Konstrukce kolmice k dané přímce pomocí kružítka a pravítka Jak kružítkem a pravítkem zkonstruovat kolmici k dané přímce; Constructing a perpendicular line using a compass and straightedge

video