Regrese
Regrese (6/10) · 10:54

Minimalizování čtvercové chyby regresní přímky (část 3) Pokračujeme v hledání parametrů takové přímky, pro kterou platí, že součet čtverců vzdáleností všech bodů od této přímky je nejmenší možný.

video