Finanční deriváty
Finanční deriváty (8/10) · 2:03

Hypoteční zástavní listy - přehled Základní informace jak fungují hypoteční zástavní listy

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Dejme tomu, že jsem určitý typ investiční banky. Mohu jít a koupit svazek několika hypoték. Tady je celá skupinka hypoték. A když mluvím o koupi hypotéky, myslím tím, že vlastníci domů, kteří si půjčili peníze, místo toho, aby jejich splátky šly hypotéčnímu makléři nebo zprostředkovateli, od něhož si vlastník domu myslí, že má vyřízenou hypotéku a komu si myslí, že platí splátky. Protože jsem teď koupil hypotéky já, stal jsem se v podstatě tím, kdo půjčuje peníze vlastníkovi domu, takže splátky hypotéky tohoto vlastníka domu od teď budou chodit mně do investiční banky. A toto udělám s celou skupinou vlastníků domů. Ale já nechci být koncovým držitelem těchto papírů. Ve skutečnosti chci být prostředníkem. A to, co udělám, je, že vytvořím speciální účelovou firmu. Což je ve skutečnosti pouze mnou založená společnost. Umístím všechny tyto hypotéky do této speciální účelové firmy. Vložím je tam všechny. Nyní je vlastníkem hypoték speciální účelové firma. Investiční banka přinejmenším z počátku vlastní všechny podíly této speciální účelové firmy. Investiční banka může poté tyto podíly prodat. Mohla by rozdělit speciální účelovou firmu na milion či deset milionů podílů a poté prodat tyto akcie investorům. A tyto akcie by se nazývaly "hypoteční zástavní listy", nebo také MBS cenné papíry (z anglického Mortgage-Backed Securities). Jsou součástí obecné třídy nazvané cenné papíry zajištěné aktivy. Co se stane nyní je, že všechny tyto peníze proudící od vlastníků domů půjdou na splácení hypoték, které jsou teď součástí naší speciální účelové firmy. Vše skončí v této speciální účelové firmě. Někteří dlužníci budou se splátkami v prodlení, jiní nikoliv. Ale v průměru bude tato speciální účelová firma schopná vyplácet dividendy. V podstatě také můžete hovořit o pokrytí úroku vlastníka oněch hypotečních zástavních listů.
video