Pufry a titrace
Pufry a titrace (15/17) · 7:10

Titrační křivky a acidobazické indikátory Jako acidobazických indikátorů lze použít celé spektrum chemických látek. Zde si ukážeme, jak se liší a který se kdy hodí použít.

Navazuje na Kyseliny a zásady.
video