Elektronová konfigurace atomů
Elektronová konfigurace atomů (5/10) · 6:47

Zápis elektronové konfigurace s využitím vzácných plynů Ukážeme si, jak lze zkrátit zápis elektronové konfigurace daného atomu. Stačí k tomu využít elektronovou konfiguraci předcházajecího vzácného plynu!

Navazuje na Atomy a prvky.
V tomto videu si povíme, jak můžete zapsat elektronovou konfiguraci za použití konfigurace vzácných plynů. A přesněji, v tomto videu se zaměříme na příklady prvků z hlavních skupin. Děláme to proto, že přechodné kovy a lanthanoidy jsou komplikovanější, takže v tomto videu se jimi nebudeme zabývat. Takže pravidlo pro zápis konfigurace s využitím vzácných plynů pro nějaký prvek, je velmi jednoduché. Vezmete vzácný plyn bezprostředně předcházející váš atom nebo iont. Co myslím termínem bezprostředně předcházející? To znamená, že chceme vzácný plyn, který leží přímo před ním, takže jdete o řádek výše a pak jdete sem, kde se nachází vzácné plyny. A dáte to do závorek a pak zapíšete ostatní elektrony. A ty zbylé elektrony zapíšete s použitím stejného zápisu, ve kterém normálně píšete elektronovou konfiguraci. Když si to nepamatujete, projdeme nyní pár příkladů. Doufejme, že se vše více vyjasní. Před tím, než začneme, připomenu vám, proč říkáme vzácným plynům vzácné. Je to proto, že mají plný oktet elektronů. A protože mají kompletní osmičku, nejsou příliš reaktivní, mají všechny elektrony, které chtějí, a proto vidíme v chemii, že mnoho chemie, chemických reakcí, bude poháněno jinými prvky, které se snaží získat plný oktet. Takže první příklad, o kterém se budeme bavit, a zapisovat jeho konfiguraci, je křemík. Křemík je přesně pod uhlíkem v periodické tabulce a my můžeme zapsat jeho plnou konfiguraci elektronů jen pro srovnání. Takže když začneme tady, s vodíkem, křemík má elektronovou konfiguraci 1s², 2s², 2p⁶. Jen připomínám, toto jsou naše s elektrony, protože jsou v s orbitalech. Toto jsou naše p elektrony, protože jsou v p orbitalech. A když jsme hotoví s našimi 2p⁶ elektrony, jdeme na 3s² a máme další dva elektrony, takže to je 3p². Takže toto je elektronová konfigurace křemíku. Nyní to můžeme vypsat za použití konfigurace vzácných plynů. A srovnat je. Vzácný plyn bezprostředně předcházející křemíku… Když jdeme o řádek výše, a pak se posuneme sem, vidíme, že je to neon. Takže zapíšeme neon do závorek. A pak ty ostatní elektrony jsou ty, které následují po neonu. Takže se posuneme dolů a elektrony, které nejsou obsaženy v neonu jsou naše 3s² elektrony a 3p² elektrony. Takže když porovnáme tyto dvě metody zápisu elektronové konfigurace, můžeme si všimnout, že tyto elektrony, všechno až do 3s² 3p², nám dává elektronovou konfiguraci neonu. Nemusíme to tedy psát, zapíšeme jen neon a předpokládáme, že kdokoli to čte, bude znát elektronovou konfiguraci neonu. Další věc, které si můžete všimnout je, že tyto ostatní elektrony, které jsme napsali mimo závorky, to jsou naše valenční elektrony. Takže zápis elektronové konfigurace s využitím vzácných plynů zjednodušuje nalezení valenčních elektronů a určení jejich typu. Je to velice užitečné. Uděláme ještě jeden příklad a bude to vápník. Vápník se nachází tady a tentokrát nebudeme psát plnou elektronovou konfiguraci. Zapíšeme to jen s pomocí vzácného plynu. Vzácný plyn, který předchází vápník, jdeme o řádek výš a na druhou stranu a vidíme, že ten vzácný plyn je argon, takže do závorek napíšeme argon. A které elektrony nepatří argonu? Jdeme dolů a vidíme, že máme ještě dva 4s elektrony. Takže tohle je konfigurace vápníku s použitím vzácného plynu. Má kalcium plný oktet? Víme, že toto jsou valenční elektrony a také víme, že pokud by měl vápník plný oktet, měl by přece konfiguraci vzácného plynu, buď kryptonu nebo argonu a v tomto případě zjišťujeme, že vápník upřednostňuje ztrátu dvou elektronů na rozdíl od získání vícero. Musel by získat 10 plus 6. Takže ztratí dva elektrony, a když vápník ztratí dva elektrony, stane se vápenatým kationtem 2+. A potom můžeme zapsat elektronovou konfiguraci velice stručně. Bude velice krátká, protože víme, že vápník ztratí tyto dva valenční elektrony a potom bude mít elektronovou konfiguraci, která je stejná jako u argonu. A z toho můžeme jednoduše pohledem určit, že vápník 2+ má plný oktet. Takže jeden z mnoha kladů zápisu s využitím vzácných plynů kromě toho, že se vám méně unaví ruka, je to, že usnadňuje nalezení valenčních elektronů a určení, jestli má váš iont, nebo atom plný oktet.
video