Pufry a titrace
Pufry a titrace (5/17) · 10:44

Pufrační kapacita Mezi důležité vlastnosti pufru patří především jeho kapacita. Ta nám říká, kolik můžeme přidat kyseliny nebo zásady aniž bychom tím změnili pH roztoku.

Navazuje na Kyseliny a zásady.
video