Regrese
Regrese (4/10) · 10:35

Minimalizování čtvercové chyby regresní přímky (část 1) V předchozím videu jsme si ukázali, co je to čtvercová chyba regresní přímky. Jak ale najít takovou přímku, aby byl součet čtverců odchylek bodů od této přímky co nejmenší?

video