Redoxní reakce, elektrochemie
Redoxní reakce, elektrochemie (11/14) · 6:00

Galvanický článek Jak se dá pomocí redoxních reakcí produkovat elektrický proud?

Navazuje na Chemické reakce a rovnováhy.
video