Redoxní reakce, elektrochemie
Přihlásit se
Redoxní reakce, elektrochemie (2/9) · 8:38

Trendy oxidačních stavů v periodické tabulce Více o oxidačních stavech se dozvíte v sekci Redoxní reakce.

Navazuje na Chemickou vazbu.
Schválně, jestli můžeme odvodit nějaká obecná pravidla nebo nějaké obecné trendy oxidačních stavů, když se podíváme na periodickou tabulku. Takže se nejprve podívejme na alkalické kovy. Dám je do rámečku. . . Na vodík se podíváme za malou chvíli. Takže, já tady zarámuju -- oddělím tady vodík, protože je to takový zvláštní případ. Ale když se podíváme na alkalické kovy, prvky skupiny 1 tady vlevo, už jsme si o nich řekli, že nejsou zrovna moc elektronegativní. Mají ten jeden valenční elektron. Nevadí jim ten elektron odevzdat. A tak jejich oxidační stav nemusí být jen hypotetický náboj. Jde vlastně o velmi dobré kandidáty schopné vytvořit iontové vazby. A tak je velmi typické, že když tyto prvky jsou v molekule, když vytvoří vazby, tak právě tyto prvky jsou oxidované. Odevzdají jeden elektron. Takže získají typický oxidační stav, který je v jejich případě +I. Pokud se posuneme o jednu skupinu napravo ke kovům alkalických zemin, ty mají dva valenční elektrony, pořád nepříliš elektronegativní. Takže se rádi úplně nebo částečně zbaví dvou elektronů. Takže když musíte přiřadit iontovou... No, kdybyste měli říct, žádné částečné sdílení, prostě je buď odevzdej nebo si je všechny vem, pak byste řekli, no, tyhle budou mít typický oxidační stav +II. V hypotetické iontové vazbě by raději odevzdaly ty dva elektrony, protože nejsou moc elektronegativní, a dalo by jim moc práce zaplnit svou valenční slupku, aby se dostaly na 8 elektronů. Teď přejděme na druhou stranu periodické tabulky ke skupině 7, k halogenům. Halogeny jsou poměrně dost elektronegativní a sedí tady na pravé straně periodické tabulky. Ke spokojenosti jim chybí jen jeden elektron, aby měly zaplněnou valenční slupku. Takže tyhle prvky jsou obvykle redukovány. Mají obvykle oxidační stav -I. A pořád říkám obvykle, protože to nemusí být vždycky pravda. Může to být i jinak. Ale tohle je takové typické pravidlo, že budou chtít získat jeden elektron. Pokud se posuneme o jednu skupinu doleva, ke skupině 6, kde sedí ten slavný kyslík, už jsme řekli, že oxidovat něco je dělat to, co by s tím něčím udělal kyslík, že oxidování je odebírání elektronů z něčeho. Takže tyhle skupiny jsou obvykle oxidovány. A kyslík je velmi dobré oxidační činidlo. Nebo, taky si můžeme myslet, že kyslík obvykle odebírá elektrony. Tyhle prvky ze skupiny 6 rády odebírají elektrony, a to obvykle dva. A tak jejich oxidační stav je obvykle -II. Zase, jde o takové jednoduché pravidlo, že jejich náboj je snížen o dva elektrony. Takže se obvykle redukují. Tyhle se obvykle oxidují. Teď můžeme jít dál. Když půjdeme doprava k prvkům 5. skupiny, jejich obvyklý oxidační stav je -III. A tak tady vidíte obecný trend. A ten obecný trend -- a ještě jednou, není to žádné obecně platné pravidlo, dokonce ani pro ty krajní skupiny, ale jak se blížíte ke středu tabulky, začnete objevovat více různorodosti v typických oxidačních stavech. Zmínil jsem, že dám vodík stranou. Protože, když se nad tím zamyslíte, vodík má, ano, pouze jeden elektron. A tak byste mohli říct, no, možná ten elektron chce odevzdat, aby už žádný neměl. To by pro vodík mohla být rozumná konfigurace. Ale taky se na vodík můžete dívat trochu jako na halogen. Takže byste se na něj mohli dívat jako na alkalický kov. Ale teoreticky, mohli bychom ho dát i na tohle místo periodické tabulky. Mohli bychom dát vodík sem, protože vodík, aby zaplnil svou první slupku, potřebuje jen jeden elektron. Takže teoreticky, vodík by mohl být i tady. Takže vodík by vlastně mohl mít oxidační stav buď +I nebo -I. A jenom pro příklad, podívejme se na situaci, kdy vodík je tím oxidačním činidlem. Takovým příkladem by mohl být hydrid lithný. Tady. V hydridu lithném je to tak, že vodík je více elektronegativní. Lithium není příliš elektronegativní, rádo by odevzdalo jeden elektron. A v tomto případě, vodík je to, co oxiduje lithium. Lithium redukuje vodík. Vodík je ten, který poutá elektron. Takže oxidační stav lithia je tady +I. A oxidační stav vodíku je tady -I. Takže, ještě jednou bych se rád ujistil, že si rozumíme v těch pojmech. Lithium bylo zoxidováno vodíkem. Vodík byl zredukován lithiem. Teď se podívejme na příklad, kde vodík hraje tu druhou roli. Představme si hydroxid. Hydroxidový anion, kde máme vodík a kyslík. A tak, v podstatě, bychom si mohli představit molekulu vody, která ztratila proton vodíku, ale nechala si elektron vodíku. A to celé má záporný náboj. Tohle má náboj 1-. Ale co se to tady děje? A vlastně, já to teď namaluju, protože je zábavné si to představit. Takže tohle je situace, kde kyslík obvykle má 1,2,3,4,5,6 elektronů. A když to je voda, máte 2 vodíky, asi takhle. A pak sdílíte. A tak máte kovalentní vazbu sdílením tohohle páru a kovalentní vazbu sdílením toho druhého páru. Abychom získali hydroxid, kyslík v zásadě chytí oba tyhle elektrony, aby se stal-- abychom dostali-- tenhle pár. Takže teď máme -- nakreslím to jinou barvou. Teď máme i tenhle pár. A pak máme tu druhou kovalentní vazbu k tomu druhému vodíku. A teď z tohohle vodíku zbyl jen proton. Tohle má teď záporný náboj. Takže je to hydroxid. Tohle celé má záporný náboj. A kyslík, jak už jsme si řekli, je elektronegativnější, než ten vodík. Takže poutá ty elektrony. A když se na to tady podíváte, mohli byste říci, hele, vodík, kdybychom měli, kdybychom museli -- vzpomeňte si, oxidační stavy jsou jen myšlená pomůcka, která se ukázala být užitečnou. Kdybychom měli předstírat, že to není kovalentní vazba, ale iontová vazba, pak bychom řekli dobře, možná by tenhle vodík úplně ztratil jeden elektron, takže by získal oxidační stav +I. Byl by oxidován tím kyslíkem. A ten kyslík by vlastně úplně získal jeden elektron. A tak bychom řekli, no, pokud bychom museli, pak bychom mohli říct, jestliže bychom to museli brát jako iontovou vazbu, pak bychom řekli, že úplně získá dva elektrony. Takže má oxidační stav -II. A zase, ten zápis, kdy používáme horní index pro oxidační stav (který píšeme římskými číslicemi) a náboj iontu (který píšeme arabskými číslicemi) a píšeme znaménko za číslicí. To je taková zvyklost. A teď, smysl těch dvou příkladů byl ukázat, že vodík může mít oxidační stav -I nebo +I. Ale ještě jedna věc je tu zajímavá. Všimněte si, že oxidační stavy molekul tady, sečtou se k celému -- nebo oxidační stav každého atomu v nějaké molekule, můžeme je sečíst a získat -- a získat náboje celé molekuly. Takže když sečtete +1 a -1, získáte nulu. A to dává smysl, protože celá molekula hydridu lithného je neutrální. Nemá žádný náboj. Podobně, vodík, oxidační stav +I; kyslík, oxidační číslo -II nebo oxidační stav, tyhle dva sečtete, máte celkový náboj 1- pro hydroxidový anion, což je přesně ten náboj, který mýme tady.
video