je to množství peněz... nebo to nejvyšší množství peněz, o kterém si tento člověk myslí, že se v budoucnu přesune. Smluvní cena v daný den. Může použít marži jako pojistku. Tím pádem se ujistí, že v den vypořádání, budou obě strany schopny splnit své závazky. V příštím videu proberu detaily toho, jak přesně marže funguje.
video