Pufry a titrace
Pufry a titrace (2/17) · 13:19

Výpočet pH pufru U dvou různých příkladů si zkusíme vypočítat pH pufru složeného z látek o známých koncentracích.

Navazuje na Kyseliny a zásady.
video