Podnikání
Podnikání (25/28) · 3:40

Dave Smith, CEO & zakladatel TekScape IT - 2. část Najít řešení každého problému

Navazuje na Současná ekonomika.
Moje jméno je Dave Smith a jméno společnosti je TekScape IT. Dívám se na každý aspekt mého života z inženýrského pohledu. A inženýr je hnaný logikou. A proto logicky odvozuji každé rozhodutí a každé rozcestí v životě a najdu způsob, jak říct: "OK, když tohle se rovná tomuto a tohle je výsledek." Když to převedu na majitele podniku, musel jsem se naučit více té jemné stránky a nechat inženýrskou část stranou. Každý podnikatel musí být obchodník. Pokud nejsou obchodníci, potom jejich produkt, jeho vývoj se nebude zdokonalovat. Jste nejlepší obchodník jako podnikatel. Pokud nedokážete produkt udělat nejlepším, potom pro vás bude těžké dodat ho na trh nebo vytvotřit strategii, jak ho dodat na trh. Jinak se budete muset spolehnout na někoho jiného, aby dodal váš nápad, váš koncept, vašeho podnikatelského ducha. Naštěstí to bylo pro mne přirozené, sice jsem měl inženýrský původ, ale přišlo to přirozeně. Za posledních 5 let jsem si uvědomil, že můj dar jako podnikatel je schopnost překlenout propast mezi technickými schopnostmi a obchodními schopnostmi. a vyjádřit a vysvětlit jakémukoliv majiteli podniku, že tohle je řešení, které hledá. Něco, co se naučíte v průběhu let jako podnikatel, který buduje podnik, je zaměřit se na věci, ve kterých jste dobrý a najmout si lidi na věci, ve kterých nutně dobrý nejste. Jsem dobrý v prodeji. Jsem dobrý v překlenování propasti. Ostatní aspekty jako provozní aspekty, účetní aspekty nejsou moje speciality. A proto musím tyto provozní aspekty podnikání svěřit jiným lidem, aby byli schopni dodat to, co hledám. Musíte obecně rozumět účetním aspektům. Myslím, že je to nejkritičtější věc, kterou potřebujete. Když překročíte obrat 2-3 miliony dolarů a dobře neovládáte účetnitcví a KPI, vaše hlavní ukazatele výkonnu, které byste měli z podnikání získávat. Nebudete schopni změřit, jak rychle můžete růst nebo kolik můžete investovat. Také marketingová strategie. Jaký je cíl vaší marketingové strategie? Jsou to sociální sítě? Je to přímý marketing? Je to telemarketing? Co pro vás vytvoří nejlepší zákaznickou základnu a zacílí danou marketingovou strategii. Není to stejné pro každé podnikání. Jestli si myslíte, že začnete podnikat, budete sedět a užívat si cokoli přijde, pak podnikat nezačínejte. Musíte být schopni pracovat tvrději a pilněji, než kdokoli další, kdo pro vás pracuje. Protože když nebudete, oni ve vás nebudou věřit. Každý den jsem nespokojený. Není den, kdybych šel do práce a říkal si skvělé, život je skvělý. Dnešek si užiju, všechno je v pohodě. Protože jsem zodpovědný za lidské životy. Čím více lidí najmu, tím více se za jejich životy cítím zodpovědný. Je to jako povinnost, za kterou se cítím být zodpovědný, podporovat životy těchto lidí a starat se o to, abych vybudoval společnost, která je finančně zdravá, která je schopna v budoucnu růst. A že mám schopnost podporovat jejich životní styl. Procházíte těmito různými aspekty při budování podniku. Původně jsem začal svoje podnikání, že jsem řekl, že chci vydělat 1 milion dolarů nebo růst jak to bude možné. Potom tyhle cíle dosáhnete. Mám pocit, že lidé ztrácejí přehled o tom, čeho se snaží dosáhnout. Peníze nejsou všechno. Pro mě to musí být mix všeho. Musím do toho zahrnout všechno. Mám vášeň pro produkt, který dodávám a pro úspěch toho produktu. A i když se posunu dál, prodám tuhle společnost a budu mít další, stále chci tohle... Vybudoval jsem ji. Je to moje dítě.
video