Regrese

Je potřeba rozumět úpravám algebraických výrazů, řešením rovnic a jejich soustav, základům diferenciálního počtu, základům statistiky (průměr, rozptyl). V tomto bloku se naučíme, co je regresní přímka, součet čtverců, korelace, kauzalita a koeficient determinace.

2 hodiny

Korelace a kauzalita 11 m

Korelace neznamená totéž jako kauzalita, ačkoli se to mnoho článků často snaží tvrdit. Víte, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy?

Jak proložit daty přímku 8 m

Máme k dispozici hodnoty příjmu v letech 1995 až 2002. Naším úkolem je zakreslit tyto body do grafu a proložit jimi co nejlepší přímku. Jak na to? Ukážeme si to v Excelu a zároveň předpovíme hodnotu příjmu pro rok 2010.

Čtvercová chyba regresní přímky 7 m

Máme skupinu bodů a chceme jimi proložit přímku tak, aby byl součet čtverců odchylek bodů od této přímky co nejmenší. V tomto videu si ukážeme, co máme vůbec na mysli, když mluvíme o součtu čtverců odchylek.

Minimalizování čtvercové chyby regresní přímky (část 1) 11 m

V předchozím videu jsme si ukázali, co je to čtvercová chyba regresní přímky. Jak ale najít takovou přímku, aby byl součet čtverců odchylek bodů od této přímky co nejmenší?

Minimalizování čtvercové chyby regresní přímky (část 2) 10 m

V tomto videu zjednodušíme výraz, ke kterému jsme dospěli ve videu předchozím.

Minimalizování čtvercové chyby regresní přímky (část 3) 11 m

Pokračujeme v hledání parametrů takové přímky, pro kterou platí, že součet čtverců vzdáleností všech bodů od této přímky je nejmenší možný.

Minimalizování čtvercové chyby regresní přímky (část 4) 4 m

Dokončíme postup, v němž zjišťujeme, jak nalézt "nejlepší" regresní přímku.

Příklad: hledání „nejlepší“ regresní přímky 9 m

V předchozích videích jsme si odvodili vzorce pro výpočet směrnice "nejlepší" regresní přímky a jejího průsečíku s osou y. Pojďme teď tyto vzorce zkusit použít.

Koeficient determinace 13 m

Už víme, jak proložit daty nejlepší přímku. Existuje ale nějaké měřítko toho, jak dobře se naše přímka shoduje s daty? Existuje, a říká se mu koeficient determinace. V tomto videu si pojem vysvětlíme.

Kovariance a regresní přímka 15 m

Kovariance, variance a sklon regresní přímky