Pufry a titrace
Pufry a titrace (9/17) · 10:12

Titrace silné kyseliny silnou zásadou 1 Ukážeme si, jak vypadá titrační křivka pro titraci silné kyseliny silnou zásadou a na ní příslušný rovnovážný bod.

Navazuje na Kyseliny a zásady.
video